Varsinais-Suomen muisti
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
openclipart
Turun kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Linnankatu 2
20100
Bibliotekets telefonnummer : 
(02) 2620681
Bibliotekets e-postadress : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-kod : 
FI-Tm
FO-nummer : 
0204819-8
Ansvarsperson : 
Kaisa Hypén
Telefonnummer : 
(02) 2620608
E-post : 
kaisa.hypen@turku.fi
Projektets målsättning: 

Varsinaissuomalaisten kirjastojen kotiseutuaineistojen digitointi ja julkaiseminen digi.kirjastot.fi-palvelussa.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Mukana olevien kirjastojen määrä, digitaalisten tiedostojen määrä.

Projektbeskrivning : 

Yleisissä kirjastoissa on vuosikymmenten ajan kerätty erilaisia kotiseutu- ja paikalliskokoelmia. Kokoelmiin sisältyy mm. paikallisesti merkittävää kirjallisuutta, artikkeliaineistoa, valokuvia ja käsikirjoituksia. Ne muodostavat huomattavan tietovarannon, joka tällä hetkellä on vajaakäytössä, koska kokoelmista ei juuri tiedetä kirjastojen ulkopuolella ja useimmiten ne ovat käytettävissä vain paikallisesti kussakin kirjastossa.

Tällä anomuksella anotaan rahoitusta varsinaissuomalaisten kirjastojen paikalliskokoelmien digitointia varten. Digitoituina kotiseutu- ja paikalliskokoelmat saavat näkyvyyttä, ja niitä voidaan käyttää esim. tutkimuslähteinä. Parhaimmillaan aineistot vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat virikkeitä sosiaaliseen tiedonjakamiseen ja uuden paikallisen ja globaalinkin tiedon luomiseen. Projektin tavoitteena on myös tehdä digitointia ja siihen liittyviä prosesseja ja tehtäväkokonaisuuksia tutummiksi kirjastoissa ja näin vahvistaa digitaalisiin ympäristöihin liittyvää osaamista.

Suunnitteilla olevassa projektissa digitoidut aineistot julkaistaan ja kuvaillaan kirjastojen yhteiseen järjestelmään (digi.kirjastot.fi), minkä kautta ne ovat kaikkien kiinnostuneiden käytössä. Jatkossa ne löytyvät myös Finna-hakujärjestelmän kautta, joten nämä aineistot hyödyttävät kaikkia Finnan käyttäjiä niin Suomessa kuin sen rajojen ulkopuolella. Kerran digitoidut aineistot vähentävät kirjastoissa aineiston säilyttämisen tarvetta ja poistavat päällekkäistä työtä.

Hankkeeseen osallistuvat seuraavat varsinaissuomalaiset kunnan- ja kaupunginkirjastot: Kustavi, Laitila, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Digitoitavaksi suunniteltua aineistoa on määrällisesti paljon, ja se sisältää kirjoja, lehtiartikkeleita, valokuvia, käsikirjoituksia, äänitteitä, julisteita ja pienpainatteita.  Hankkeen alussa valitaan digitoitavat aineistot. Samalla varmistetaan, ettei valittuja aineistoja ole digitoitu tai suunniteltu digitoitavaksi missään muussa muistiorganisaatiossa, esim. paikallisissa kotiseutumuseoissa. Seuraavaksi selvitetään niiden käyttö- ja julkaisuoikeudet, suunnitellaan digitointiprosessit, toteutetaan aineiston tallennus ja kuvailu sekä tiedotus ja markkinointi.

 

 

Samarbetspartner/s: 
kirjastot.fi
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Hankkeeseen osallistuivat nämä Varsinais-Suomen kunnat: Laitila, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa.

Hankkeen ohjausryhmän muodostivat näiden kirjastojen edustajat Altti Koivisto, Viktoria Kulmala, Pikko Kähärä, Ulla-Maija Maunu, Marja-Liisa Mutka, Arja Pesonen, Risto Rasa, Tiina Salo, Sirpa Ikala-Suomalainen, Tarja Tuomi, Tiina Viik, Eila Ylioja, Jan-Erik Ylitalo ja Karolina Zilliacus.

Digitoidut tiedostot julkaistiin kirjastot.fi:n ylläpitämässä digi.kirjastot.fi-palvelussa.

Digitointityö ostettiin NES Production Oy:ltä ja Kuvakasvot Oy:ltä.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Yleisissä kirjastoissa on vuosikymmenten ajan kerätty erilaisia kotiseutu- ja paikalliskokoelmia. Kokoelmiin sisältyy mm. paikallisesti merkittävää kirjallisuutta, artikkeliaineistoa, valokuvia ja käsikirjoituksia. Ne muodostavat huomattavan tietovarannon, joka tällä hetkellä on vajaakäytössä, koska kokoelmista ei juuri tiedetä kirjastojen ulkopuolella ja useimmiten ne ovat käytettävissä vain paikallisesti kussakin kirjastossa.

Myönnetyn avustuksen turvin on käyty kotiseutukokoelmia läpi ja poimittu niistä digitoitavaksi sopivia aineistoja. Aineistot on digitoitu, digitaaliset tiedostot on tallennettu ja kuvailtu digi.kirjastot.fi-palveluun. Näin ne ovat löydettävissä ja käytettävissä aiempaa huomattavasti helpommin, ajasta ja paikasta riippumatta. Digitoinnin myötä on voitu arvioida myös painetun aineiston säilyttämistä uudesta näkökulmasta: kerran digitoituja aineistoja ei ole enää välttämätöntä säilyttää fyysisinä kappaleina kirjastoissa. Digitointi vähentää myös aineistojen säilytykseen liittyvää päällekkäistä työtä.

Hankerahoitusta haettaessa oli ajatuksena myös, että paikalliskokoelmien digitointi ja sitä kautta niiden aiempaa parempi saatavuus innostaisi alueiden asukkaita osallistumaan yhteisölliseen tiedonjakamiseen ja uuden tiedon luomiseen. Useassa projektiin osallistuneessa kirjastossa onkin järjestetty tilaisuuksia, joissa valmiita digitointeja on esitelty asiakkaille, ja näissä tilaisuuksissa aineistot ovat saaneet näkyvyyttä, innostaneet osallistujia keskustelemaan, täydentämään niihin liittyvää kuvailutietoa ja ehdottamaan muuta digitoitavaksi sopivaa aineistoa. Digitoidut aineistot ovat kiinnostaneet myös paikallishistorian tutkijoita ja tiivistäneet paikallisesti eri toimijoiden yhteistyötä, esimerkiksi kirjastojen ja kotiseutuyhdistysten kesken.

Projektin aikana tehtiin myös digitointityötä ja siihen liittyviä prosesseja ja tehtäväkokonaisuuksia tutummiksi kirjastoissa ja näin vahvistettiin digitaalisiin ympäristöihin liittyvää osaamista. Projektityöntekijä kiersi kirjastoissa, auttoi digitoitavan aineiston valinnassa sekä tekijänoikeuksiin ja yksityisyydensuojaan liittyvässä selvitystyössä. Samalla varmistettiin, ettei valittuja aineistoja ole digitoitu tai suunniteltu digitoitavaksi missään muussa muistiorganisaatiossa, esimerkiksi paikallisissa kotiseutumuseoissa tai Kansalliskirjastossa.

 

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Kaikkiaan projektin aikana digitoitiin noin 20.000 sivua, johon sisältyy muun muassa 340 monografiaa ja jonkin verran uniikkeja käsikirjoituksia. Lisäksi digitoitiin 790 valokuvaa, lehtiartekkeleita ja joitakin äänitteitä. Julkaisualustalle vietiin jo valmiiksi digitaalisessa muodossa olevia valokuvia erityisesti Raisiossa ja Nousiaisissa.

Projektissa digitoidut aineistot on julkaistu kirjastojen yhteisessä digi.kirjastot.fi-palvelussa, ja ne löytyvät verkosta osoitteesta http://digi.kirjastot.fi/collections/show/198, kokoelman nimi palvelussa on Varsinais-Suomen kirjastojen kotiseutuaineistoja. Ne löytyvät myös Finna-hakujärjestelmän kautta, joten nämä aineistot hyödyttävät kaikkia Finnan käyttäjiä niin Suomessa kuin sen rajojen ulkopuolella. Aineistot on kuvailtu YSAn termein, tarvittaessa käytettiin myös avainsanoja. Kuvailu varmistaa aineiston löytyvyyden.

Projektin tuloksista on 26.9.2017 mennessä julkaistu 12 lehtiartikkelia tämän alueen sanomalehdissä ja verkkojulkaisuissa. Kirjastot ovat esitelleet digitoituja tiedostoja erilaisissa Suomi100-juhlavuoden tilaisuuksissa ja muissa kuntatapahtumissa. Projektin tulokset ovat siis saaneet hyvin näkyvyyttä eri puolilla Varsinais-Suomea.

Projektille avattiin myös omat Facebook-sivut Kotiseutuna Varsinais-Suomi: https://www.facebook.com/Kotiseutuna-Varsinais-Suomi-1856761381213960/. Tietoa digitoiduista aineistoista jaettiin myös muissa teemaan liittyvissä Facebook-ryhmissä.

Projektin tuloksia ja yleisemmin digitointia käsiteltiin projektin loppuseminaarissa 5.9.2017 Turun kaupunginkirjastossa. Siellä puhujia projektin henkilökunnan lisäksi oli  Turun museokeskuksesta, Turun yliopiston historian laitokselta ja Kansallisarkiston Turun toimipisteestä, ja teemat käsittelivät laajasti eri aineistojen digitointia arkistodokumenttien digitoinnista kulttuuriympäristön digitointiin. Seminaariin osallistui kirjastojen henkilökunnan lisäksi myös kotiseutuyhdistysten ja -museoiden toimijoita. Seminaarin ohjelmaan voi tutustua täällä: https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2017/08/digitointiseminaa....

Kulttuuriperinnön digitointi on myös Turun kirjamessuilla lokakuussa järjestettävän seminaarin sekä Varsinais-Suomen kirjastojen messuosaston teemana, ja projekti on tuottanut messuille myös markkinointimateriaalia ja paikallishistoriaan liittyviä sisältöjä. Näin projektin tulokset ja niiden ympäriltä käytävä keskustelu jatkuvat senkin jälkeen, kun projekti on päättynyt. Kirjamessuseminaarin ohjelma löytyy täältä: https://vsmaakuntakirjasto.files.wordpress.com/2017/09/seminaariohjelma-....

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Rahoituksen hakuvaiheessa syksyllä 2015 tiedusteltiin varsinaissuomalaisten kirjastojen halukkuutta olla mukana hankkeessa, ja kutsu lähetettiin myöhemmin uudelleen projektin ollessa jo käynnissä. Näin tarjottiin kaikille tämän alueen kirjastoille tasaveroinen mahdollisuus päästä mukaan oppimaan uutta ja tuomaan omia kotiseutuaineistojaan laajemmin esille.

Hankkeeseen osallistuivat seuraavat varsinaissuomalaiset kunnan- ja kaupunginkirjastot: Laitila, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa.

Projektille palkattiin työntekijä noin kymmeneksi kuukaudeksi. Projektin ohjausryhmään kutsuttiin edustaja kaikista mukana olevista kirjastoista. Näin sitoutettiin kirjastojen henkilökuntaa projektin toteuttamiseen. Projektissa mukana olleet kirjastot saivat ohjausryhmän kokouksissa myös kokonaiskuvan siitä, mitä aineistoja kirjastojen kotiseutukokoelmissa on ja mitä niistä digitoidaan. Projektiryhmän muodostivat projektityöntekijä, Turun kaupunginkirjaston kokoelmista vastaava palvelupäällikkö ja e-aineistoista vastaava informaatikko.

