Vaarallinen verkosto
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Joensuun seutukirjasto
Bibliotekets adress : 
Koskikatu 25, PL 114
80101
Ansvarsperson : 
Ari Mäkiranta
Telefonnummer : 
0503303927
E-post : 
ari.makiranta@jns.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen aikana luodaan Vaara-kirjastoille verkosto-organisaation toimintamalli, johon limittyvät joustavasti eri kuntien hallinnolliset ja organisatoriset mallit.
Toteuttaa teemaa 4

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeen tuloksista raportoidaan rahoittajan ohjeen mukaisesti. Lisäksi hankkeen toteutusta valvoo ja ohjaaja Vaara-kirjastojen johtajista muodostettu ohjausryhmä. Hankkeen aikana arvioidaan Vaara-kirjastojen johtamista ja organisaatiota ulkopuolisen asiantuntijan avulla ja tehdään verkostomaisen organisaation mukaiset päivitykset organisaatiokaavioihin. Arvioinnin tulokset yhdistettynä muihin hankkeen tuloksiin viedään Vaara-kirjastojen tulevien vuosien toimintasuunnitelmiin.

Projektbeskrivning : 

1. Verkosto-organisaation luominen
Verkosto-organisaatiolle on ominaista joustava ja nopea sopeutuminen toimintaympäristön muutoksiin, sen avulla on mahdollista toteuttaa ketterää kehittämistä. Se myös vaatii osallistujiltaan enemmän: joustavuutta, monipuolisuutta, uudistuvaa osaamista. Verkossa toimiminen vaatii myös erittäin avointa tiedottamista ja jokaisen osaamisen avaamista muille. Verkostomainen toimintatapa vaatii kouluttautumista ja erityisesti jokaisen osallistujan oman asenteen uudelleen tarkastelua. Hankkeeseen on palkattava ulkouolista osaamista kouluttamaan ja sparraamaan verkoston rakentamista ja tarkastelemaan kriittisesti nyt alkuvuosien aikana luotuja rakenteita.
Jokainen kirjasto on osa kuntansa hallinnollista rakennetta, jota ei voida hankkeen aikana muuttaa, vaan on tunnistettava ne kohdat, joissa toimitaan kuntaorganisaation linjausten mukaan ja tehtävä näkyviksi nämä rajakohdat.
Tiimien verkosto -mallissa tiimeillä on hyvin paljon itsenäistä vastuuta toiminnastaan ja asiakaslähtöisyys on kaiken toiminnan perusta. Johtamisessa korostuu tiimien ja yksilöiden rohkaisu ja valmentaminen, mikä vaatii uudenlaista asennoitumista kirjastojen johdolta. Kaikessa korostuu yhdessä tekemisen kulttuuri. Tiimien verkosto -malliin perehtymiseen ja käynnistämiseen tarvitaan ulkopuolista asiaan perehtynyttä osaajaa,
2. Kehittämistoiminnan vahvistaminen
Verkosto-organisaatioissa tutkitusti työntekijöiden sitoutuminen ja motivoituminen on parempaa, joten on syytä olettaa, että verkosto-organisaation rakentamisen yhteydessä vahvistuu Vaara-kirjastojen työryhmien kehittämistyö. Tälle on myös luotava hyvää pohjaa kouluttamalla myös työryhmissä toimivia henkilöitä niin verkostomaiseen toimintatapaan kuin innovatiiviseen kehittämistoimintaan. Tätä varten luodaan koulutusohjelma asiantuntijoille.

Projektet börjar : 
01/05/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€26 200
Egen finansiering: 
€9 600
Budget sammanlagt: 
€35 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€25 000