Vankilasta vapauteen - Kylmäkosken vankilan ja Tampereen kaupunginkirjaston yhteistyömuotojen kehittäminen
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Tampereen kaupunginkirjaston oma logo
Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 152
33101
Kirjaston puhelin : 
03 565 611
Kirjaston sähköposti : 
tampereen.kaupunginkirjasto@tampere.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tam
Y-tunnus : 
0211675-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Pirkko Lindberg
Puhelin : 
0400 985 991
Sähköposti : 
pirkko.lindberg@tampere.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on Kylmäkosken vankilakirjastotoiminnan ja Tampereen kaupunginkirjaston yhteistyön kehittäminen. Tavoitteena saada vangit sopeutumaan vapauduttuaan yhteiskuntaan ja kehittää heidän kansalaisvalmiuksiaan. Projektissa mukana myös Tampereen kaupunginkirjaston tietotorit, jotka antavat peruskoulutusta tietotekniikassa ja kouluttavat vankillan henkilökuntaa.

 

Mm. seuraavia toiminnat sisältyvät projektin piiriin:

 -       Vankilakirjaston kokoelman evaluointi, päivittäminen ja vaihtuvien kokoelmien käytänteen luominen kirjaston ja vankilan välille

-       Tietotekniikkakurssit vangeille (eri tasoisia kursseja alkeista kehittyneempiin mm. tablettien avulla), taidot vahvistavat mm. työnhakua ja yhteiskuntaan soputumista

-       Vankilan henkilökunnan kouluttaminen tietotekniikan opetukseen, jotta toiminta voi jatkua projektin jälkeenkin

-       Kirjailijavierailut, kirjallisuus- ja muut lukutaitoa edistävät projektit

-       Lukuvalmennus eri metodein (esim lukivaikeuksista kärsiville)

-       Celia-aineistojen koulutus ja käyttöön otto lukiesteisille

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kylmäkosken vankila
Aiemmat hankkeet: 

Turun kaupunginkirjasto on hakenut jatkorahoitusta omalle vankilaprojektilleen oikeusministeriöstä. Turun hankkeessa on mukana mahdollisesti myös Kylmäkosken vankila. Päätöstä rahoitukselle ei ole vielä tullut. Hanke keskittyy kirjallisuuden edistämiseen vankien keskuudessa. Nyt haettavan Tampereen hankkeen tavoitteena on saada Kylmäkosken vankilan kirjaston kokoelma kuntoon ja edistää vankien tietoteknistä osaamista. Projektit eivät sulje pois toisiaan, vaan täydentävät, jos oikeusministeriön rahahoitus saadaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€60 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€65 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksen mukaisesti vuonna 2016 rahoitetaan vain valtakunnallista vankilahanketta.