Projektityöntekijä kävi pyydettäessä mukana olevissa kirjastoissa opastamassa käytännön digitointityöhön ja siihen liittyviin taustatöihin. Hän perehdytti kirjastojen henkilökuntaa myös digi.kirjastot.fi-palvelun käyttöön, digitoitujen tiedostojen tallennukseen ja tiedostojen kuvailuun sekä auttoi tarvittavien sopimusten laatimisessa ja käyttöoikeuksiin liittyvien lupien kirjaamisessa. Näiden käyntien lisäksi Turun kaupunginkirjastossa järjestettiin kaksi puolen päivän koulutustilaisuutta maakunnan kirjastojen henkilökunnalle. Projektin aikana hankittiin kaksi kiertävää skanneria, joiden avulla kirjastoissa voidaan tarvittaessa jatkaa digitointityötä. 

Projektissa tuotiin monipuolisesti esiin digitointiin liittyviä erilaisia työvaiheita ja haasteita. Siinä annettiin myös käytännön välineitä digitoinnin toteuttamiseen ja rohkaistiin kirjastojen henkilökuntaa tarttumaan tähän uuteen toimintatapaan.

Varsinainen digitointityö ostettiin pääsääntöisesti ulkopuoliselta palveluntuottajalta, joitakin yksittäisiä dokumentteja digitoitiin kirjastoissa. Digitointityö toteutettiin kahtena kokonaisuutena, ja ne kilpailutettiin erikseen. Yhteistyötä tehtiin kahden digitointipalveluja tuottavan yrityksen kanssa.

Fortsatta åtgärder: 

Yleisten kirjastojen yhteiselle digitaalisten aineistojen julkaisualustalle http://digi.kirjastot.fi/ on viety jo runsaasti kirjastojen digitoimaa materiaalia. Vähitellen siitä on muodostunut verkkopaikka, josta verkon käyttäjät ovat tottuneet etsimään näitä kirjastojen tuottamia aineistoja. Myös tässä projektissa digitoidut aineistot monipuolistavat ja vahvistavat palvelukokonaisuutta, toisaalta varsinaissuomalaisten kirjastojen tuottamat aineistot saavat paremmin näkyvyyttä osana tällaista laajempaa kokonaisuutta. Tällainen yhteistyö tuo jatkuvuutta ja turvaa aineistojen löydettävyyden.

Digitoitujen aineistojen käyttöä voidaan seurata digi.kirjastot.fi-palvelun kautta ja näin saatu tilastotieto auttaa jatkossa digitoitavan aineiston valintaa, jos digitointiin tulee jatkossa mahdollisuuksia.

Projektin myötä kirjastoissa on tietotaitoa ja välineitä jatkaa pienimuotoista digitointia, jos niillä on siihen kiinnostusta ja resursseja. Tarvittaessa tähän voidaan käyttää projektissa hankittuja kiertäviä skannereita. Joissakin kunnissa, esimerkiksi Vehmaalla, on myös virinnyt konkreettinen digitointiyhteistyö paikallisen kotiseutuyhdistyksen kanssa, ja se jatkunee projektin jälkeenkin. Projektissa tehty yhteistyö kirjastojen kanssa on kaiken kaikkiaan madaltanut kynnystä ryhtyä omatoimiseen digitointiin ja osoittanut, että siihen liittyvät haasteet ovat voitettavissa.

Turun kaupunginkirjastolla on jatkossakin rooli auttaa ja opastaa digitointia harkitsevia kirjastoja. Yleisten kirjastojen tekemään digitointityöhön palattaneen, kun alueellisia ja valtakunnallisia kirjastojen kehittämistehtäviä määritellään. Määrittelytyötä helpottanevat jo tehtyjen digitointiprojektien tulokset ja niiden käyttö.

Projektin vaikutukset eivät lakkaa, kun se päättyy, vaan se on omalta osaltaan innostanut digitoinnista käytävään keskusteluun ja pohtimaan kirjastojen roolia digitaalisessa ympäristössä. Projekti on nostanut esiin myös kirjastojen arvokkaita ja ainutlaatuisia kotiseutukokoelmia ja kirjastojen tekemää, paikallista kulttuuriperintöä säilyttävää työtä.

Projektet börjar : 
03/10/2016
Projektet avslutas : 
29/09/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€55 000
Egen finansiering: 
€26 500
Budget sammanlagt: 
€81 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€10 826

Statistik:
Utbildningar: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
5henkilö/person
Antalet evenemang: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
150henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€55 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016