Valoa ja ääntä lähikirjastoihin
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kokkolan kirjasto
Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Isokatu 3
67100
Bibliotekets telefonnummer : 
040 806 5124
Bibliotekets e-postadress : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-kod : 
FI-Klm
FO-nummer : 
0179377-8
Ansvarsperson : 
Susann Forsberg
Telefonnummer : 
044 7809 564
E-post : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Projektets målsättning: 

Tavoitteena on innostaa nuoria mediakasvatusprojekteihin.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tapahtumien määrä lähikirjastoissa, tapahtumiin osallistuvien määrä lähikirjastoissa, nuorten ja lasten osuus osallistujista, yhteistyökumppaneiden määrä alueilla (järjestöt, yhteisöt tms.)

Projektbeskrivning : 

Saattaa Kokkolan lähikirjastojen (Koivuhaka, Kälviä, Lohtaja, Rahkonen, Ullava) tilat yhteisön ja asukkaiden tehokäyttöön tapahtumatiloina ja kokoontumispaikkoina, mahdollistaa kirjastojen tapahtumatuotanto hankkimalla valo-, ääni- ja esitystekniikkaa sekä suunnittelemalla kirjastoihin myös hiljaiset tilat tapahtumien vastapainoksi. Tavoitteena on innostaa nuoria mediakasvatusprojekteihin. Äänentoistolla, taustamusiikilla ja valoilla tutun tilan tunnelma vaihtuu. Pienetkin kirjastot järjestävät jo runsaasti tapahtumia ja niiden tekniset vaatimukset kasvavat. Hankkeen avulla voidaan toteuttaa uudenlaisia tapahtumia, tavoittaa uusia asiakasryhmiä ja mukauttaa tilat monipuoliseen käyttöön. Toimintasuunnitelma 1) Hankitaan lähikirjastoille yhteinen kevyt, helppokäyttöinen, siirrettävä sekä pienessä tilassa säilytettävä valo- ja äänisetti tapahtumatuotoja varten. 2) Teetetään lähikirjastoille suunnitelmat hiljaisen tilan toteuttamiseksi, jotta tiloja voivat tapahtumien aikana käyttää myös opiskelijat ja muut hiljaisuutta kaipaavat. Hiljaiset tilat toteutetaan kirjastojen talousarvioiden puitteissa. 3) Mediakasvatusprojekteja ja näyttelyitä varten hankitaan lähikirjastoille yhteinen dataprojektori, kannettava tietokone, järjestelmäkamera ja äänityslaite. 4) Kirjastot tarjoavat aktiivisesti alueen toimijoille uusia mahdollisuuksia projekteihin, tapahtumatuotantoon ja yhteistyömuotoihin kirjaston tiloissa. 5) Palkataan kuukaudeksi projektityöntekijä vetämään kirjastossa nuorten mediapajoja, jotka toteuttavat

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Valoa ja ääntä lähikirjastoihin –hankkeessa hankittiin Kokkolan lähikirjastojen käyttöön esitystekniikkapaketti, johon sisältyy äänentoisto, valot, videotykki, valkokangas, kannettava tietokone sekä järjestelmäkamera. Esitystekniikka on hyödynnettävissä sekä kokonaisena pakettina että yksittäisinä elementteinä. Myöhemmin paketti voidaan ottaa käyttöön myös muissa Anders-kirjastoissa tarpeen mukaan. Laitteistoa hyödynnetään pääasiassa lapsille ja nuorille suunnatuissa mediakasvatuksellisissa kokonaisuuksissa, sekä tarvittaessa myös kirjastonkäytön opetuksessa. Laitteistoa voidaan hyödyntää myös kirjaston muihin tapahtumiin. Esimerkiksi Kälviän kirjasto hyödynsi valoja syksyllä 2018 järjestetyssä yökirjastossa tunnelmantuojana sekä äänentoistoa Jouko Raitalan kirjailijavierailulla. Lohtajalla taas oli syksyllä iltakirjasto 1.-3.-luokkalaisille sekä Kalle Veirton kirjailijavierailu. Esitystekniikan lisäksi kirjastoihin hankittiin älypuhelimet, joilla voi esimerkiksi tuottaa sisältöä kirjaston sosiaalisen median kanaviin. Muutoinkin laitteistopakettia pyritään hyödyntämään mahdollisimman monessa yhteydessä, esimerkiksi järjestelmäkameralla kuvattiin Koivuhaan kirjaston joulukalenteri Instagramiin.

