Vankilasta vapauteen - Kylmäkosken vankilan ja Tampereen kaupunginkirjaston yhteistyömuotojen kehittäminen
År 2016 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Tampereen kaupunginkirjaston oma logo
Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 152
33101
Bibliotekets telefonnummer : 
03 565 611
Bibliotekets e-postadress : 
tampereen.kaupunginkirjasto@tampere.fi
ISIL-kod : 
FI-Tam
FO-nummer : 
0211675-2
Ansvarsperson : 
Pirkko Lindberg
Telefonnummer : 
0400 985 991
E-post : 
pirkko.lindberg@tampere.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tarkoituksena on Kylmäkosken vankilakirjastotoiminnan ja Tampereen kaupunginkirjaston yhteistyön kehittäminen. Tavoitteena saada vangit sopeutumaan vapauduttuaan yhteiskuntaan ja kehittää heidän kansalaisvalmiuksiaan. Projektissa mukana myös Tampereen kaupunginkirjaston tietotorit, jotka antavat peruskoulutusta tietotekniikassa ja kouluttavat vankillan henkilökuntaa.

 

Mm. seuraavia toiminnat sisältyvät projektin piiriin:

 -       Vankilakirjaston kokoelman evaluointi, päivittäminen ja vaihtuvien kokoelmien käytänteen luominen kirjaston ja vankilan välille

-       Tietotekniikkakurssit vangeille (eri tasoisia kursseja alkeista kehittyneempiin mm. tablettien avulla), taidot vahvistavat mm. työnhakua ja yhteiskuntaan soputumista

-       Vankilan henkilökunnan kouluttaminen tietotekniikan opetukseen, jotta toiminta voi jatkua projektin jälkeenkin

-       Kirjailijavierailut, kirjallisuus- ja muut lukutaitoa edistävät projektit

-       Lukuvalmennus eri metodein (esim lukivaikeuksista kärsiville)

-       Celia-aineistojen koulutus ja käyttöön otto lukiesteisille

Samarbetspartner/s: 
Kylmäkosken vankila
Tidigare projekt: 

Turun kaupunginkirjasto on hakenut jatkorahoitusta omalle vankilaprojektilleen oikeusministeriöstä. Turun hankkeessa on mukana mahdollisesti myös Kylmäkosken vankila. Päätöstä rahoitukselle ei ole vielä tullut. Hanke keskittyy kirjallisuuden edistämiseen vankien keskuudessa. Nyt haettavan Tampereen hankkeen tavoitteena on saada Kylmäkosken vankilan kirjaston kokoelma kuntoon ja edistää vankien tietoteknistä osaamista. Projektit eivät sulje pois toisiaan, vaan täydentävät, jos oikeusministeriön rahahoitus saadaan.

Projektet börjar : 
01/04/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€60 000
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€65 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksen mukaisesti vuonna 2016 rahoitetaan vain valtakunnallista vankilahanketta.