Varasto monitoimitilaksi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kolarin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Isopalontie 2
95900
Kirjaston puhelin : 
0404895015
Kirjaston sähköposti : 
kolari.kirjasto@kolari.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kolku
Y-tunnus : 
0191528-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirpa Tolonen
Puhelin : 
0404895015
Sähköposti : 
sirpa.tolonen@kolari.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on muuttaa epäkäytännöllinen ja nykytilanteeseen tarpeeton varastotila hyötykäyttöön.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Käyttöä tilastoidaan käyttökertojen sekä käyttäjien lukumäärän avulla. Seurataan tuoko lisäpalvelu kirjastoon myös ei-kirjastonkäyttäjiä.

Kuvaus : 

Varastotila on noin 50 neliötä ja siellä on noin 8 000 nidettä sisältäen myös lehdet,  jouluaineiston sekä rekisteröimättömät lp-levyt. Lisäksi varastossa säilytetään hyllyjä, pöytiä jne.  Emme tarvitse enää näin laajaa kokoelmavarastoa, koska lähitulevaisuudessa asiakkaat voivat varata ja tilata aineistoa maksutta kaikista Lapin kirjastoista. Tämänlaajuinen varastokokoelma ei vastaa tarkoitusta.

Lapin AVIn  myöntämässa edellisessä Kohti omatoimikirjastoa -hankkeessa yhtenä hakuperusteena oli, että  yhdistykset tai muut ryhmät voivat kokoontua kirjastotiloissa aukioloaikojen ulkopuolella. Kolarin kirjastotila on avonainen, osastot on eroteltu pelkillä hyllyillä. Erilliset, rauhalliset tilat puuttuvat kokonaan mikä hankaloittaa esim. kokousten pitoa sekä  koululaisten ja opiskelijoiden tiedonhaunopetusta. Varastosta saataisiin nämä tarpeelliset kokoontumis- ja opiskelutilat, joita voi hyödyntää päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin.

Varastosta saataisiin aineistoa vähentämällä ja muilla muutostöillä kolme erillistä tilaa, kokoontumis-opiskelutila, omat tilat digitointi- ja Virtu-pisteelle sekä  varastoitavalle aineistolle. Tilan uudelleen järjestely lisäisi palvelutarjontaa  nykyisille asiakkaille  sekä myös ns. ei-kirjastonkäyttäjille. Tilaan tulee oma sisääntäynti kulunvalvontalaitteineen. Asiakkaat voivat varata tilan käyttöönsä vaikka viikonlopuksi ja omatoimisesti käyttää sitä. 

Kokoontumis-opiskelutilaan suunnitellaan työpisteet kahdelle, myös etäopiskeluun tarvittavat nykyaikaiset laitteet hankitaan. Tilassa olisi mahdollista pitää pienryhmälle, noin 10 henkilölle tiedonhaunopetusta ym. koulutustilaisuuksia, kirjallisuuspiirien kokoontumisia sekä muita pieniä tilaisuuksia. 

Avustusta haemme tilan suunnitteluun, projektityöntekijän palkkaukseen sekä tilan varustamiseen ajanmukaisin laittein. Laitteita voidaan hyödyntää myös kirjastonkäytönopetuksessa sekä mediakasvatuksessa.

Omakustannusosuus muodostuu kirjaston hallinnointikustannuksista sekä kirjaston henkilökunnan työpanoksesta että muista muutostöistä koituvista kustannuksista. Tarvittavat kalusteet hankitaan omalla kustannuksella.

Kustannukset:
- suunnittelijan palkkaus 2000 €
- projektityöntekijän palkkaus 4kk, 3500 €/kk = 14 000 €
- kokoontumis-opiskelutilan tietokoneet á 1000 €, 2 kpl =  2000 €, tulostin = 300 €, led-tv 65'' = 1000 €, videotykki 950 €, kameravalvonta 300 €/ovi, 2 kpl = 600 €.

Yhteensä 20 850 €

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kunnan tekninen osasto sekä It-asiantuntijat

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 850
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 650
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 850

Varastotilojen vapauttaminen asiakkaiden monipuoliseen käyttöön on valtakunnallisen kirjastopolitiikan mukaista. Kirjastoaineiston poistaminen varastosta on kirjaston perustyötä, johon ei myönnetä valtionavustusta.

 
okm
avi