Uuteen tietojärjestelmään Uuraisten kunnankirjastolla
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Uuraisten kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Topintie 2
41230
Kirjaston puhelin : 
014-2672650
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@uurainen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Uura
Y-tunnus : 
0177224-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Puntala
Puhelin : 
014-2672651
Sähköposti : 
minna.puntala@uurainen.fi
Kuvaus : 

Uuteen tietojärjestelmään Uuraisilla

Uuraisten kirjasto siirtyy yhdessä muiden Aalto-kirjastojen kanssa uuteen tietojärjestelmään (Aurora tms.) ilmeisimmin 2012-2013 aikana. Valmistelevat työt on aloitettu jo 2011. Siirtyminen vaatii Uuraisilla vakinaisen henkilökunnan (2 hlö) aktiivista kokoelmatyötä eli käytännössä aineiston läpikäymistä jo ennen varsinaista ohjelman hankkimista ja käyttöönottoa, jotta tietokantaa saadaan ”siivottua” riittävästi. Pallas Prossa ei ole mahdollista tehdä itse ajoja eri termein, mikä hankaloittaa ja hidastaa työtä. Läpikäynti vaatii siis aikaa. Ohjelmiston osto, laitehankinnat sekä tiedotus ja markkinointi vaativat myös resursseja.

Uurainen on mukana Aalto-kirjastojen yhteisessä hankkeessa (Keski-Suomen kirjastoyhteistyösuunnitelma), mutta siirtyminen vaatii myös omia resursseja. Henkilökunnan pitää perehtyä ohjelman käyttöön ja ominaisuuksiin. Uuden tietojärjestelmän tulo vaatii henkilöstön sitomista myös valmistelevaan työhön. Pienessä kirjastossa on asiakaspalvelun sujumiseksi käytettävä sijaistyövoimaa. Hankkeen tarkoituksena on hankkia Uuraisten kirjastolle uuden tietojärjestelmän vaatimat ohjelmat ja laitteet sekä taata henkilöstölle riittävä tekninen tietotaito. Myös markkinointi, henkilötökoulutus ja tiedotus kuuluvat hankkeeseen.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Aalto-kirjastot.

Aiemmat hankkeet: 

Useita lukemisharrastushankkeita sekä tiedonhaun hanke.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke helpotti uuteen Aurora-tietojärjestelmään siirtymistä Uuraisten kunnankirjastossa. Pystyimme kattamaan hankkeen turvin mm. laitehankinta- ja sijaiskuluja, joita uuteen tietojärjestelmään siirtyminen aiheutti melko pitkällä aikavälillä. Kirjastohenkilöstö osallistui täydennyskoulutuksiin, joista saatiin tietojärjestelmämuutoksessa tarvittavia tietoja ja taitoja sekä vertaistukea. Hankkeen avulla oli mahdollista kattaa myös koulutuskuluja; esimerkiksi majoitus- ja matkakuluja. Oli hienoa, että pienessä kirjastossa oli mahdollista käyttää tätä "omaa" hankerahoitusta sijaiskuluihin, mutta asian teki mutkallisemmaksi se, ettei sijaisten saaminen aina ollut helppoa/mahdollista. Hanke mahdollisti suurelta osin keskitettyä ja tehokasta kokoelmatyötä ja aineistojen järjestelmällistä läpikäyntiä konversiota varten. Hankkeesta ja uudesta tietojärjestelmästä sekä siirtymän aiheuttamista muutoksista asiakaspalvelussa ja kirjaston toiminnassa yleensäkin tiedotettiin hyvissä ajoin sekä keskitetysti yhdessä muiden Aalto-kirjastojen kanssa että itsenäisesti eri medioissa. Siirtyminen uuteen järjestelmään vaati yllättävän paljon henkilöstötyötä ja paneutumista - tätä oli vaikea arvioida hankkeen hakuvaiheessa. varsinaisia koulutuksia ja tapahtumia ei hankkeen puitteissa järjestetty, koska henkilöstön Aurora-koulutukset kimpassa toteutettiin maakuntakirjastovetoisesti yhteistyönä. Hankimme uuden järjestelmän vaatimusten mukaista uutta kalustoa, esim. uuden työaseman asiakaspalvelupisteeseen.Koska Aurora-järjestelmä poikkeaa Pallas-järjestelmästä monessa suhteessa, uusimme myös kirjaston AV-laitteistoa ajanmukaiseksi helpottamaan tiedonhaun opastuksia ja henkilökunnan työskentelyä.

Jatkotoimenpiteet: 

Aurora-järjestelmään siirtyminen on tuonut uusia haasteita, mutta hankkeen tuoman pohjatyön turvin on hyvä jatkaa. Hankittu tekninen välineistö helpottaa kirjastotyössä ja koulutukset ovat antaneet henkilökunnalle valmiuksia ottaa haltuun Aurora-järjestelmän eri osa-alueita pala palalta ja opastaa asiakkaita uuden toimintaympäristön käyttöön. Esimerkiksi tiedonhaun opastukset eri ikäryhmille vaativat uudistamista uuden ympäristön myötä.

Aloituspäivämäärä : 
30/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 500
Haettu muu avustus: 
€1 500

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 641
Oma rahoitus yhteensä: 
€641
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000
 
okm
avi