Uudistusta tableteilla
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Saarijärven kaupunki
Saarijärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Sivulantie 12
43100
Kirjaston puhelin : 
0444598257
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@saarijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Saari
Y-tunnus : 
0176975-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Viiru
Puhelin : 
0444598318
Sähköposti : 
virpi.viiru@saarijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeella on tarkoitus hankkia Saarijärven kaupunginkirjastoon tablettitietokoneita asiakas- ja opetuskäyttöön.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tablettitietokoneet on hankittu. Ne ovat käyttökunnossa. Niitä hyödynnetään monipuolisesti eri tilanteissa. Ne ovat saatavilla asiakkaiden ja ryhmien käyttöön.

Kuvaus : 

Hankerahalla saadaan ostettua kirjaston käyttöön tablettitietokoneita.

Valtionavustusta on mahdollista hakea nyt mediakasvatuksen ja tiedonhankinnan ohjauksen tueksi tarvittavien laitteiden hankintaan.  Tarve laitehankintoihin on huomattu myös Saarijärven kaupunginkirjastossa. Viimeisen vuoden aikana tiedonhaun koulutusta on jonkin verran uudistettu. Olemme huomanneet, että nuoret käyttävät mielellään mobiililaitteita tiedonhakutehtäviä tehdessään.  Aineiston etsiminen suoraan näyttöä seuraten helpottuu ja selkeytyy. Tarvitsemme tätä varten kirjastolle tablettitietokoneita. Opetuksessa on mukana yleensä puolikas luokka, keskimäärin 12 oppilasta. Suunnittelemme pärjäävämme, jos saamme hankittua 8 - 10 laitetta. 

Laitteille on tulossa paljon käyttöä. Tiedonhaun opetusta voitaisiin laitteiden avulla monipuolistaa ja elävöittää.  Perinteinen kirjastonkäytön rastilta rastille menevä ohjeistus ja paperilappusten kirjoittelu ja keräily siirtyisi tabletilla tehtäväksi. Opetusta voisi elävöittää animaatioilla ja sarjakuvilla, jotka ovat nuorille mielenkiintoisia. Laitteiden avulla opetuksesta saataisiin merkittävästi nykyaikaisempaa.

Tekeillä olevaan uuteen opetussuunnitelmaan liittyy vahvasti monilukutaito.  Kirjastomme haluaisi olla myös aktiivisesti yhteistyössä koulujen kanssa oppilaiden mediataitojen kehittäjänä. Tulevaisuudessa siintää haave syvemmästä tiedonhaun ohjauksesta eri oppiaineisiin sekä uusista luovuuteen kannustavista ja lukemista innostavista menetelmistä, joita tablettitietokoneilla olisi mahdollista ottaa haltuun. Esimerkkinä nuorten itsensä tekemät työt erilaisissa kirjaston ohjaamissa työpajoissa, joissa hyödynnetään erilaisia sovelluksia sarjakuvien, animaatioiden ja kirjatrailereiden tekemiseen. Myös kirjaston tekemää kirjavinkkaustyötä voidaan monipuolistaa laitteiden avulla. Kirjasto on ok –hankkeemme aikana tehty videokirjavinkkaus kahdeksasluokkalaisille saisi uudistusta. Esimerkkinä äänestys vinkattavasta kirjasta.

Saarijärven kirjasto on mukana Keski-kirjastojen yhteisessä mediakasvatuksen hankesuunnitelmassa, jossa on mukana useita eri toimijoita. Laitehankinnat hyödyttäisivät tätä yhteishanketta. Laitteiden hankintaa ei ole tulossa tähän projektiin.

Tablettitietokoneet hyödyttäisivät myös muita asiakasryhmiä. Seniorisurf tapahtumassa asiakkaat pääsevät tutustumaan kirjaston aineistorekisteriin ja  e-aineistoon ja kokeilemaan vielä vieraita laitteita. Useampi laite syventää käyttökokemusta lyhyen tietoiskun aikana. Tapahtumaa voisi laajentaa laitteelle suunniteltujen yksinkertaisten tehtävien avulla.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 Hankkeen arviointi:

Aloitimme hankkeen työt käytännössä vuoden 2017 alussa tablettien hankinnan suunnittelulla. Totesimme, että haluamme tietyn laitteen, koska olimme saaneet koulutusta tiettyjen ohjelmien käyttöön ja vastaavia ohjelmia ei ollut kaikilla laitetoimittajilla valmiina. Helmikuussa pystyimme tekemään tarjouspyynnön. Mallin hakeminen, tarjouspyynnön teko, tarjousten vertailu sekä toimitus oli kaupungin tietotekniikasta vastaavien työtä. Huhti- ja toukokuussa saimme laitteet iPad Air 2, yhteensä 10 kpl. Sitten viimeistelimme laitteet käyttökuntoon, opettelimme käyttämään niitä ja asensimme ohjelmistoja. Päivitys vaatii työtä jatkossakin. Latauspaikka ja wifi –yhteyksien päivittäminen kuuluvat jatkuvaan työhön laitteiden tiimoilta.

Kesäkuussa rupesimme harjoittelemaan kirjatrailereiden tekemistä iMovie ohjelman avulla. Olin osallistunut reilu vuosi aiemmin kirjastoalalle järjestettyyn iMovie –koulutukseen, jota pystyin nyt hyödyntämään. Sain kohdehenkilöksi oman 10 -vuotiaan lapseni. Hän oli mukana kirjastossa lomallaan ja teki ohjauksessani ensimmäisen kirjatrailerin. Hän oli siitä innoissaan ja traileria on sittemmin näytetty hänen luokassaan. Innostus on levinnyt. Huomasin hänen avullaan, että työ oli kiinnostavaa ja julkaiseminen kiinnosti. Samalla tein itse 8. luokkalaisten genrekirjallisuusvinkkaukseen uuden kirjatrailerin. Sitä olen käyttänyt elävöittämään vinkkausta yhdessä muun videoaineiston kanssa.

Elo- ja syyskuussa hyödynsimme tabletteja yläkoulun 7. luokan tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetuksessa. Opetus muodostuu kahdesta oppitunnista, joista ensimmäisessä opetetaan tiedonhakua. Lyhyen teoria- ja info-osuuden jälkeen pääpaino on oppilaan hakutehtävillä. Jyväskylän kaupunginkirjasto oli tehnyt verkkoon mobiilitehtävät, jotka otettiin tässä vaiheessa käyttöön. Kirjastoralli eli kirjastossa tapahtuva suunnistus oli toisella tunnilla. Siihen lisättiin nyt tehtäviä, jotka oppilasryhmät tekivät tableteilla. Kirjastorallin tehtäviä voi kehittää rajattomasti, mutta haaveilemme, että myös siihen voitaisiin suunnitella varsinaisia mobiilitehtäviä. Niiden etu on, että oppilas saa palautteen suorituksestaan välittömästi ja oppiminen on näin palkitsevampaa. 97 oppilasta kiersi rallin.

Laitteet ovat jatkuvassa valmiudessa ryhmien käyttöön kirjaston tiloissa käytettävänä. Opettajia yritämme rohkaista laitteiden monipuoliseen hyödyntämiseen. Kaksi laitetta on saatavilla lainaustiskissä asiakkaille kirjaston tiloissa. Lainaamme ne kirjastokortille, mutta laitteita ei voi viedä kotiin. Kumppanuus-ryhmälle (12 kävijää) esiteltiin laitteiden avulla Keskikirjastojen e-aineistoa. He tutustuivat esim. e-kirjan lukemiseen tablettien avulla.

Marras- ja joulukuussa toteutimme ensimmäisen varsinaisen kirjatrailerityöpajan iMovie -sovelluksella. Kohderyhmäksi valikoitui kaupungin keskustan koulun yksi 4. luokka, 19 oppilasta. Ensin oli yksi oppitunti kirjan valintaa ja sitten kirjan käsittelyä ja iMovien käyttöä 3 oppituntia. Koulutus toteutettiin puolikkailla ryhmillä. Oppilaat lukivat valitsemansa kuvakirjan koulussa tai omalla ajallaan. Sitten mietittiin oman kirjan tunnelmaa ja tapahtumia, valittiin iMovien valmiiden traileripohjien musiikin avulla kirjaan sopiva pohja. Sitten ruvettiin tekemään varsinaista traileria, otettiin kuvia kirjan kuvista ja hahmoteltiin mitä asioita kirjan tarinasta haluaa valita traileriin. Oppilaat innostuivat heti ja halusivat kovasti oman työnsä julkaistavaksi. Tutkin eri julkaisumahdollisuuksia. Helpoin oli perustaa kirjastolle oma Youtube -kanava, jonne trailerit tallennettiin listaamattomina eli ne eivät ole julkisia. Oman trailerinsa sai näkyville linkin avulla, jonka lähetin opettajalle sähköpostitse.Yhteen näistä ja poikani tekemään kysyin julkaisuluvan kustantajan kautta. Kirjan tekijät suhtautuivat erittäin myönteisesti asiaan ja kehuivat tuotoksia. Jatkossa toivon että oppilaat yhdessä opettajan kanssa ovat itse aktiivisia ja kysyvät julkaisuluvan kustantajalta. Opettaja mietti että onko 4. luokka sopiva ryhmä vai voisivatko esimerkiksi 5. luokkalaiset saada enemmän irti sovelluksesta ja kirjan käsittelystä. Kirjaa kannattaakin käsitellä enemmän. Osalla oppilaista sen sisällön tiivistäminen tuotti hankaluuksia. Opettaja kertoi, että parityöskentelyllä voisi saada kirjasta enemmän irti. Kaksi kirjatraileria samasta kirjasta voisi ollakin mielenkiintoinen kokeilu.

Jouluisen Suomi 100 –polun valmistaminen toi tabletteja tutuksi kouluryhmille ja muille asiakkaille. Polku oli kierrettävissä kirjaston salissa marraskuun lopusta joulukuun loppuun. Hyllyjen päätyihin oli printattu erilaista aineistoa ja qr-koodeilla oli laajennettu elämystä verkkomateriaalien avulla. Polku oli avoinna kaikille asiakkaille ja tarttumista mobiililaitteisiin kannustettiin monin tavoin. Mainoksia oli esillä kirjaston tiloissa sekä Facebookissa. Kerroimme aktiivisesti ihmisille polusta. Koululuokat ja päiväkodit kiersivät polkua aktiivisesti ja käyttivät tabletteja hyväksi qr-koodien kautta haettavien media-aineistojen tutkimiseksi. Polun valmistamiseen meni tunti jos toinenkin. Mutta se sai mukavasti suosiota. 16 ryhmää kiersi oppitunneilla, yhteensä 285 oppilasta. Lisäksi monet aikuiset kiersivät ja pitivät polusta, koska aineistoa oli monipuolisesti historiasta, luonnosta ja taiteesta. Esiin oli nostettu esimerkiksi Svinhufvudin lukema itsenäistymisjulistus Youtube –kanavalta ja sanomalehti Suomalaisen 7.12.1917 ilmestynyt numero Kansalliskirjaston digitoiduista lehdistä printattuna. Lapset nauttivat katsoa videoaineiston Kuopion kaupunginkirjaston vloggaavasta Sylvi -koirasta ja kuunnella musiikkia. Olimme saaneet myös syksyllä kirjastossa vierailleen kirjailijan tervehdyksen videomateriaalina. Emme pysty arvioimaan kuinka moni asiakas kiersi polun.
 
Joulukuussa hankimme tableteille uudet paremmat suojakuoret omarahoituksena. Aikaisemmin hankitut eivät toimineet kunnolla. Tähän kannattaa kiinnittää huomiota hankittaessa jatkossa laitteita, jotka ovat laajan asiakasryhmän käytössä. On laitettava tarjouspyyntöön halutut varusteet eriteltyinä paremmin.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Julkaisuluvan saaneet kuvakirjatrailerit:

Pienen tontun ihmeellinen joulu

Kadonneiden eläinten saari

 

Suomi 100 -polun materiaalivinkit ja kirjatrailerityöpajan tuntiohjelma ovat hyödynnettävissä ja jaettavissa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 Mediakasvatuksellinen ote lisääntyi tablettityöskentelyn avulla ja kirjastomme pystyy tarjoamaan valmiin kirjatrailerityöpajan koululle. 4. luokan opettaja oli innostunut vastaanottamaan kokeilun kirjatrailerityöpajasta. Hän piti sitä monipuolisena. Siinä toteutui monimediallisuus. Tehtävään liittyi kirjan tarinan tiivistäminen, kuvallinen ilmaisu, musiikin valinta, luovuuden käyttäminen sekä kuvakäsikirjoituksen tekeminen. Oppilaat olivat kiinnostuneita työskentelystä iMovie –sovelluksella sekä julkaisusta verkkoon. He joutuivat miettimään myös tekijänoikeuksia.

Tablettityöskentely tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetuksessa lisää oppilaiden motivaatiota. Opettajat olivat tyytyväisiä tehtyihin uudistuksiin. Uudet toimintatavat ja niiden kehittäminen ovat päässeet alkuun. Suomi 100 -polku herätti mielenkiintoa monissa. Opettajat huomioivat, että eri ikäiset oppilaat käsittelivät aineistoja eri tavoin. Vanhemmat oppilaat osasivat hyödyntää aineistoja monipuolisemmin. Historiallinen aineisto muistelmineen, evakko- ja sotalasten kohtalo sekä ulkopuolisen näkymykset Suomesta herättivät tunteita. Sananvapaudesta kertova aineisto herätti myös ajatuksia.

 

 

 

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjatrailerityöpajatoimintaa jatkamme tarjoamalla opastustuntia ja ohjeita opettajalle, joka toteuttaisi opetuksen kirjaston tiloissa ja laitteilla. Kirjastonhoitaja olisi vain alussa mukana. Kohderyhmä olisi edelleen 4. luokkalaiset ja kirjan käsittely tehtäisiin parityönä. Ääneenlukua ja erilaisia työtapoja käytettäisiin kirjan avaamiseen.  7. luokkalaisten kirjastonkäytön opetus jatkuu vuosittain ja sitä kehitetään edelleen. Alakoulun tiedonhaun kehittäminen kuuluu jatkosuunnitelmiin. Kirjavinkkaus saa jatkossa helpommin tuekseen kirjatrailereita. Niitä on helppo tehdä iMovie sovelluksella itsekin. Haavelimme mobiilista äänestysmahdollisuudesta esim. kirjavinkkaustilanteessa. Sen tarpeellisuutta voi miettiä. Asiaa pitää tutkia enemmän ja siihen tarvitaan it-tukea. Se vaatii perehtymistä myös ryhmältä, jolle vinkataan. Tästä on noussut ajatus siitä, miten oppilaita voisi aktivoida omatoimiseen kirjan etsintään verkon avulla. Kirjallisuussivujen esittely on paikallaan.

Perehdymme vielä lisää hankittuihin laitteisiin. Mahdollisuuksia on niin monia, miten näitä voisi hyödyntää. Esimerkkinä animaatio –sovellus, striimaus ja Scratch –ohjelmointi. Mihin sitten kirjaston tavoitteet nivoutuvat parhaiten ja nuorten motivaatio työskennellä kohdistuu. Myös laitteiden tietoturva ja  käytön sekä ylläpidon helppouden lisääminen vaatii vielä lisää perehtymistä. Haluamme jatkaa uuden tekniikan hyödyntämistä ja kirjaston palveluiden kehittämistä. Mielessä on esimerkiksi pysyvien kirjastonkäytön ohjeiden tekeminen hyllyjen päätyihin qr –koodien avulla. Kirjaston tilojen ja olemassa olevien palvelujen uudistaminen ja esiin nostaminen on tärkeä tavoite tulevaisuudessa. Hankerahaa onkin jo haettu tilasuunnitteluun, jossa mielessä on myös lasten ja nuorten uuden palvelukonseptin kehittäminen. Haemme lisää suunnitelmallisuutta toimintaamme ja kyselemme koulun tarpeita. Seniori Surf ja ns. Muistikävely ei toteutunut vuonna 2017, joten senioreille kohdennettua suurempaa tapahtumaa ei tehty. Tulevaisuudessa olemme kuitenkin mukana alueen yhteisissä tapahtumissa, joissa on tarkoitus opettaa laitteiden ja verkon käyttöä myös aikuisväestölle.

 

 

 

Lisätietoa: 

Suomi 100 -polku on tässä merkattu yhdeksi tapahtumaksi.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 610
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 610
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 663
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 663
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
12kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
128henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
285henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi