Uusi kirjastokonsepti Tampereen yliopistolliseen sairaalaan
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 152
33101
Kirjaston puhelin : 
03 565 611
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Riita-Liisa Kivi
Puhelin : 
040 7648165
Sähköposti : 
riitta-liisa.kivi@tampere.fi
Kuvaus : 

Kaupunginkirjaston potilaskirjasto Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) kantatalossa lopetettiin 2005. Palvelu päätettiin aloittaa uudelleen, mikäli sairaanhoitopiiri osoittaa kirjastolle toimivat tilat. Kantatalon aulatilaa laajennetaan v. 2013, jolloin myös kirjasto voisi saada uudet tilat.

Vaikka sairaalassaoloajat pääsääntöisesti ovat lyhentyneet, osa potilaista viipyy sairaalassa pitkiä aikoja. Lisäksi poliklinikoilla asioivia  ja saattajia on sairaalassa paljon.  Hankkeella haetaan uutta sisältöä näihin tilanteisiin. Hanke liittyy Taysin omiin suunnitelmiin aulapalvelujensa laajentamiseksi (neuvottelut eri toimijoiden kanssa alussa).  Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on toivonut tarjousta kirjastopalveluiden järjestämiseksi koko ajan kasvavassa Taysissa uudentyyppisellä konseptilla.

Aulaan kehitetään kokonaan uudenlainen, pääosin itsepalvelulle perustuva toimintakonsepti käyttäen hyväksi mm sähköisiä palveluja. Kutsuvaksi sisustetussa kirjastossa tulisi olla tiivis, ajankohtainen ja kiinnostava kokoelma paperi- ja e-kirjoja ja –lehtiä sekä muuta aineistoa, lukulaitteita ja nettikoneita. Tässä yhteydessä selvitetään mm. laite- ja kalustevalintoihin liittyvät, sairaalaympäristöstä ja hygienista johtuvat reunaehdot.

Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet käyttää potilasranneketta tai vastaavaa jo muutenkin käytössä olevaa teknistä ratkaisua laajennettuna kirjastokorttina. Sillä pääsisi käyttämään myös niitä kirjaston e-palveluita, joihin ei ole vapaa pääsy (esim. sähköiset aineistot joista kirjasto maksaa käyttölisenssin). Tällainen ratkaisu olisi todennäköisesti sovellettavissa muuallekin.

Toiminnan vakiintuessa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri olisi tilaaja, jolle Tampereen kaupunginkirjasto myisi tuotteistettuja palveluita vuosittaisen palvelusopimuksen mukaisesti. Ylläpitokulut tulisi saada täysimääräisinä takaisin.

Resurssit

Projektisuunnittelijan (konseptin suunnittelu, käytännön toteutus) ja it-asiantuntijan (tekniset ratkaisut) työtä yht. 12 kk (50t€), suunnittelua ostopalveluina (mm. sisustus 20t€)

Perustamishankintojen tekeminen (aineisto 40t€, kalusteet 40t€, laitteet, ohjelmat, lisenssit, tek.oik.maksut 10t€).

Hankkeeseen on haettu avustusta myös Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelujen kehittämisrahoista. Taysin odotetaan osallistuvan kokoelman perustamiskuluihin.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Yhtymähallinto
PL 2000, 33521 Tampere

Järjestelmätoimittajat, joista kaikki eivät ole vielä tiedossa. Axiell Nordic oy on tiedossa.

Aiemmat hankkeet: 

Tampereen Hatanpään kantasairaalan kahvila-kirjasto, josta kuitenkin puuttuu itsepalveluelementti.

Aloituspäivämäärä : 
14/11/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/11/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€80 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€25 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€165 000
Haettu muu avustus: 
€60 000
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€45 000