Uudet palvelut tutuiksi
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Orimattilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lahdentie 65
16300
Kirjaston puhelin : 
0401864840
Kirjaston sähköposti : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Orima
Y-tunnus : 
0129920-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Kirsi Lähde
Puhelin : 
0401864840
Sähköposti : 
kirsi.lahde@orimattila.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena monipuolistaa kirjaston palveluja ja tehdä digitointia tutuksi.

Toisena tavoitteena on säilyttää arvokasta paikalliskulttuuria sähköisessä muodossa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Käyttäjien määrä

digi-sivuilla kävijöiden määrä sekä valokuvatapahtumissa kävijät

Kuvaus : 

Orimattilan kirjasto on saanut  2014 avustusta kotiseudun valokuva-aineiston tallennukseen. Arvokkaan usean tuhannen valokuvakokoelman on kirjastolle lahjoittanut kotiseutuneuvos Alli Hosiaisluoma-Karppinen. Tallennustyötä varten kirjastoon palkattiin syksyksi 2014 projektihenkilö. Hän on hankkinut tietoa valokuvatallennuksesta ja kehittänyt arkistointi/tallennussysteemin, jota on tarkoitus jatkaa vuonna 2015. Tuhansien valokuvien kokoelma ei ehdi valmistua kuluvan vuoden aikana vaan se julkistetaan 2015, jolloin Orimattila täyttää 150 vuotta. Muut ensi vuoden tavoitteemme ovat digitointipalvelun tarjoaminen asiakkaille ja tablettitietokoneiden käytön opastus ja lainaus. Laitteet ja tilat ovat kirjastossa valmiina. Päijät-Hämeen seudullinen verkkokirjasto otetaan käyttöön tulevana vuonna ja sen opastukseen tarvitaan henkilöstöresursseja.

Kirjaston vakituinen henkilökunta on vähentynyt vuodesta 2012 yhdellä vakituisella henkilöllä. Määräaikaisia työntekijöitä ei saa palkata. Uudet palvelut ovat toivottuja ja tarpeellisia, jotta pysymme kehityksen mukana. Ongelmana on niiden hallinta ja mahdollisuus opastaa asiakkaita. Koska vakituista henkilökuntaa ei opastukseen voi säännöllisesti irrottaa, kirjastomme tarvitsee mahdollisuuden jatkaa projektityöntekijän palkkaamista vuodeksi 2015.

Projektityöntekijän työhön kuuluisi siten valokuvatallentaminen, tablettitietokoneiden ja digitointilaitteiden käytön opastus sekä perehdyttäminen seudulliseen verkkokirjastoon. Hänen työpanoksensa helpottaisi oleellisesti vakituisen henkilökunnan työpanosta siirtymävaiheessa.

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Alli Hosiaisluoma-Karppisen valokuvakokoelma tallennettiin Digi-kirjastoon. Järjestimme sivujen esittelytapahtumia asiakkaille. Tapahtumat kiinnostivat sekä paljasjalkaisia orimattilalaisia että uusia kaupunkilaisia. Kokosimme kuvista erillisen esittelyvideon ja järjestimme tietokilpailun paikalliskuvista. Kuvien luovuttaja kultturineuvos Alli Hosiaisluoma-Karppinen ehti osallistua tapahtrumiin ennen menehtymistään 2016.

Perehdytimme asiakkaita myös digintoinnin saloihin. Etenkin vanhojen videofilmien digitoijat innostuivat mahdollisuudesta saada vanhat filmit käytettävään muotoon.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Digi-kirjaston sivut

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Paikallistuntemus ja digitoinnin hallinta paranivat niin asiakkailla kuin henkilökunnallakin. Huomasimme, että paikallisuus on kiinnostava houkutin saada kuntalaisia kirjastoon.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
300henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Kts. perustelumuistio 2015: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015. Avustusta ei voi käyttää seudulliseen verkkokirjastoon liittyviin henkilöstökuluihin.

 
okm
avi