Vanhemmat lukemaan lapsille
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Mäntsälän kirjasto
Bibliotekets adress : 
Urheilutie 4 B
04600
Bibliotekets telefonnummer : 
040 314 5376
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@mantsala.fi
ISIL-kod : 
FIManta
FO-nummer : 
0129261-5
Ansvarsperson : 
Riitta Rantala
Telefonnummer : 
040 314 5375
E-post : 
riitta.rantala@mantsala.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on vanhempien ja lasten yhteisten lukuhetkien syventävä tukeminen. Hankkeen aikana johdatetaan vanhempia lastenkirjallisuuden sisältöjen tuntemukseen sekä mahdollisuuksiin tukea lasten kasvua ja kehitystä. Lisäksi vanhempia innostetaan ja tuetaan järjestämään kotona yhteisiä lukutuokioita. Rauhalliset lukuhetket lisäävät lasten ja vanhempien vuorovaikutusta sekä vahvistavat perheiden yhteisöllisyyttä.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Lukeminen

Projektbeskrivning : 

Taustaa: Järvenpää, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan kirjastot muodostavat Keski-Uudellamaalla Kirkes-kimpan. Kirjastoilla on yhteinen aineistorekisteri ja kirjastokortti, aineisto liikkuu päivittäin kirjastojen välillä. Alueen kuntiin muuttaa runsaasti työssäkäyviä, nuoria lapsiperheitä, jotka ovat tärkeä osa kirjastojen asiakaskuntaa. Lastenkirjoja lainataan paljon, niitä nostetaan esille ja esitellään, mutta runsaasta aineistomäärästä on siitäkin huolimatta vaikeaa tehdä valintoja. Kirkes-kirjastoissa järjestetään myös satutunteja, joissa vanhemmat voivat lasten kanssa kuunnella ja katsella "satutädin" lukemia satu- ja kuvakirjoja.

Haluamme kannustaa lapsiperheitä lukemaan myös kotona, auttaa vanhempia valitsemaan lastenkirjallisuutta ja korostaa lapselle lukemisen tärkeyttä.

Hankkeen sisältö:

Hankkeen tavoitteena on vanhempien ja lasten yhteisten lukuhetkien syventävä tukeminen. Hankkeen aikana johdatetaan vanhempia lastenkirjallisuuden sisältöjen tuntemukseen sekä mahdollisuuksiin tukea lasten kasvua ja kehitystä. Lisäksi vanhempia innostetaan ja tuetaan järjestämään kotona yhteisiä lukutuokioita. Rauhalliset lukuhetket lisäävät lasten ja vanhempien vuorovaikutusta sekä vahvistavat perheiden yhteisöllisyyttä.

Molempiin aiheisiin ja lukutuokioihin liittyvää kirjallisuutta kootaan esille niin, että vanhemmat voivat niitä illan päätteeksi lainata. Kirjastojen henkilökunta opastaa ja antaa tarvittaessa vinkkejä esillä olevista kirjoista. Kirjastojen henkilökunta laatii myös aiheisiin liittyvät esitteet kirjaluetteloineen sekä opastavine vinkkeineen ja linkkeineen.  

Kustannukset:

Hankkeen kustannukset muodostuvat vanhemmille suunnattujen iltojen ja lukutuokioiden  asiantuntijan/asiantuntijoiden palkkioista, matkakorvauksista ja markkinointikuluista. Omarahoitusosuus muodostuu kirjastojen henkilökunnan tekemästä markkinointityöstä, iltojen organisoinnista, kirjanäyttelyiden kokoamisesta, esitteiden tekemisestä ja vanhempien opastamisesta.

Hankkeen toteutus ja aikataulu:

Vanhemmille suunnattuja teematilaisuuksia järjestetään kaksi. Tilaisuudet järjestetään eri iltoina  Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan kirjastoissa.

Syyskuu 2012:

Ensimmäinen vanhemmille suunnattu tilaisuus, jolloin tutustutaan satujen, tarinoiden ja kuvakirjojen maailmaan.

Lokakuu 2012:

Toinen vanhemmille suunnattu tilaisuus, jossa kerrotaan, miten lastenkirja voi auttaa lasta elämän eri kasuvaiheissa ja millainen merkitys yhdessä lukemisella lapselle on.

Marraskuu 2012:

Ensimmäinen ohjattu lukutuokio perheen pienimmille (2-3v.) lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Joulukuu 2012:

Toinen ohjattu lukutuokio isommille lapsille (4-6 v.) ja heidän vanhemmilleen.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Järvenpään kirjasto, Tuula Pulkkinen, puh. 040 315 2530
Keravan kirjasto, Jari Paavonheimo, puh. 040 318 2095
Tuusulan kirjasto, Tarja Mattila, puh. 040 314 3443

Tidigare projekt: 

Ei tiedossa.

Webbsidor, publikationer och material: 

Projektin markkinointia varten tehtiin oma juliste sekä kirjanmerkki, jota jaettiin perheille. Julisteen ja kirjanmerkin suunnitteli  kuva-artesaani, graafinen suunnittelija Armen Luada Salo

Kirjastojen henkilökunnat kokosivat ja toteuttivat perheille jaettavia valikoimaluetteloita, joihin oli koottuna genreittäin (kuvakirjoja, satuja, runoja, kertomuksia) yhdessä lukemiseen ja lasten ja vanhempien yhteisiin hetkiin sopivia kirjoja. Julkaisu jaettiin asiakkaille lastenosastoilla.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kaikissa Kirkes-kirjastokimpan kirjastoissa järjestettiin erilaisia ohjattuja lukemiseen liittyviä tapahtumia perheille. Ohjelmassa oli yleisöluentoja, kirjailijavierailuita, kirjavinkkauksia, toiminnallisia satutunteja, satuhierontaa ja muita lasten ja vanhempien yhteisiin lukuhetkiin aktivoivia tilaisuuksia. Tapahtumien suunnittelu ja toteutus nostivat esiin eri kirjastoissa monimuotoisia tapoja toimia kirjastojen ja lapsi- ja perheasiakkaiden lukuharrastusta aktivoivassa työssä. Varsinaisten tapahtumien lisäksi kirjastoissa järjestettiin näyttelyitä lastenkirjallisuudesta, sekä luettiin harrastajien ja kirjaston henkilökunnan voimin runoja ja satuja lastenosastoilla pop-up- menetelmin.

Kohderyhmät tavoitettiin hyvin ja perheet osallistuivat järjestettyihin tapahtumiin kiitettävästi.  Tapahtumiin sisältyi aktivoivia ja elämyksellisiä vuorovaikutustilanteita lastenkultuurin tekijöiden ja tilaisuuksiin osallistuneiden kesken.

Fortsatta åtgärder: 

Lasten ja vanhempien sekä kaikkien perheenjäsenten osallistaminen elämyksellisiin yhteisiin hetkiin kirjojen parissa osoitti tarpeellisuutensa. Kirjastoissa järjestetään hankkeen jälkeenkin edelleen  esimerkiksi satutunteja ja kirjavinkkauksia. Näiden lisäksi tilaisuuksien järjestäminen eri toimijoiden (oppilaitokset, muut kirjastot, luennoitsijat ja tutkijat) kanssa laajensi verkostoja ja siten myös tuotti mahdollisuuksia käynnistää uusia projekteja tuttujen yhteistyötahojen kanssa. Jokainen Kirkes-kirjasto toimii itsenäisesti toteuttaessaan tapahtumia, ja hankkeen jälkeiset toiminnat suunnitellaan eri kirjastoissa niiden resurssien mukaisesti.

Projektet börjar : 
31/08/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 000
Egen finansiering: 
€2 400
Budget sammanlagt: 
€8 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€8 400
Egen finansiering: 
€2 400

Statistik:
Utbildningar: 
7kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
50henkilö/person
Antalet evenemang: 
19kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
473henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000