Uuden kirjastotilan suunnittelu
År 2013 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Kangasniemen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kappalaisenkuja 2
51200
Bibliotekets telefonnummer : 
040-523 2210
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-kod : 
FI-Kanmi
FO-nummer : 
0164690-3
Ansvarsperson : 
Sari Tulla
Telefonnummer : 
0400-859 657
E-post : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Projektbeskrivning : 

Kangasniemen kunnassa ollaan tilanteessa, jossa uuden kirjastotilan suunnittelu on ajankohtainen. Uuden kirjastotilan myötä myös kirjastoon tulevat tietoverkkoratkaisut ja laitehankinnat saatetaan nykyaikaiselle tasolle. Tähän suunnittelutyöhön kirjasto tarvitsee asiantuntijanäkemystä. Uuden kirjastotilan myötä myös kirjaston tiloihin ja aineistoihin liittyvät opasteet halutaan muuttaa käyttäjäystävällisempään muotoon (esimerkiksi pohtimalla perinteisen YKL-luokituksen vaihtoehdoksi genre-tyyppistä ajattelua aineiston sijoittelussa ja opasteissa). Opasteiden suunnittelu tapahtuu asiantuntijatyönä.

Kirjastotila suunnitellaan eri käyttäjien tarpeet huomioiden. Tulevaisuuden tietotekniset palvelut pyritään huomioimaan jo nyt, kun uutta kirjastotilaa suunnitellaan.

Ryhmätyöskentelytilat on suunniteltava niin, että tilassa on tarjolla käyttäjille nykyaikaiset laitteet ja ohjelmistot rauhallisessa työskentely-ympäristössä huomioiden opiskelijat ja etätyöntekijät. Tilatarve tulee suunnitella niin, että kirjastossa voidaan järjestää opetustilanteita muuttuvien tarpeiden mukaisesti siten, että tilassa on tarjolla opetusvälineistö, mahdollisuus elokuvien katsomiseen ja tarvittaessa myös pelaamiseen.
 
Hankkeen tuoman rahoituksen myötä kirjasto pystyy käyttämään eri asiantuntijatahoja apuna tilasuunnittelussa, esimerkiksi arkkitehtuuripalvelut ja tietoverkkoasiantuntijat. Lisäksi meillä on mahdollisuus tutustua uusiin, vastarakennettuihin kirjastotiloihin ja heidän toteuttamiin ratkaisuihin.

Projektet börjar : 
01/08/2013
Projektet avslutas : 
30/11/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€18 000
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€21 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Uuden kirjastotilan suunnittelukustannukset kuuluvat perustamishankerahoituksen piiriin. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013