Valinnoista vaikutuksiin: kirjasto muutoksessa
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Jämsän kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kenraalintie 12
42300
Kirjaston puhelin : 
+358407122503
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jamsa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jamsa
Y-tunnus : 
0175622-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Mäkinen
Puhelin : 
040 832 1123
Sähköposti : 
merja.makinen@jamsa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa halutaan sitouttaa koko henkilökunta miettimään toiminnan tulevaisuutta ja tuomaan kirjastolaisten osaaminen, tilat ja muut resurssit parhaaseen käyttöön.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Ensimmäisessä yhteisessä työskentelyssä eli tulevaisuusverstaan kritiikkivaiheessa kootaan tärkeimmät kehittämisalueet mm.  oman kirjaston asiakasanalyysin sekä toimintaympäristön muutosten mietinnän avulla samoin kuin nykyisen toimintatavan vahvuudet ja heikkoudet.  

Kuvaus : 

Jämsän kirjasto on ollut useita vuosia muutosten keskellä ja prosessi tulee jatkumaan. Kirjasto organisaatio on käynyt läpi useita kuntaliitoksia (Kuorevesi 2001, Längelmäen osaliitos 2007, Jämsänkoski 2009).  Kuoreveden ja Länkipohjan kirjastot toimivat osittain vapaaehtoisten valvomina ja Jämsänkosken lähikirjasto on lakkautettu.  Kaupungin talouden tervehdyttämistoimet ovat vähentäneet henkilöstöä ja käyttömenoja voimakkaasti.  Pääkirjasto on muuttamassa väistötiloihin sisäilmaongelmien vuoksi.  Tästä taustasta johtuen huolellinen toiminnan suunnittelu ja prioriteettien määrittely sekä palvelukuvan kirkastaminen ovat tarpeen.

 Talouden paineet, väistömuutto ja toivottavasti myös uudisinvestointi edellyttävät uusia toiminnallisia painotuksia ja valintoja.  Hankkeessa halutaan sitouttaa koko henkilökunta miettimään toiminnan tulevaisuutta ja tuomaan kirjastolaisten osaaminen, tilat ja muut resurssit parhaaseen käyttöön.  Lähiajan haasteena on saada asiakkuudet vakiinnutettua myös väistötiloihin, joiden sijainti ja rakenne ovat osin ongelmalliset.

Laukaan kirjastossa on tapahtunut suuria muutoksia eläköitymisistä sekä virkarakenteen ja tehtäväkuvien muutoksista johtuen. Kirjastoauton toiminta on muuttunut, kun henkilökuntaa on vähennetty. Yhden lähikirjaston sulkeminen on muuttanut koko kirjastotoimen toimintamalleja, rakenteita ja asiakkuuksia. Lähivuosina toinen lähikirjasto muuttaa uusiin tiloihin koulun yhteyteen. Uudenlaiseen toimintamalliin siirtyminen tulee olemaan iso muutos, johon liittyy eläköitymisestä johtuvia henkilövaihdoksia. Jatkuva muutos kirjaston sisällä tuntuu henkilökunnasta raskaalta, etenkin kun muutospaine kirjastokentällä on muutenkin jatkuva. Kirjastojen tulevaisuuspohdintoja autetaan 3 sparraustilaisuudella, jotka vetää Päivi Jokitalo/Kirtekst.  Työskentelyssä käytetään tulevaisuusverstaan toimintatapoja.    Ensimmäisessä yhteisessä työskentelyssä eli tulevaisuusverstaan kritiikkivaiheessa kootaan tärkeimmät kehittämisalueet mm.  oman kirjaston asiakasanalyysin sekä toimintaympäristön muutosten mietinnän avulla samoin kuin nykyisen toimintatavan vahvuudet ja heikkoudet.  Seuravassa vaiheessa (mielikuvitusvaihe) kootaan rohkeasti ideoita ja näkemyksiä palvelutarjonnan tulevaisuudesta ja tavoista lisätä asiakkkaan kokemaa palvelun arvoa. Todellistamisvaiheessa ideoiden mahdollisuuksia tarkastellaan kriittisesti ja tehdään valintoja.  Kumppanikirjaston mukanaolo hankkeessa tarjoaa tärkeän mahdollisuuden benchmark-tyyppiseen arviointiin.

Tulevaisuusverstastyöskentelyn painotukset tarkistetaan lopullisessa suunnittelussa. Viimeinen verstaspäivä on mahdollista käyttää jo valmiin suunnittelun kriittiseen arviointiin esim. 3-4 kuukauden kuluttua.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Laukaan kunnankirjasto
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Jämsän kaupunginkirjaston ja Laukaan kunnankirjaston yhteishankkeessa haettiin benchmarkkauksen ja tulevaisuusverstaan menetelmillä uusia toiminnallisia painotuksia. Talouden paineet, kuntaliitokset sekä organisaatio- ja henkilökuntamuutokset ovat olleet vaativia muutostilanteita ja muutokset jatkuvat tulevaisuudessakin. Muuttuvan toimintaympäristön ja asiakkuuksien analyysilla haluttiin selkeyttää näköaloja kirjastojen tulevaisuuteen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen puitteissa järjestettiin kolme päivän mittaista koko henkilökunnan työpajatyyppistä kokoontumista, vetäjänä niissä toimi Päivi Jokitalo/Kirtekst. Palautteen mukaan työskentelytapa oli hyvä ja mielenkiintoinen. Henkilökunnan sitoutumista tehtävien valintojen taakse autettiin merkittävästi. Jämsässä saatiin alkusykäys kirjaton palvelulupauksen valmisteluun.

Jatkotoimenpiteet: 

Työpajoissa kootun materiaalin hyödyntäminen strategisessa kehitystyössä. Palvelulupauksen työstäminen.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuutena on henkilökunnan työpanoksen palkkakulut Jämsän ja Laukaan kirjastoissa. Se koostuu hankkeen suunnittelutyöstä sekä työpajapäivien työajasta, vaikea arvioida täsmällisesti. Hankkeen kaikki kustannukset on maksettu hanketta hallinnoineen Jämsän kaupunginkirjaston menoista.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2016
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 304
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
23henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti.

Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi