Varastokokoelmat syyniin
År 2014 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirjastonkatu 13
65100
Bibliotekets telefonnummer : 
06-3253533
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@vaasa.fi
ISIL-kod : 
FI-Vm
FO-nummer : 
0209602-6
Ansvarsperson : 
Marja Mikola
Telefonnummer : 
06-3253521
E-post : 
marja.mikola@vaasa.fi
Projektbeskrivning : 

Vaasan kaupunginkirjastossa 2013 valmistuneessa kokoelmapolitiikassa on määritelty hyvän kirjastokokoelman mittarit yleisten kirjastojen laatusuosituksia mukaillen. Työn edetessä on keskusteltu paljon varastointiperiaatteista paikallisesti ja alueellisesti  sekä pohdittu paisuneiden varastojen perkauksen toteuttamista.

Pohjanmaan seutukirjastoselvityksessä 2011 kirjoitetaan: ” Toistaiseksi yhdelläkään kirjastolla (Pohjanmaalla) ei ole kirjallista kokoelmapolitiikkaa, ja monet poistavatkin kirjoja vain satunnaisesti. Useimmilla kirjastoilla toki on kirjalliset hankintaperiaatteet, jotka toimivat periaatteellisena pohjana hankinnoille ja poistoille. Perusteellinen kokoelman läpikäynti luokittain tai aihepiireittäin kuitenkin puuttuu."

Seutuselvityksessä todetaan lisäksi, että "Varastointi on toinen maakunnan kirjastoja koskeva ongelma. Muutamilla kirjastoilla varastointitilaa ei ole juuri ollenkaan. Toisilla sitä taas on enemmän, mutta sekin on täytetty. Kokoelmanhoidon pitäisi siis ulottua myös varastoon, jonka ei tulisi toimia välilaskupaikkana poistoon menevälle aineistolle vaan sesonkiaineiston, tiettyjen tärkeiden kaksoiskappaleiden sekä klassikoiden ja harvinaisuuksien säilytyspaikkana. Toimivan kaukolainapalvelun ja Kuopion varastokirjaston ansiosta jokaisen kirjaston ei enää tarvitse säästää kaikkea, kaiken varalta. Maakunnan sisällä tehokkaampi yhteistyö toisi myös maakuntakirjaston varaston ruotsinkieliset harvinaisuudet ja lehtiarkiston helmet muidenkin kirjastojen käyttöön. Maakunnan kirjastot voisivat myös hahmotella yhteistä varastointipolitiikkaa. Yhteistyötä kokoelmapolitiikan laatimisessa kaivattaisiin myös, jotta kirjastot voisivat yhdessä pohtia tälle alueelle tarpeellisia hankinta-, poisto ja varastointikriteerejä. Yhteinen kokoelmapolitiikka ei välttämättä tarkoita yhteisiä hankintoja, vaan toimii ennen kaikkea kunnankirjastojen kokoelmanhoidollisena työkaluna.”

Tässä hankkeessa haetaan avustusta alueellisen aineiston varastointilinjauksen laadintaan. Hankkeessa kirjaston henkilökuntaan kuuluva vapautetaan omista tehtävistään tekemään selvitystä maakuntakirjastoalueen kirjastojen varastointinäkemyksistä. Jos mahdollista tuotoksena syntyy yhteinen linjaus siitä mitä säilytetään, miten kauan ja kenellä on varastointivastuu. Ja mitä ylipäätään ei ole tarvetta säilyttää omalla maakuntakirjastoalueella vaan aineisto säilyy Varastokirjastossa.  Hankkeessa voi myös selvittää, onko Vaasan kaupunginkirjaston uutta kokoelmapolitiikkaa mahdollista hyödyntää myös muualla maakunnassa, jossa suunnitelmaa voitaisiin soveltaa omaan kirjastoon sopivaksi. Alueen kirjastoalan toimijoiden asiantuntemusta Tritoniassa ja kirjastomuseoyhdistyksessä voidaan hyödyntää varastointilinjausten laadinnassa.

Samalla haetaan avustusta maakuntakirjasto-kaupunginkirjaston varastokokoelmien arviointiin ja poistojen toteuttamiseen.   

Kustannukset

Varastointilinjaus, alueellisen kokoelmapolitiikan hahmottelu, kaupunginkirjaston varastojen läpikäynti ja poistot: palkkakustannukset,  matkakustannukset, kokouskustannukset, painatuskustannukset yhteensä 38 000.

Oma rahoitusosuus koostuu osastojen oman henkilökunnan työpanoksesta varastojen arvioinnissa ja poistojen toteutuksessa.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Maakuntakirjastoalueen kirjastot.

Tritonia, Yliopistonranta 7, Vaasa

Kirjastomuseoyhdistys, Kirjastonkatu 13, Vaasa.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kun hankerahoitusta saatiin huomattavasti anottua vähemmän, tehtiin linjaus, että hankkeessa keskitytään Vaasan kaupunginkirjaston kokoelmaan. Maakunnallisen kokoelmapoliittisen työn lykkäämiseen vaikuttivat myös maakuntakirjastojen aseman ja tehtävien uudelleen järjestelyt valtakunnallisesti sekä Pohjanmaan kirjastoverkko - hanke, jossa selvitetään kirjastojärjestelmien rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksia. PKV-hankkeessa on visioitu yhteistä alueellisesti kelluvaa kokoelmaa, mikä luonnollisesti edellyttää yhteistä kokoelmapoliittista pohdintaa.

Näin ollen hankerahoitus on hyödynnetty lähinnä pääkirjaston varastokokoelmien läpikäyntiin, niin, että asiakaspalvelutehtäviin on palkattu sijaistyövoimaa ja vakinainen, kokoelman hyvin hallitseva henkilökunta on vapautunut järjestelmälliseen kokoelmatyöhön. Sijaistyövoimaa kierrätettiin eri aihepiireissä niin, että kaikki pääkirjaston aihepiirit saivat rahoituksesta osansa. Oman lisänsä aineiston poistotyön kiihtymiselle loi pääkirjaston tilamuutokset, jotka pakottivat aihepiirit miettimään aineistoaan, poistoja ja säilytettävää määrää, koska aineisto oli siirrettävä paikasta toiseen. Poistotyö ei ole välttämättä kaikin osin kohdistunut vain varastokokoelmiin vaan aineistoa on poistettu suoraan avohyllyistä ilman varastointiajatustakaan.

Kaiken kaikkiaan vuonna 2014 poistettuja kirjoja oli 9047 ja vuonna 2015 24592 kpl.  Alla on arvioitu hanketyövoimalla tehtyjä poistojen määriä aihepiireittäin.

 

 Yhteiskunta ja talous:

Käsitelty varaston 2-luokka.  Koko vuonna poistoja  1073, joista 945 varastoprojektisijaisuuden aikana.   Samalla hyllyt siivottu ja hyllyjärjestys muutettu toimivammaksi. Siirretty luokkaan kuuluvat sarjat 3. kerroksen käytävältä oikealle paikalleen varastoon.

Aloitettu varaston luokka 90, poistoja  80. Eli jos kaikki poistot lasketaan, yhteensä  1153.

Maat ja kulttuurit :

Luokka 1 käyty läpi kirja kirjalta, tehty merkittäviä poistoja, tarroitettu uudelleen tarvittaessa, jaettu pääluokkiin (aiemmin yhteisissä aakkosissa), tarkistettu, että kaikki teokset mitkä ovat hyllyssä, löytyvät myös tietokannasta. Yhteensä poistettu :

klass 10 (ej 10.8): 119 exemplar, kvar finns 99 exemplar = 55 % avskrivet

klass 11: 72 exemplar, kvar finns 191 exemplar = 27 % avskrivet

klass 12: 17 exemplar, kvar finns 10 exemplar 63 % avskrivet

klass 13: 1 exemplar, kvar finns 0 exemplar = 100 % avskrivet

klass 14: 249 exemplar, kvar finns 328 exemplar = 43 % avskrivet

klass 15: 53 exemplar, kvar finns 129 exemplar = 29 % avskrivet

klass 16: 17 exemplar, kvar finns 81 exemplar = 17 % avskrivet

klass 17: 132 exemplar, kvar finns 303 exemplar = 30 % avskrivet

 Luonnontieteet ja tekniikka:

Yhteensä PKL osuus noin 600 nidettä.

Kirjallisuus ja kielet:

Varastoaineiston poistomäärä oli 194 nidettä.

Musiikki ja taide:

Arviona n. 500 poistoa osastolta + varastokokoelmasta, yhteensä. Saatiin varastoa hyvään kuntoon asiasanoittamalla sinne jäänyttä aineistoa.

Lapset ja nuoret :

Hankkeen työvoiman turvin poistettu 1773 nidettä, pääosin avokokoelmasta muuttoa ennakoiden.

Yhteensä hankkeessa poistettiin 4 672 nidettä. Esimerkiksi noin viikon kokoaikaisella työpanoksella saatiin aihepiirissä paljon aikaan, poistoja 600-1000 kpl, uudelleen tarroitusta, tarkistamista, että tiedot ovat oikein järjestelmässä, täydentävää kuvailua, Varastokirjaston järjestelmätietojen tarkistamista poistettujen osalta, poistettujen varastointia myyntiä varten, jäävän aineiston hyllyjärjestysten tarkistamista ja mahdollisia siirtoja jne. Mahdollisuus keskittyä kokoelmatyöhön oli parasta hankkeessa. Tavanomainen työpäivä jakaantuu monen eri tehtävän kesken ja järjestelmälliseen kokoelman läpikäyntiin ei tahdo löytyä sopivaa aikaa. Nyt aikaa löytyi edes vähän ja hankkeen innoittamana ehkä rohkeus tehdä poistoja kasvoi.

 

 

Fortsatta åtgärder: 

Kokoelmatyötä ja erityisesti poistoja jatketaan osana normaalia arkityötä. Kokoelmapoliittinen poistotavoite pyritään saavuttamaan myös tulevina vuosina. PKV-hankkeessa pohditaan alueellisen kelluvan kokoelman mahdollisuuksia tulevaisuudessa..

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€38 000
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€43 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€9 000
Egen finansiering: 
€1 000
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan varastointilinjauksen suunnitteluun ja selvityksen tekoon.  Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

Avustus on peritty takaisin 30.3.2016.