Uusi Lapin kirjasto
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
050 315 1485
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@rovaniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Paajala
Puhelin : 
040 576 2604
Sähköposti : 
mikko.paajala@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Uusi Lapin kirjasto –hankkeen tavoitteena on jalkauttaa Lapin kirjastojen strategiaa luomalla yhteisiä palveluita, joita markkinoidaan kokonaisuutena. Hanke aloitetaan uuden verkkokirjaston Finnan lanseerauksen yhteydessä keväällä 2017, jolloin kaikki uudet toimintatavat, palvelut ja yhteistoiminnot näyttäytyvät selkeänä palvelukokonaisuutena asiakkaille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeessa tavoitellaan lisää käyttäjiä, mitä mitataan kirjastokorttien, kävijöiden ja lainausmäärillä.

Kuvaus : 

Lapin yleiset kirjastot ovat tehneet jo pitkään koko maakuntaa hyödyntävää yhteistyötä. Vuonna 2016 kirjastot solmivat yhteistyösopimuksen, jonka mukaan kaikki kirjastot kuuluvat samaan kirjastokimppaan. Vuonna 2017 kirjastot siirtyvät käyttämään Koha-kirjastojärjestelmää, jolloin kaikki ovat yhteisessä tietokannassa. Lisäksi tarkoitus on alkuvuonna 2017 siirtyä verkkokirjastossa Finnaan. Asiakkaille muutokset näyttäytyvät yhteisenä kokoelmana, joka on kaikkien lappilaisten käytössä samalla kirjastokortilla. Lisäksi myös käyttösäännöt ovat yhteiset.

Kirjastojen tehtävissä tulee myös tapahtumaan muutoksia. Uusi, vuonna 2017 voimaan astuva kirjastolaki edellyttää kirjastoilta yhä enemmän hakeutuvaa, lukemista edistävää toimintaa. Lapin kirjastot vastaavat tuleviin haasteisiin yhteisellä strategialla, joka lanseerattiin keväällä 2016.

Strategian visio on ”Kirjasto on aktiivinen osa lappilaisten elämää”. Strategian tavoitteet ovat:

  1. Jokainen lappilainen lukee
  2. Osaamme enemmän, jaamme osaamista
  3. Teemme yhdessä

Vision ja tavoitteiden perusteella on muotoiltu asiakkaille palvelulupauksia, joilla kerromme konkreettisesti, mitä palveluita asiakkaat voivat odottaa. Uuden ja laajentuneen Lapin kirjaston tulee myös markkinoida palveluitaan.

Uusi Lapin kirjasto –hankkeen tavoitteena on jalkauttaa Lapin kirjastojen strategiaa luomalla yhteisiä palveluita, joita markkinoidaan kokonaisuutena. Hanke aloitetaan uuden verkkokirjaston Finnan lanseerauksen yhteydessä keväällä 2017, jolloin kaikki uudet toimintatavat, palvelut ja yhteistoiminnot näyttäytyvät selkeänä palvelukokonaisuutena asiakkaille.

 

Hankkeessa on kaksi ydinasiaa:

Idea Lapin yhteisistä kirjastopalveluista

Lapin kirjastoilla on paljon yhteisiä asiakkaille näyttäytyviä palveluja, kuten kirjastojärjestelmä, verkkokirjasto, käyttösäännöt, strategia ja varausjono. Tämän eri kuntien muodostaman yhteisien palvelukokonaisuuden markkinointi asiakkaille tekee samalla kirjaston palveluita näkyväksi.

Lukemista edistävän hakeutuvan palvelutuotannon mallien luominen ja jakaminen.

Hankkeen tavoitteet strategian toteuttamisessa ovat:

  • kannustaa lukuharrastukseen sähköistä lukemista unohtamatta
  • kehittää kirjastojen toimintaa ja tapahtumatuotantoa
  • tuottaa alueellisesti hyödynnettäviä toimintamalleja

 

Hankkeeseen valitaan projektipäällikkö, joka koordinoi hankkeen toimintaa ja kehittää toimintamalleja lukemisen edistämiseen yhdessä toimijoiden kanssa. Hankkeessa kehitetään myös hakeutuvia tapahtumia, joiden avulla avataan kirjastopalvelujen sisältöjä ja markkinoidaan palveluja. Suunniteltujen toimenpiteiden avulla avataan sisältöjä kirjastossa ja verkossa sekä kehitetään valmiita tapahtumapaketteja, joita varten tehdään markkinointimateriaaleja. Asiakkaille opetetaan verkkokirjastoa ja muita lukemisen edistämisen palveluita kuten Kirjasampo. Lisäksi selvitetään lukemista edistäviä sosiaalisen toiminnan muotoja, kuten sähköiset lukupiirit koko maakunnan tasolla ja temaattiset paikalliset lukupiirit.  Lapin kirjastojen kirjallisuuspalkinnon – joka jaetaan ensimmäisen kerran Lainan päivänä 2017 – ympärille on myös mahdollista rakentaa lukupiiri- ja kirjavinkkaustapahtumia, jonka avulla nostetaan esille lappilaista kirjallisuutta.

Tapahtumia varten järjestetään kirjastohenkilöstölle toiminnallista työpajamuotoista koulutusta keskeisillä paikoilla Lappia, jolloin osaaminen jakaantuu, mikä taas mahdollistaa tapahtumien jatkuvuuden kestävältä pohjalta. Tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon Lapin kirjastojen erilaiset resurssit, eli tapahtumista tehdään eri toimintaympäristöihin soveltuvat versiot. 

Toimenpiteitä toteutetaan paikallisesti ja alueellisesti myös etävälineillä, tekniikkaa ja sosiaalista mediaa hyödyntäen. Tapahtumatuotannoissa hyödynnetään myös sosiaalista mediaa sekä välineenä että markkinoinnin kanavana.

Toimenpiteitä suunnataan kirjastojen eri käyttäjäryhmille ja ne toteutetaan tapauskohtaisesti yhteistyössä maakunnan kirjastojen, koulujen, muiden kunnallisten tai kolmannen sektorin toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Myös maakunnallisia yhteistyötahoja selvitetään keskitetysti. 

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€42 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€46 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000

Lapin aluehallintovirasto myöntää avustusta maakunnan laajuisten kirjastopalvelujen markkinointiin ja Lapin kirjastojen strategian palvelulupausten tunnetuksi tekemiseen. Maakuntakirjaston perustoimintaa on toiminta-alueen kirjastojen henkilökunnan perehdyttäminen kirjastotyön toimintamuotoihin. Siihen maakuntakirjasto saa erillistä avustusta.