Uusi talo - uusi ilme
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Savonlinnan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Nälkälinnanmäki
57130
Kirjaston puhelin : 
044 417 4429
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@savonlinna.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Savo
Y-tunnus : 
0166906-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Tapani Boman
Puhelin : 
044 417 4420
Sähköposti : 
tapani.boman@savonlinna.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena oli laatia Savonlinnan kaupunginkirjastolle uudet esitteet sekä luoda uusi graafinen ilme tiedottamista ja markkinointia varten.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Painotuotteet:

- Pääkirjasto Joelin esite
- Joelin pohjakarttakaavio
- Kirjastoverkoston yleisesite
- Kirjastoauton esite ja aikataulu

Rintanapit henkilökunnalle

Uusitut verkkosivut ja Facebook-sivut

http://www.savonlinna.fi/kirjasto

https://www.facebook.com/pages/Savonlinnan-kaupunginkirjasto/302990543075010

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vuosi 2013 oli Savonlinnan kaupunginkirjastolle suurten muutosten vuosi. Kuntaliitoksessa kirjasto sai kolme uutta toimipistettä: Kerimäen ja Punkaharjun kirjastot sekä toisen kirjastoauton. Syyskuussa 2013 avattiin uusi pääkirjasto Joeli. Muutokset olivat niin merkittäviä, että kirjasto piti tarpeellisena ilmeensä uusimista ja yhtenäistämistä. Kirjastolle suunniteltiin uusi logo, uusitut verkkosivut ja uudet esitteet kaikista palvelupisteistä. Hankehakemuksessa mainittiin myös kirjastokorttien uusiminen, koska nykyisin kirjastossa on käytössä neljä erilaista korttia. Hankeraha ei kuitenkaan riittänyt siihen.

Esitteiden sisällöstä vastasi henkilökunnasta koottu neljän hengen työryhmä. Esitteitä tehtiin kaikkiaan neljä erilaista: pääkirjasto Joelin esite ja erillinen Joelin pohjapiirroskaavio, kirjaston kaikkien palvelupisteiden yleisesite sekä kirjastoauton esite.

Esitteiden suunnittelijaksi palkattiin tarjousten perusteella paikallinen graafinen suunnittelutoimisto. Kirjaston työryhmä ja toimiston edustajat pitivät useita palavereita, joissa käytiin läpi teksti- ja kuvaluonnoksia. Toimisto esitti vaihtoehtoisia ehdotuksia, joista kirjaston henkilökunta sai esittää näkemyksensä.

Esitteet olivat valmiina elokuussa 2013. Ne painettiin paikallisessa kirjapainossa, joka valittiin tarjouskilpailun perusteella. Esitteiden jakelua kaikkiin alueen talouksiin ei kustannussyistä voitu toteuttaa. Sen sijaan niitä jaettiin oppilaitoksissa, marketeissa ja muissa paikoissa ja tapahtumissa, joissa liikkuu paljon väkeä. Tavoitteena on saada kirjastoon uusia asiakasryhmiä ja markkinoida erityisesti uuden pääkirjaston palveluja. Yleisjakelu aloitettiin noin kaksi viikkoa ennen Joelin avaamista. Kirjaston palvelupisteissä esitteitä jaettiin kaikille asiakkaille.

Kirjaston verkkosivut uusittiin syksyllä 2013 ja niiden ulkoasussa noudatettiin uusien esitteiden värimaailmaa. Suunnitelmissa oli myös teettää kirjaston henkilökunnalle jokin työasuun kuuluva vaatekappale, jossa toistuvat uuden logon värit ja ilme. Kustannussyistä päädyttiin kuitenkin teettämään vain rintanapit, joita henkilökunta käyttää asiakaspalvelussa työskennellessään.

Pääkirjastossa käy nykyisin asiakkaita kaksi kertaa enemmän kuin vanhassa pääkirjastossa. Esitteiden ja verkkosivujen avulla on tehokkaasti saatu levitettyä tietoa uuden kirjaston avaamisesta ja palveluista, joita se tarjoaa. Samalla on entiset kunnankirjastot Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonrannalla saatu integoitua osaksi yhteistä Savonlinnan kirjastotointa.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Esitteet ovat edelleen käytössä. Ne antavat uusille asiakkaille yleiskatsauksen Joelista ja ovat hyödyllisiä jaettaviksi ryhmävierailujen yhteydessä.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/09/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€24 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 755
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 600


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€11 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta ei voi käyttää postituskuluihin eikä kirjastokorttien valmistukseen. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013