Vartti illassa
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Sirkku Petäjä
Nurmijärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 47
01901
Kirjaston puhelin : 
040 3172500
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nurmi
Y-tunnus : 
9014643-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Heli Koivukangas, Leena Taberman
Puhelin : 
040 3174799
Sähköposti : 
heli.koivukangas@nurmijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on innostaa noin 5-vuotiaita nurmijärveläisiä lapsia kirjojen maailmaan ja lukemisen pariin sekä lisätä vanhempien tietoisuutta lapselle lukemisen tärkeydestä.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vanhemmilta keräämme kirjallista palautetta. Meitä kiinnostaa, miten onnistuimme projektin organisoinnissa, kirjavalinnoissa ynnä muussa sekä vanhempien ajatukset lukuhetkistä.

Lapset pääsevät antamaan palautetta hymynaama-arvioinnilla. He saavat myös piirtää kuvan kummastakin luetusta kirjasta. Meitä kiinnostavat lasten ajatukset ja mielikuvat lukemisesta ja kirjoista. Projektin lopuksi kokoamme lasten piirustuksista näyttelyn kirjastoon. Näyttely avaa projektia myös muille kuntalaisille.

Kuvaus : 

Aloitukseksi pidetään lapsille ja heidän vanhemmilleen eriytetty kirjastoilta. Lapsille järjestetään kirjanmerkkipaja, jossa he askartevat oman kirjanmerkin, jota he voivat käyttää kotona luettavien kirjojen välissä. Samaan aikaan vanhemmille on asiantuntijaluento lapselle lukemisesta ja sen myönteisistä vaikutuksista.  Tässä yhteydessä perheet saavat mukaansa kirjakassit. Kasseissa on kaksi kirjaa, joista toinen on vähän tavallista kuvakirjaa vaativampi. Kasseissa on myös projektin aikataulu ja palautelomakkeet.

Tarkoituksenamme on elävöittää luettavia kirjoja kahdella kaikille avoimella tapahtumalla, jotka liittyvät luettavana olevaan kirjaan. Näin lapset pääsevät konkreettisestikin sisälle Vartti illassa –kokonaisuuden kirjojen maailmaan.

Projektin lopuksi ajatuksena on järjestää kaikille mukana olleille pienimuotoinen juhla, jossa lapsille jaetaan kunniakirjat ja avataan lasten piirustuksista koostuva näyttely. Mukana on pientä tarjottavaa ja paljon iloista mieltä. Juhlaan liittyy myös lyhyehkö projektia kokoava taide-esitys.

Avustusta haetaan seuraavasti:

2 000 euroa kolmeen lastentapahtumaan ja vanhemmille suunnattuun luentoon

200 euroa esiintyjien matkakuluihin

300 euroa tarvikkeisiin, kuten askasteluun ja kirjakasseihin

Oma rahoitus koostuu henkilökunnan palkasta, arvio noin kuukauden työpanos suunnitteluun, tiedottamiseen, materiaalien ja tapahtumien valmistelemiseen sekä hankkeen läpivientiin. Omaa rahoitusosuustta ovat myös hankkeesessa luettavat kirjat, 60 kirjaa á 20 euroa kpl yhteensä 1 200 euroa.

Hankkeesta tiedotettiin marraskuun ja joulukuun 2017 aikana. Toteutus alkoi tammikuussa 2018 ja kesti koko kevään ajan. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Nurmijärven varhaiskasvatus, Nurmijärven monipalvelukeskus Woimala
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Markkinoimme hanketta paikallislehdessä ja kirjaston Facebook-sivuilla. Toimitimme mukana olevan alueen päiväkodeille hankkeen tiedotteita ja pyysimme heitä jakamaan ne kohteena olevan ikäryhmän perheille. Vähän ennen aloittamista kävimme vielä päiväkotien aulassa/pihalla jakamassa tiedotetta sekä kertomassa ja houkuttelemassa osallistujia. Ensimmäisenä tapahtumailtana oli lapsille ja aikuisille eri ohjelma. Monipalvelukeskus Woimala piti lapsille kirjanmerkkipajan, jossa lapset pääsivät askartelemaan oman kirjanmerkin, jota he voivat käyttää kotona luettavien kirjojen välissä. Yhdessä toimintapisteessä askarreltiin, toisessa väritettiin ja kolmannessa kuunneltiin ääneenlukua. Samaan aikaan vanhemmat osallistuivat Päivi Heikkilä-Halttusen pitämään luentoon, Rakkaus kirjaan alkaa sylistä, joka kertoo lapselle lukemisesta ja sen myönteisistä vaikutuksista. Luento oli avoin myös muille kiinnostuneille. Luennolta jäi jakoon Heikkilä-Halttusen kokoamia suosituskirjalistoja. Illan lopuksi perheet saivat mukaansa kirjakassit. Kasseissa on kaksi kirjaa, Rachel Elliotin E.T.A. Hoffmannin tarinan pohjalta kirjoittama Pähkinänsärkijä sekä Katri Kirkkopellon Molli. Kasseissa oli myös projektin aikataulu ja palautelomakkeet.

Ensimmäisenä tutustuttiin Pähkinänsärkijään. Kirja oli luettu kotona ja sen jälkeen siitä seurattiin esitys, jossa sadun tulkitsi nukketeatteri Sytkyt. Esitys oli avoin myös muille kuntalaisille. Seuraavana kirjana tutustuttiin Molliin ja katsottiin sen pohjalta tehty Lastenteatteri Kurnuttavan Sammakon näytelmä, joka sekin oli myös muille avoin. Tässä vaiheessa toivoimme saavamme täytetyt palautelomakkeet.

Hankkeen päätti loppujuhla, jossa vieraili Täti Taikakynä. Hän kertoi ja kuvitti lapsille tarinan mutrusuisesta sammakosta. Loppujuhlassa jaettiin lapsille myös kunniakirjat ja katseltiin lasten tekemiä piirustuksia. Pientä syötävää oli myös tarjolla.

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kaikki saamamme palautteet kertoivat, että lukuhetki oli hyvää hiljentymisen, rauhoittumisen ja yhdessä olemisen aikaa. Hanke oli antanut perheille muistutuksen siitä, että lukemista kannattaisi jatkaa. Erityisesti tältä osin koemme onnistuneemme. Kirkkopellon Molli sai kirjavalintana kiitosta, Pähkinänsärkijä ei yhtä hyvin tuntunut avautuneen kaikille kohdeyleisöstä ja kirjasta oli huomattu myös useita virheitä, jotka ärsyttivät. Molemmat näytelmät sen sijaan keräsivät kiitosta.

Päiväkotien työntekijät kertoivat, että vanhempia on viime aikoina ollut erittäin vaikea aktivoida heidänkään toimintoihinsa. Hankkeemme vähäinen osanottajamäärä oli linjassa heidän havaintonsa kanssa. Hankkeeseen osallistuneet vanhemmat sen sijaan ihmettelivät, miksei laadukas ohjelma kerännyt useampia perheitä mukaan. Kenties ilmoittautumiskynnys sittenkin oli liian korkea perheille, jotka eivät ennestään olleet kirjallisesti suuntautuneita.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Tarkoituksena oli toistaa hanke heti syksyllä toisessa toimipisteessämme, mutta osallistujien vähäisyyden vuoksi emme tee sitä vielä tässä vaiheessa.

Lisätietoa: 

Hankkeeseen ei mennyt omarahoitusta niin paljoa kuin hakemuksessa arvioitiin, sillä luettavat kirjat, 30 kpl Mollia ja 30 kpl Pähkinänsärkijää maksoivat 489 euroa vähemmän.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€0
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 226
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 226
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
12henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
100henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.