Vaarallinen verkosto
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Joensuun seutukirjasto
Kirjaston osoite : 
Koskikatu 25, PL 114
80101
Yhteyshenkilön nimi : 
Ari Mäkiranta
Puhelin : 
0503303927
Sähköposti : 
ari.makiranta@jns.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen aikana luodaan Vaara-kirjastoille verkosto-organisaation toimintamalli, johon limittyvät joustavasti eri kuntien hallinnolliset ja organisatoriset mallit.
Toteuttaa teemaa 4

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tuloksista raportoidaan rahoittajan ohjeen mukaisesti. Lisäksi hankkeen toteutusta valvoo ja ohjaaja Vaara-kirjastojen johtajista muodostettu ohjausryhmä. Hankkeen aikana arvioidaan Vaara-kirjastojen johtamista ja organisaatiota ulkopuolisen asiantuntijan avulla ja tehdään verkostomaisen organisaation mukaiset päivitykset organisaatiokaavioihin. Arvioinnin tulokset yhdistettynä muihin hankkeen tuloksiin viedään Vaara-kirjastojen tulevien vuosien toimintasuunnitelmiin.

Kuvaus : 

1. Verkosto-organisaation luominen
Verkosto-organisaatiolle on ominaista joustava ja nopea sopeutuminen toimintaympäristön muutoksiin, sen avulla on mahdollista toteuttaa ketterää kehittämistä. Se myös vaatii osallistujiltaan enemmän: joustavuutta, monipuolisuutta, uudistuvaa osaamista. Verkossa toimiminen vaatii myös erittäin avointa tiedottamista ja jokaisen osaamisen avaamista muille. Verkostomainen toimintatapa vaatii kouluttautumista ja erityisesti jokaisen osallistujan oman asenteen uudelleen tarkastelua. Hankkeeseen on palkattava ulkouolista osaamista kouluttamaan ja sparraamaan verkoston rakentamista ja tarkastelemaan kriittisesti nyt alkuvuosien aikana luotuja rakenteita.
Jokainen kirjasto on osa kuntansa hallinnollista rakennetta, jota ei voida hankkeen aikana muuttaa, vaan on tunnistettava ne kohdat, joissa toimitaan kuntaorganisaation linjausten mukaan ja tehtävä näkyviksi nämä rajakohdat.
Tiimien verkosto -mallissa tiimeillä on hyvin paljon itsenäistä vastuuta toiminnastaan ja asiakaslähtöisyys on kaiken toiminnan perusta. Johtamisessa korostuu tiimien ja yksilöiden rohkaisu ja valmentaminen, mikä vaatii uudenlaista asennoitumista kirjastojen johdolta. Kaikessa korostuu yhdessä tekemisen kulttuuri. Tiimien verkosto -malliin perehtymiseen ja käynnistämiseen tarvitaan ulkopuolista asiaan perehtynyttä osaajaa,
2. Kehittämistoiminnan vahvistaminen
Verkosto-organisaatioissa tutkitusti työntekijöiden sitoutuminen ja motivoituminen on parempaa, joten on syytä olettaa, että verkosto-organisaation rakentamisen yhteydessä vahvistuu Vaara-kirjastojen työryhmien kehittämistyö. Tälle on myös luotava hyvää pohjaa kouluttamalla myös työryhmissä toimivia henkilöitä niin verkostomaiseen toimintatapaan kuin innovatiiviseen kehittämistoimintaan. Tätä varten luodaan koulutusohjelma asiantuntijoille.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000
 
okm
avi