Vehkeille käyttöä
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kannuksen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 27
69100
Kirjaston puhelin : 
044 4745 440
Kirjaston sähköposti : 
kirja.kannus@kannus.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kannu
Y-tunnus : 
0178455-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Mikko Paajala
Puhelin : 
044 4745 441
Sähköposti : 
mikko.paajala@kannus.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on lunastaa tilojen ja ATK-laitteiden täysi potentiaali sekä laajentaa kirjaston palvelumuotoja ja -tarjontaa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutus, laitteiden käyttö

Kuvaus : 

Toholammin kirjasto siirtyi kerralla uuteen aikaan peruskorjauksen valmistuessa 2012. Remontin myötä kirjasto sai kaivattua lisätilaa, joka mahdollistaa monipuolisen kirjastonkäytön ja -toiminnan. Uuteen kirjastoon hankittiin lisäksi uudet asiakastietokoneet (3 kiinteää, yksi kannettava) sekä  tablettilaitteita (Ipad, Samsung Galaxy Tab).

Kannuksen kaupunginkirjastossa remonttihommat ovat ns. tapetilla vuonna 2013, jolloin kirjastosalin lattiapinta uusitaan ja samalla tilojen monikäyttöisyyttä lisätään. Tavoitteena on myös modernisoida atk-laitteistoa. Kirjastossa ei vielä ole juuri mitään tiloja perinteisen kirjastokäytön lisäksi. Henkilökunnan työtiloista lohkaistaan asiakaskäyttöön lehtisalin laajennus ja erillinen huone, johon on tarkoitus hankkia laitteita, jotka mahdollistavat viihdekäytön, kirjailijavierailut sekä erilaiset opetustilanteet, kuten mediakasvatuksen ja tiedonhaun. Molemmissa kirjastoissa on keväällä 2013 digitointitilat, joissa asiakkailla on mahdollisuus konvertoida vanhentuvien formaattien aineistot sähköiseen muotoon.

Aikana, jolloin uudet mobiililaitteet ja tiedonhallintatavat, kuten sosiaalinen media ovat entistä tärkeämpiä, on samalla kuitenkin syrjäytyminen ilmiö, josta myös valtakunnan huipulla ollaan huolissaan. Varsinkin pienten kirjastojen asiakkaat uhkaavat jäädä paitsioon sekä uusien tiedonhallintavälineiden ja – tapojen suhteen. Kirjastot ovat tärkeässä roolissa syrjäytymisen ehkäisyssä ja digitaalisen kuilun kaventaminen onkin yksi tulevaisuuden kirjaston avainrooleista.

Myös kirjastonkäyttö on muutoksessa. Vaikka aineistot vielä ovatkin pääosin painetussa muodossa, iso osa ennen tiskillä tapahtuneesta on siirtynyt verkkoon. Näppituntuman perusteella pienissä kirjastoissa henkilöresurssit eivät riitä perehdyttämään kaikkia asiakkaita esimerkiksi verkkokirjaston käyttöön. Myös kirjastohenkilökunnan osaamistasossa on aukkoja koskien esimerkiksi e-aineistoja ja niiden käyttöä. 

Joidenkin käyttäjien mielestä kirjastot ovat jo tipahtaneet e-kirjojen kyydistä eikä tarjoa asiakkaiden haluamia kirjoja sähköisessä muodossa. Yleisten kirjastojen suuret e-kirjaratkaisut odottavat vielä itseään, mutta palveluita on tarjottava jossakin muodossa jo nyt.

 

Projektin idea

Hankkeen tarkoituksena on lunastaa tilojen ja ATK-laitteiden täysi potentiaali sekä laajentaa kirjaston palvelumuotoja ja -tarjontaa. Tätä varten hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, joka työskentelee molempien kuntien alueella. Hän suunnittelee ja koordinoi seuraavia asioita:

– mediakasvatus
– uusien atk-laitteiden sekä digitoinnin käytön opastus ja laajemmat kurssit asiakkaille
– sosiaalista mediaa ja sen hyödyntämistä käsittelevä koulutus
– kirjastojen tarjoamien e-aineistojen opastus
– verkkokirjaston käytön opastus

Sopiva ajankohta palkkaamiselle on syksystä 2013 kevääseen 2014 saakka. Hän ei välttämättä tee kaikkea itse, vaan palkkaa joihinkin tehtäviin (esimerkiksi videoeditointikoulutuksiin) ulkopuolista työvoimaa. Palkkakuluissa on mahdollista säästää ja käyttää opiskelijoita tai työllistettyjä.