Laitteiston käyttöä pystytään seuraamaan ja hallinnoimaan varauskalenterin avulla, joka luotiin Googlen tarjoamaan ilmaiseen kalenteripohjaan. Käytön helpottamiseksi englanninkieliset käyttöohjeet suomennettiin. 

Hankkeen puitteissa suunniteltiin kirjastonkäytön opetuksessa hyödynnettävä, 3. ja 5. luokalle sekä yläkoululle suunnattu kirjastovisa, joka toimii Kahoot!-sovelluksessa. Kullekin luokka-asteelle valittiin ikätasolle sopivia kysymyksiä, ja kukin kysymyspatteristo antaa kohtuullisen kokonaiskuvan kirjastosta nuoren kirjastonkäyttäjän kannalta. Näin luentotyyppiseen kirjastonkäytön opetukseen saadaan vaihtelua ja samalla lapset voivat hyödyntää älylaitteita myös kirjastossa. Visat on löydettävissä osoitteessa kahoot.com kirjautumisen jälkeen sanalla ”klakirjastot”. Lasten ja nuorten kouluympäristössään saamia mediakasvatusopetuksia käytiin seuraamassa Yliopistokeskus Chydeniuksen järjestämässä alakoulun mediapajapäivässä, jossa saatiin vähän vinkkiä siitä, millaisia asioita on mahdollista käsitellä alakoululaisten mediataitojen opetuksessa.

Hankkeen yhtenä päämääränä oli saada lähikirjastoihin hiljaiset tilat, joita voidaan käyttää tapahtumien aikana. Resurssien niukkuuden vuoksi tämä jäi kuitenkin toteuttamatta. Kukin kirjasto toimii tapahtumien aikana parhaaksi katsomallaan tavalla. Tapahtumien tiedottamisen ja markkinoinnin avulla voidaan myös osaltaan ottaa huomioon hiljaista tilaa kaipaavat, vähimmillään tapahtuman ajaksi voidaan lisätä informointia hetkellisestä äänekkäämmästä toiminnasta. Tätä varten tehtiin erilliset ilmoitukset tapahtuman käynnissä olosta.  

Aikaresurssin rajallisuuden vuoksi nuorille suunnattuja mediapajoja ei pystytty hankkeen puitteissa järjestämään, mutta oletettavaa on että myös näitä saadaan järjestettyä myöhemmin kunhan itse laitteisto tulee tutuksi ja kun tunnustellaan nuorten tarpeita. 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli hankkia lähikirjastojen käyttöön mahdollisimman laajasti hyödynnettävä laitteistopaketti, joka mahdollistaa tarvittavan tekniikan käytön tapahtumatuotantoon ja mediakasvatusprojekteihin. Tämä toteutui ja laitteisto on ollut käytössä ja on varattu jo useampaan tapahtumaan. Hankkeen avulla oli tarkoitus toteuttaa uudenlaisia tapahtumia, tavoittaa uusia asiakasryhmiä ja mukauttaa tilat monipuoliseen käyttöön. Se toteutui, kun valojen ja äänilaitteiden avulla kirjastotilat saatiin aivan uudennäköisiksi esim. lasten yökirjastoja varten. Laitteiston avulla voitiin myös hoitaa liikuntahallissa tapahtunut kirjailijavierailu.

Tapahtumien määrä lähikirjastoissa hankkeen aikana oli yhteensä 4, tapahtumiin osallistuvien määrä yhteensä 100 hlö, nuorten ja lasten osuus osallistujista yhteensä 60 hlö, yhteistyökumppaneina tapahtumissa toimivat 4H-yhdistykset, Lohtajan Veikot, nuorisotoimi. 

 

 

Fortsatta åtgärder: 

Nuorille suunnatut mediapajat jäivät toteuttamatta aikapulan vuoksi. Sen sijaan kirjastonkäytön opetukseen saatiin suunniteltua ja luotua monimediallista otetta. Laitteiston suhteen tällä osa-alueella kaikki vaihtoehdot ovat kuitenkin edelleen mahdollisia ja mediapajoja pyritään toteuttamaan jatkossa kirjastojen resurssien puitteissa.

Ytterligare information: 

Henkilökunnan työaikaa hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä tapahtumiin kului yhteensä noin 72 h. Lisäksi kaupungin tietohallinnon projektisunnittelija osallistui laitehankintojen hankintaan. 

Projektet börjar : 
01/09/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€8 000
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€9 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€9 653
Egen finansiering: 
€4 653
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
4kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
100henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .