Varatun aineiston omatoimisen noudon pilottihanke Pirkkalan pääkirjastossa
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pirkkalan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 1001
33961
Yhteyshenkilön nimi : 
Laura From
Puhelin : 
040 133 5782
Sähköposti : 
laura.from@pirkkala.fi
Hankkeen tavoite: 

Pirkkalan kunnan pääkirjasto laajentaa lehtilukusalin aukioloaikoja omatoimiaukioloajoin vuoden 2018 alusta. Omatoimiaukioloajoilla lisätään kirjastopalveluiden saavutettavuutta ja tarjotaan asiakkaille myös uusia palveluja. Lehtilukusaliin sijoitetaan oma kokoelma pääsääntöisesti nopeakiertoista aineistoa sekä asiakkaiden omatoiminen varatun aineiston nouto. Tätä varten Pirkkalan kunta on tehnyt yhteistyötä ATP Automation LTD Oy:n kanssa ja suunnitellut uuden Älyhylly-konseptin käyttöönottoa. Älyhylly mahdollistaa turvallisen kirjaston palveluaikojen laajentamisen sekä helppokäyttöisen omatoimilainauksen ja palautuksen. Hyllyn tunnistus perustuu RFID-tekniikkaan. Kun asiakas kirjautuu kirjastokortilla hyllylle, kaikki toiminnot tallentuvat lokeihin ja asiakkaan tietoihin ilman erillistä aineiston luentaa. Hankkeen aikana on mahdollista testata myös vaihtoehtoisia tunnistautumistapoja. Hyllyssä on helppokäyttöinen käyttöliittymä, jota on hankkeen aikana asiakkaiden palautteen perusteella tavoitteena päivittää entistä enemmän kuvallisen ilmaisun suuntaan, jotta toiminnot olisivat mahdollisimman havainnollisia.

Pirkkalan pääkirjasto toimii pilottikirjastona Älyhyllyn tuotekehittelyssä asiakkaiden varausten omatoimisen noudon osalta. Varausten omatoiminen nouto parantaa asiakaspalvelua aineiston saavutettavuuden ja saatavuuden osalta, sillä asiakkaat saavat noudettua varauksensa silloinkin, kun kirjastossa ei ole henkilökuntaa paikalla. Samalla henkilökunnan aikaa vapautuu muuhun asiakaspalvelu- ja neuvontatyöhön aukioloaikoina.

Hankkeen aikana ATP Automation LTD Oy toimittaa Älyhyllyn Pirkkalan pääkirjastoon suunniteltujen yksityiskohtien mukaan varausten omatoimista noutoa varten. Pirkkalan kirjasto sitoutuu toimittamaan yritykselle tietoa ja kokemuksia Älyhyllyn toiminnasta ja käytöstä sen kehittämistä varten. Yrityksestä yksi henkilö sitoutuu pilotoinnin yhteyshenkilöksi ja koordinoi tiedonkulkua eri toimijoiden välillä. Kyseinen henkilö tulee tekemään kirjastolla myös ns. lähipäiviä, jolloin hän osallistuu Pirkkalan pääkirjastossa päivittäiseen toimintaan sekä tuotteen kehittämiseen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen aikana kirjaston henkilökunta raportoi ATP Automation LTD Oy:lle älyhyllyn käytöstä ja toimivuudesta, jotta laitetta voidaan kehittää edelleen. Kirjasto kerää palautetta asiakkailta ja välittää sitä eteenpäin sekä ottaa saadun palautteen huomioon omassa toiminnassaan ja toiminnan kehittämisessä. Myös hyllyn keräämää tietoa hyödynnetään tuotteen ja kirjaston palvelujen kehittelyssä. Älyhyllyn käyttöä seurataan myös omatoimiaukioloaikojen asiakasmäärän kasvun näkökulmasta.

Kuvaus : 

Älyhyllyn suunnittelu Pirkkalan pääkirjaston tarpeisiin on jo aloitettu ja siitä on räätälöityjen ominaisuuksien osalta saatu kustannusarvio, joka on hakemuksen liitteenä. Testausvaiheessa olevan hyllyn suunnittelu ja valmistelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paitsi ATP Automation LTD Oy:n, myös BTJ Finland Oy:n ja Robomaan kanssa.
Hankkeen aikana ATP Automation LTD Oy toimittaa Älyhyllyn Pirkkalan pääkirjastoon suunniteltujen yksityiskohtien mukaan varausten omatoimista noutoa varten. Pirkkalan kirjasto sitoutuu toimittamaan yritykselle tietoja Älyhyllyn toiminnasta ja käytöstä sen kehittämistä varten. Yrityksestä yksi henkilö sitoutuu pilotoinnin yhteyshenkilöksi ja koordinoi tiedonkulkua eri toimijoiden välillä. Kyseinen henkilö tulee tekemään kirjastolla myös ns. lähipäiviä, jolloin hän osallistuu Pirkkalan pääkirjastossa päivittäiseen toimintaan sekä tuotteen kehittämiseen.
Kirjaston henkilökunta kerää aktiivisesti asiakkailta käyttökokemuksia ja kehitysehdotuksia hyllyn toiminnasta ja toimittaa ne eteenpäin ATP Automation LTD Oy:lle.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
ATP Automation LTD Oy, BTJ Finland Oy ja Robomaa
Aloituspäivämäärä : 
01/03/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2019
 

Kunta

Maakunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 360
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 590
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 950
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000