Projektin lähtökohtana on aktiivinen hakeutuminen nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden joukkoon, sinne missä he liikkuvat. Projektityöntekijä koordinoi laitteiden ja palveluiden markkinointia esimerkiksi kouluissa ja eri tapahtumissa, kuten eri yhdistysten kokouksissa. Lisäksi toiminnassa on tarkoitus huomioida tarpeen mukaan eri kohderyhmät, kuten

– lapset (alle kouluikäiset, alakoululaiset, yläkoululaiset)
– toisen asteen opiskelijat
– aikuiset (esim. koululaisten vanhemmat, harrastusporukat, aikuisopiskelijat)
– seniorit (Toholammilla esimerkiksi Maunun hyvinvointikeskuksen väki, laitteita vähän        käyttäneet, digitoinnista kiinnostuneet...)
– kolmannen sektorin toimijat

Hanketyöntekijän vastuulla on myös kirjastohenkilöstön koulutus edellä mainittuihin teemoihin liittyen. Tavoitteena on nostaa henkilöstön osaamistasoa vastaamaan tämän päivän kirjastoammattilaisen vaatimustasoa. Hankkeen aktiviteetit pyrkivät vastaamaan myös sitä todellisuutta, jossa kirjastoammattilaisten määrä Toholammin ja Kannuksen kaltaisissa pienissä kirjastoissa ei ole ainakaan noususuhdanteessa, vaikka asiakkaille pitäisi pystyä tarjoamaan yhä laajemmat ja monipuolisemmat palvelut.

Eräs hankkeeseen olennaisesti liittyvä aspekti ovat elektroniset aineistot, joita sekä Toholammin että Kannuksen kirjastoilla on käytössä muutamia. E-aineistot ovat vielä kovasti alikäytetyt ja koemme, että erityisesti sähköiset lehdet ovat materiaalia, joka voisi olla käytetympää sekä helppokäyttöisempää kosketusnäytöllisiltä laitteilta. Tablettilaitteille hankitaan palvelua täydentämään muutamia sähköisiä lehtiä sekä pieni kokoelma kirjoja, jolloin laitteiden markkinointi asiakkaille helpottuu.

 

Laitehankinnat

Projektityöntekijä tarvitsee sopivia työkaluja. Kannettavalla tietokoneella työt kulkevat mukana kirjastosta riippumatta. Pienikokoinen videotykki on hyvä olla mukana markkinointitapahtumissa. Lisäksi älypuhelin (ja sen WiFi Hotspot) on kova sana linjoilla pysymisessä.

Läppäri 1000 €.
Kannettava projektori 500 €.
Alypuhelin 500 €.

Lisäksi laitteiden ja toimintojen demonstroimiseen tarvitaan sähköisiä lehtiä ja kirjoja: 1000 €.

 

Projektin jatkuvuus

Projektityöntekijä tekee työprosessinsa perusteella molemmille kirjastoille oman e-palvelustrategian ja sen pohjalta toimintasuunnitelman, jonka pohjalta kirjastot voivat jatkaa uusien toimintojen kehittämistä omien resurssiensa ja tarpeidensa mukaan. Lisäksi Kannuksessa on tällä hetkellä täyttämättä yksi korkeakoulutetun kirjastohenkilön paikka. Kunhan paikka tulee avoimeksi, tämän projektin perusteella voidaan miettiä minkälaisia tehtäviä Kannuksen kirjastoammattilaiset tekevät tulevaisuudessa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Toholammin kunnankirjasto
Kirkkotie 2, 69300 Toholampi

Kirjastonjohtaja Pia Rask
Puhelin: 040 1505 821
Sähköposti: pia.rask@toholampi.fi

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

-Verkkokirjaston opetusmateriaalia ja tehtäviä.

-Kirjastonkäytön opetusmateriaalia, mm. kirjastosuunnistuksia varten

-QR-koodein toteutettuja kirjavinkkejä ja e-kirjojen mainoksia.

-E-lehtien mainosmateriaaleja.

-Opetusmateriaalia eri WWW-sivuille, mm. Matkahuolto.

-Oppaita eri digitointilaitteiden käyttöön.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kouluyhteistyö vilkastui ja monipuolistui. Jokainen alakoululainen sai kirjastonkäytön opastusta samoin kuin valtasosa yläkoululaisista ja lukiolaisista. Hankkeen tuloksena kirjasto-opastusten ja -vierailujen opetusmateriaalit ovat kehittyneet. Kouluyhteistyöstä on sovittu selkeä strategia, jota noudatetaan jatkossa.

E-aineistojen parempi näkyvyys lisäsi lainausta.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen myötä kouluyhteistyön mallit vakiintuivat molemissa kirjastoissa. Kannuksessa yhteistyötä syvennetään 5K-hankkeella, jossa on tarkoituksena parantaa koulujen kirjastojen toimintaa sekä ottaa kirjaston informaatikko osaksi kouluopetusta.

Aloituspäivämäärä : 
01/07/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€18 276

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
95kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
1 460henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€16 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Perustelumuistio, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi