Vellamon vinkkeihin verkoston ja yhteisön vetovoimaa
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkokatu 31, PL 91
15141
Kirjaston puhelin : 
03-812511
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@lahti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lam
Y-tunnus : 
0149669-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Malminen
Puhelin : 
03-8125 601
Sähköposti : 
marja.malminen@lahti.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on lisätä Päijät-Hämeen paikallisen tiedollisen, kuvallisen, musiikillisen ja muun kulttuuriperinnön saatavuutta sekä paikallisten toimijoiden ja asukkaiden vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

verkkopalvelut ja verkostoituminen

Kuvaus : 

Päijät-Hämeen verkkokirjaston alueellista ja paikallista vaikuttavuutta parannetaan uudistamalla ja monipuolistamalla Vellamon vinkit -verkkopalvelun kokonaisuutta. Tavoitteena on lisätä Päijät-Hämeen paikallisen tiedollisen, kuvallisen, musiikillisen ja muun kulttuuriperinnön saatavuutta sekä paikallisten toimijoiden ja asukkaiden vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Täydennetään verkkopalvelun sisältöä nykyistä kattavammaksi paikallistiedon portaaliksi yhteistyössä Päijät-Hämeen kirjastojen kanssa ja verkostoitumalla muiden paikallisten toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Päijät-Hämeen kirjastot ja muut paikalliset toimijat

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Päijät-Häme wiki tuotantokäytössä, linkki www.paijat-hamewiki.fi

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Paikallisen ja alueellisen tiedon ja kulttuurin sisältötuotanto on jatkuvaa ja paikallisen tiedon saaminen on helpompaa ja kattavampaa.

Jatkotoimenpiteet: 

Päijät-Häme wikin sisältötuotanto jatkuu Päijät-Hämeen kirjastojen yhteiskäytössä.

Aloituspäivämäärä : 
30/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€75 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€28 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€103 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 601

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
27kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
158henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
40henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€50 000
 
okm
avi