Vaski-kirjastojen esitteet selkokielelle
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kaarinan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Oskarinaukio 5, II kerros
20780
Kirjaston puhelin : 
02) 588 4400
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kaarina.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaari
Y-tunnus : 
0133226-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Maija Söderblom
Puhelin : 
(02) 588 4402
Sähköposti : 
maija.soderblom@kaarina.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on käännättää selkokielelle Vaski- kirjastojen yhteiset käyttösäännöt maksuliitteineen, kaikkien Vaski- kirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot .

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Esitteiden määrä ja jakelu

Kuvaus : 

Vaski- kirjastoissa on laajenemisen jälkeen ollut erityistä tarvetta erilaiselle tiedotusmateriaalille. Pulaa on ollut varsinkin yksinkertaisesta ja selkeästä tiedotusmateriaaliaalista, joka palvelisi mahdollisimman monia asiakasryhmiä. Tällaisen aineiston tarvetta on lisännyt myös maahanmuuttajien kirjastonkäytön sekä maahanmuuttajille suunnattujen kirjastopalvelujen lisääntyminen.

Hankkeen tarkoituksena on käännättää selkokielelle Vaski- kirjastojen yhteiset käyttösäännöt maksuliitteineen, kaikkien Vaski- kirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot (mikäli näiden selkeyttämiselle on tarvetta) sekä keväällä 2012 julkaistu Vaski- askelmerkit- esite. Selkokielinen materiaali on tarkoitus julkaista sekä paperisena että Vaski- kirjastojen verkkosivuilla ja se palvelee mm. maahanmuuttaja-, vammais- ja vanhusasiakkaita. Hankkeen kustannuksiin on laskettu noin 500 esitteen ja käyttösäännön painatuskustannukset, tämän jälkeen Vaski- kirjastot huolehtivat painamisesta omalla kustannuksellaan.

Käännöstyön tekee Kehitysvammaliiton omistama, selkeään ja esteettömään viestintään erikoistunut FAIDD Solutions Oy ja se tarkistetaan Selkokeskuksen toimesta. Tämän jälkeen käyttösäännöt maksuliitteineen sekä askelmerkkiesite taitetaan ja painetaan. Vaski- kirjastojen henkilökunnan tehtävänä on koordinoida hanketta, päivittää esitteet selkokielelle ja hoitaa niiden tilaukset sekä jakaa esitteet Vaski- kirjastoihin sekä sisällyttää käännetyt materiaalit Vaski- kirjastojen www-sivuille.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vaski- kirjastot

FAIDD Solutions Oy
Latokartanontie 7 B
00700 Helsinki
040 719 8413
www.faiddsolutions.com

Selkokeskus
Viljatie 4 A
00700 Helsinki
(09) 3480 9240
Faksi: (09) 3853 398
Sähköposti: selkokeskus(at)kvl.fi

Aiemmat hankkeet: 

Esimerkiksi Helmet- kirjastoilla ja Jyväskylän kaupunginkirjastolla on internet-sivuillaan saatavissa selkokielistä materiaalia kyseisen kirjaston käytöstä ja toiminnasta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tarkoituksena oli kääntää Vaskin yhteiset esitteet;  maksuliite, käyttösäännöt ja Vaski-askelmerkit -esite selkokielelle. Käännöstyö tilattiin Kehitysvammaliiton omistamalta, selkeään ja esteettömään viestintään erikoistuneelta FAIDD Solutions Oy:ltä ja se tarkistettiin Selkokeskuksen toimesta. Käännöstyön jälkeen käyttösäännöt käännettiin Vaskin toimesta ruotsiksi. Myös maksuliite –esite käännettiin selkoistuksen jälkeen ruotsiksi ja englanniksi. Selkokielisyyden vaatimukset huomioitiin tekstin lisäksi esitteen taitossa.

Hankkeen yhteydessä päivitettiin ja tarkistettiin käyttösääntöjen ja maksuliitteen sisältö. Vaski- askelmerkkien sisältöä joudutaan päivittämään melko paljon ja sitä ei ole vielä painettu uudelleen.

Vaskin selkopalveluista tehtiin lehdistötiedote maaliskuussa 2014. Käyttösäännöt ja maksuliite löytyvät nyt sekä painettuina kirjastoista että netistä Vaskikirjastojen nettisivuilta.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa on tarkoitus päivittää vielä Askelmerkit- esite, mikäli se koetaan viestinnässä tarpeelliseksi. Hankkeessa mukana olleille selkokieli tuli varmasti tutummaksi ja jatkossa on helpompaa pyrkiä selkeään viestintään, ja ottaa huomioon erilaisten asiakasryhmien tarpeet viestinnässä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 148
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 548


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 600

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013.

 
okm
avi