Vauvasta Valkamaan
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Jämsän kirjaston logo, suunnitellut Pingraf.
Jämsän kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskuskatu 16
42100
Kirjaston puhelin : 
0206382343
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jamsa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jamsa
Y-tunnus : 
0175622-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Mäkinen
Puhelin : 
0206382693
Sähköposti : 
merja.makinen@jamsa.fi
Kuvaus : 

Vauvasta Valkamaan -hankkeella halutaan esitellä kirjallisuuden sisältöjä eri-ikäisille jämsäläisille. Lukemiskasvatusta on tähän saakka tehty lähinnä kouluikäisille, joten tässä hankkeessa kohderyhmään kuuluvat myös pikkulapset perheineen sekä seniorit. Hanke myös hakee uusia yhteistyökumppaneita kirjastolle, mikä auttaa saamaan näkyvyyttä toiminnalle. Kirjallisuuden sisältöjen esittelylle on jo olemassa vahva kysyntä.

  1. Seurakunnan perhekerhot toimivat aktiivisesti Jämsän taajamissa ja niissä kirjaston henkilökunta esittelee lastenkirjallisuutta ja lapsiperheitä kiinnostavaa muuta kirjallisuutta.  Yhteyksiä haetaan myös neuvolan perhetyön kautta.
  2. Kirjavinkkausta kouluikäisille tehdään kirjaston lapsi- ja nuorisotiimiläisten työnä kattavasti Jämsän koulujen kolmos- ja viitosluokille.  Tämä mahdollistuu, mikäli avustuksella voidaan palkata määräaikainen kirjastovirkailija kahdeksi kuukaudeksi.  Lisäksi järjestetään vinkkarivierailu kaikkien yläkoulujen (3) kasiluokkalaisille. 
  3. Aikuisille lukijoille järjestetään ja runoja ja musiikkia -tapahtuma yhteistyössä Valkaman taideviikkojen (http://www.valkamantaideviikot.fi/) kanssa.   Lisäksi esitellään uutuuskirjallisuutta ja kirjaston palvelua vierailemalla eri eläkeläispiireissä sekä seurakunnan senioripiireissä ja järjestämällä kaikille avoimia kirjallisuusiltoja.

Avustuksella ja omarahoituksella katetaan kustannukset toiminnan suunnittelusta, määräaikaisen työntekijän palkkauksesta, matkoista, vierailijoiden palkkioista, mainoksista ja tarvikkeista.

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 
Aiemmat hankkeet: 

Hanke, johon avustusta haetaan, on sisällöllisesti jatkoa Jämsän kirjaston aiemmille ELY-hankkeille Kirjavinkkarit kiertueella ja Kirjakaraoke lukuintoa sytyttämässä,.  Näistä hankkeista saatujen hyvien kokemusten ja palautteiden takia halutaan jatkaa ja laajentaa niiden toimintatapaa ja hakea uusia kohderyhmiä.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Laadittiin erilaisia valikoimaluetteloita kirjaton aineistosta yhteistyökumppaneiden sekä laajan yleisön käyttöön. mm. Isä, lue minulle, Kuvakirjoja eri aiheista, Ärripurrikirjoja jne.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Uusia yhteistyökumppaneita hankittiin onnistuneesti vierailemalla mm. MLL:n perhekerhossa, seurakunnan isovanhempi-lapsi-kerhossa ja sosiaalitoimen lapsityöntekijöiden kokouksessa. Kaikille 8-luokkalaisille tarjottu kirjavinkkarivierailu sai hyvän vastaanoton, samoin eskareiden kirjastoseikkailu ja alakoululaisille tehdyt oman henkilökunnan kirjavinkkaukset. Aikuisasiakkaille toteutettiin kirjallisia iltoja, mm. runotapahtuma ja kirjailija Markku Ropposen vierailu. Senioreille kohdistettu kirjaston palveluiden ja aineistojen esittely sen sijaan ei toteutunut suunnitellussa laajuudessa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 590
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
85henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
36kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
230henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi