Venäjänkielisen lastenkirjastotoiminnan seudullinen kehityshanke
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 3611
02070
Kirjaston puhelin : 
09 816 57603
Kirjaston sähköposti : 
leppavaarankirjasto.aikuiset@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
Y-0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
050 3301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteet:

 • Seudullisen toimintamallin luominen omakieliselle lastenkirjastotoiminnalle. Mallia voidaan hyödyntää venäjänkielisten palvelujen lisäksi myös muille kieliryhmille tarjottavissa lastenkirjastopalveluissa.
 • Yhteistyöverkoston rakentaminen venäjänkielisen lastenkirjastotoiminnan turvaamiseksi jatkossa. 
 • Päiväkoti- ja alakouluikäisten venäjänkielisten lasten kielen ja kulttuurin tukeminen sekä yhteistyön vahvistaminen päiväkotien ja koulujen kanssa.
 • Venäjänkielisen lastenkirjasto-osaamisen vahvistaminen HelMet-kirjastoissa.
Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeessa tuotetaan venäjän- ja suomenkielistä materiaalia verkossa julkaistavaksi sekä painettujen esitteiden ja muun aineiston muodossa. Kirjavinkit, teemaluettelot ja kirjailijaesittelyt tulevat verkon kautta valtakunnallisesti hyödynnettäviksi.

Kuvaus : 

Taustaa

Suomessa asuu yli 50 000 venäjänkielistä, joista lähes puolet pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudulla on seitsemänsadan oppilaan Suomalais-venäläinen koulu, useita venäjänkielisiä päiväkoteja ja peruskouluja joissa annetaan venäjä äidinkielenä -opetusta. Venäjänkieliset ovat aktiivisia kirjastojen käyttäjiä, esim. Helsingin kaupunginkirjastossa venäjänkielisen kokoelman kiertoluku on 3,84. Venäjänkielinen aineisto on kolmanneksi lainatuinta suomen- ja ruotsinkielisen jälkeen. Omakielisiä palveluita on saatavilla useissa HelMet-kirjastoissa, mutta venäjänkieliseen lastenkirjastotyöhön ei ole käytettävissä riittävästi resursseja.

Hankkeen tavoitteet:

 • Seudullisen toimintamallin luominen omakieliselle lastenkirjastotoiminnalle. Mallia voidaan hyödyntää venäjänkielisten palvelujen lisäksi myös muille kieliryhmille tarjottavissa lastenkirjastopalveluissa.
 • Yhteistyöverkoston rakentaminen venäjänkielisen lastenkirjastotoiminnan turvaamiseksi jatkossa. 
 • Päiväkoti- ja alakouluikäisten venäjänkielisten lasten kielen ja kulttuurin tukeminen sekä yhteistyön vahvistaminen päiväkotien ja koulujen kanssa.
 • Venäjänkielisen lastenkirjasto-osaamisen vahvistaminen HelMet-kirjastoissa.


Toimenpiteet:

Hankkeeseen palkataan ajalle 1.4.2012-31.3.2013 venäjänkielisten lastenkirjastopalveluiden koordinaattori, joka osallistuu koko HelMet-verkon venäjänkielisen lastenkirjastotyön kehittämiseen. Koordinaattori antaa kirjavinkkausta HelMet-verkon alueen kouluissa ja päiväkodeissa, järjestää satutunteja kirjastoissa sekä lastentapahtumia yhteistyössä kirjastojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

HelMet-kirjastojen venäjää äidinkielenään puhuvalle henkilökunnalle annetaan koulutusta satutuntien ja kirjavinkkauksen järjestämiseen. Lastenkirjastotyötä tekevälle henkilökunnalle järjestetään suomenkielinen koulutuspäivä venäjänkielisen lastenkirjallisuuden tuntemuksen lisäämiseksi. Koulutustilaisuuden luennoitsijoiksi kutsutaan suomalaisia ja venäläisiä asiantuntijoita. Tilaisuus on avoin myös yleisölle.

Hankkeessa tuotetaan venäjän- ja suomenkielistä materiaalia verkossa julkaistavaksi sekä painettujen esitteiden ja muun aineiston muodossa. Kirjavinkit, teemaluettelot ja kirjailijaesittelyt tulevat verkon kautta valtakunnallisesti hyödynnettäviksi.

Hankkeen aikana toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa kolme laajaa lastenkulttuuritapahtumaa eri kaupunkien alueella. Tapahtumiin kutsutaan venäläisiä lastenkirjailijoita, jotka päätapahtuman lisäksi kiertävät esiintymässä muissakin kirjastoissa. Lastenkirjallisuuden lisäksi tapahtumissa on esillä venäläinen animaatioelokuva, venäjänkielinen lasten- tai nukketeatteri sekä musiikki painottuen eri tavalla tapahtumasta toiseen. Tapahtumiin kootaan kirjanäyttelyt kaupunginkirjastojen sekä Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kirjaston kokoelmista. Esillä on myös paikallisten venäjänkielisten lasten kuvataidekerhojen näyttelyt. Päätapahtumien lisäksi hankkeen aikana järjestetään pienimuotoisempaa, pääosin kirjastojen henkilökunnan toteuttamaa tai yhteistyökumppaneiden kanssa tuotettua ohjelmaa.

Hankkeeseen palkattu koordinaattori vastaa henkilökunnalle annettavasta koulutuksesta ja tapahtumista yhteistyössä kirjastojen henkilökunnan kanssa. Koordinaattori vastaa myös verkko- ja painetun aineiston tuottamisesta sekä hankkeen tiedottamisesta yhteistyössä kaupunginkirjastojen tiedottajien kanssa. 

Yhteistyökumppanit:

Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii Helsingissä sijaitseva Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kirjasto (http://www.rusin.fi/) . Instituutin kirjastolla on laaja venäjänkielinen lastenaineistokokoelma ja kirjasto järjestää venäjänkielisiä lastentapahtumia. Instituutin marraskuussa 2011 avautuvilla verkkosivuilla julkaistaan myös uutuusvinkkejä lastenaineistosta.

VIE-instituutin kirjasto osallistuu tapahtumien ja henkilökunnalle suunnatun koulutuksen järjestämiseen. Hankkeessa tuotettu verkkoaineisto tallennetaan instituutin verkkosivuille valtakunnallisesti hyödynnettäväksi. Aineisto tallennetaan myöhemmässä vaiheessa myös HelMetin omille sivuille.

Hankkeen aikataulu:

Maaliskuu 2012: hankekoordinaattorin rekrytointi

Huhti-kesäkuu 2012:

 • kontaktit HelMet-verkon sisällä, päiväkodit, koulut
 • satutuntien ja vinkkauksen valmistelu, verkkoaineiston ja painetun materiaalin laatiminen, vinkkausaineiston tilaukset kirjastoihin
 • satutunnit käynnistyvät
 • koulutuksen suunnittelu ja valmistelut käynnistyvät
 • tapahtumien suunnittelu ja valmistelut käynnistyvät
 • pienempimuotoinen tapahtumatuotanto käynnistyvät

Heinä-syyskuu 2012:

 • verkkoaineiston täydentäminen
 • satutunnit jatkuvat
 • kirjavinkkaus kouluissa ja päiväkodeissa käynnistyy
 • koulutuksen ja tapahtumien suunnittelu ja valmistelut jatkuvat
 • pienempimuotoinen tapahtumatuotanto jatkuu

Loka-joulukuu 2012:

 • verkkoaineiston täydentäminen jatkuu
 • satutunnit jatkuvat
 • kirjavinkkaus kouluissa ja päiväkodeissa jatkuu
 • venäjänkieliselle henkilöstölle järjestettävä koulutus
 • päätapahtumat

Tammi-maaliskuu 2013:

 • verkkoaineiston täydentäminen jatkuu
 • satutunnit jatkuvat
 • kirjavinkkaus kouluissa ja päiväkodeissa jatkuu
 • venäjänkielisen lastenkirjallisuuden koulutustilaisuus koko lastenkirjastoväelle
 • päätapahtumat
 • loppuraportointi ja hankkeen dokumentointi

 

Hankkeen kustannusarvio:

Hankkeelle haetaan 60.000 € avustusta.

Henkilöstökulut:

 • hankkeen hallinnointi (Espoon kaupunginkirjasto) sekä HelMet-kirjastojen henkilöstön työn osuus: 6,5 henkilötyökuukautta
 • VIE-instituutin kirjaston henkilöstön työn osuus: 2,5 henkilötyökuukautta
 • hankkeeseen palkattavan koordinaattorin työn osuus: 12 henkilötyökuukautta

Koordinaattorin palkkaus 45.000 €.

Työpistekustannukset:
seutulippu 1.100€, GSM-puhelin ja puhelut 1.000 €, yhteensä 2200 €.

Espoon kaupunginkirjasto vastaa tietokone- ym. toimistokuluista.

Koulutustilaisuudet:
luentopalkkiot, luennoitsijoiden matkakulut Pietari/Moskova-Helsinki-Pietari/Moskova, majoituskustannukset, tulkin palkkio, muut kulut (luennoitsijoiden ruokailut, sisäisen liikenteen liput ym.), yhteensä 2.500 €.

Tapahtumat:
kirjailijoiden esiintymispalkkiot, matkakulut Pietari/Moskova-Helsinki-Pietari/Moskova, majoituskustannukset, muut kulut (luennoitsijoiden ruokailut, sisäisen liikenteen liput ym.),  muut esiintymispalkkiot,  muut kulut (elokuvien esitysoikeudet, näyttelyaineiston kuljetuskustannukset jne.), yhteensä 6.000 €.

Kirjastojen omarahoitus  1.000 €.

Materiaalihankinnat:
verkkoaineiston ja painetun materiaalin suunnittelu ja painatus 4.000 e, satutuntirekvisiitan hankinta 400 €, yhteensä 4400 €.

Kirjaston omarahoitus kirjavinkkauksissa esiteltävän aineiston hankintaan 3.500 €.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Muut hakijat:

Helsingin kaupunginkirjasto
Rautatieläisenkatu 8
PL 4100
00099 Helsingin kaupunki

Vantaan kaupunginkirjasto
Lummetie 4
01300 Vantaa

Hankkeen projekti- ja ohjausryhmä:

HelMet-kirjastojen Rusko-ryhmän edustajat (venäjänkielinen kirjastotyö)
HelMet-kirjastojen Seula-ryhmän edustajat (lastenkirjastotyö)

Projekti-ja ohjausryhmän vetäjä:

Erna Marttila
Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kirjasto
Antinkatu 1, 00100 Helsinki
erna.marttila@rusin.fi
Puh. 0400 584 080

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeelle luotiin oma sivusto (www.matroskin.fi), jossa julkaistaan venäläisen lastenkirjallisuuden kirjavinkkauksia ja tiedotetaan HelMet-kirjastojen venäjänkielisistä lastentapahtumista. Sivusto on kaksikielinen (suomi-venäjä), joten sitä voivat hyödyntää sekä kirjastojen henkilökunta ja opettajat että venäjänkieliset vanhemmat. Kirjavinkit tulevat verkon kautta valtakunnallisesti hyödynnettäviksi. Vuoden 2014 aikana sivuston sisältö siirretään perustettavalle venäjänkieliselle HelMet-sivustolle.

 Hankkeen aikana aloitettiin yhteistyö VINSKI-lehden kanssa. Vinski on 7-12-vuotiaille lapsille suunnattu kirjallisuuslehti joka sisältää myös lasten omia tekstejä ja kirja-arvioita. Lehdessä julkaistaan mm. lasten piirtämiä kuvia, mielipiteitä, tarinoita, runoja jne. Matroskin-hankkeen aikana pääkaupunkiseudun venäjänkielisiltä lapsilta kerättiin materiaalia joka julkaistiin joulukuussa 2013 Vinskin venäjänkielisessä numerossa. Venäjänkielinen numero julkaistiin rinnakkain suomenkielisen kanssa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeeseen palkattiin ajalle 1.8.2012-31.7.2013 venäjänkielisten lastenkirjastopalveluiden koordinaattori, joka osallistui koko HelMet-verkon venäjänkielisen lastenkirjastotyön kehittämiseen, antoi kirjavinkkausta HelMet-verkon alueen kouluissa ja päiväkodeissa, järjesti satutunteja kirjastoissa sekä lastentapahtumia yhteistyössä kirjastojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Koordinaattori toimitti myös hankkeen sivustoa.

Hankkeella tavoiteltiin toimintamallia omakieliselle lastenkirjastotoiminnalle ottaen huomioon venäjänkielisten asiakkaiden erikoistarpeet (oman kielen ja kulttuurin vahvistaminen, kaksikielisyys, venäjänkielisen nykylastenkirjallisuuden huono tuntemus jne.). Tarve toiminnalle on suuri, mutta kirjastojen mahdollisuudet palvella venäjänkielisen henkilökunnan vähäisyyden vuoksi rajallisia.

Hankkeen aikana käynnistettiin ja vahvistettiin yhteistyötä sekä kaksikielisten päiväkotien ja koulujen että venäjän kielen opettajien kanssa. Venäjän kielen opettajat nähtiin avainhenkilöinä lasten kielellisen ja kulttuurisen identiteetin kannalta, myös linkkeinä kirjaston ja vanhempien välillä.

 Mahdollisuudet yhteistyöhön pääkaupunkiseudun venäjänopettajien kanssa osoittautuivat hyvin erilaisiksi riippuen siitä, oliko kyseessä kaksikielinen koulu (kuten Suomalais-Venäläinen koulu Helsingissä), koulu jossa venäjän kielen opetusta oli saatavilla kaikilla luokka-asteilla (Myllypuron koulu Helsingissä), tai koulu jossa venäjän kielen opetusta annettiin suppeammin. Edellisissä yhteistyön järjestäminen oli helppoa, mutta sen merkitystä ei nähty yhtä suurena kuin suppeamman opetuksen kouluissa. Näissä venäjän äidinkielen opetus järjestetään usein sekaryhmissä, jotka saattavat sisältää oppilaita kahdeksaltakin luokka-asteelta ja useammasta koulusta. Opetus annetaan tavallisesti koulupäivän jälkeen, ja sitä on tarjolla 2 tuntia viikossa. Ryhmien voi olla hankalaa, lähes mahdotonta päästä kirjastovierailulle. Kouluryhmien tavoittamiseksi onkin tällaisissa tapauksissa parasta järjestää kirjavinkkaus koulussa.

Työ oli hedelmällistä varsinkin Espoon kaupungin opettajien kanssa. Myös helsinkiläiset opettajat tavoitettiin hyvin. Vantaan opettajia ei pystytty aktivoimaan, mutta yhteistyö päiväkotien kanssa onnistui paremmin. Tuloksekkaan koulu- ja päiväkotiyhteistyön jatkuminen  edellyttää lastenkirjastotyöhön ja kouluyhteistyöhön suuntautunutta venäjänkielistä henkilökuntaa ja henkilökunnan mahdollisuutta työskennellä alueellisesti. 

Omankielisten kirjastoesittelyjen lisäksi opettajat arvostivat vinkkausta venäjänkielisestä nykylastenkirjallisuudesta sekä lastenkirjailijavierailuita. Koulujen lukusuositukset painottuvat klassikoihin, ja nykylastenkirjallisuuden tuntemus on melko heikkoa. Verkossa julkaistavilla kirjavinkeillä tietoa kirjallisuudesta saadaan levitettyä niin opettajille, vanhemmille kuin kirjastojen henkilökunnallekin. Suomen kielellä ei ole saatavilla tietoa laadukkaasta venäläisestä nykykirjallisuudesta, joten vinkit tulevat tarpeeseen myös kieltä osaamattomille kirjastolaisille.

Satutuntien osallistujat painottuivat taaperoihin vanhempineen. Pienten lasten äideille omankieliset satutunnit tarjosivat mahdollisuuden tavata ja verkostoitua muiden venäjänkielisten perheiden kanssa. Satuhetkiin osallistuneet vanhemmat olivat erittäin motivoituneita lastensa äidinkielen  tukemiseen. Hankkeen aikana järjestetty kaksikielisyyttä käsittelevä luentosarja keräsikin suuren kuulijajoukon.

Hankkeen aikana toteutettiin yhteistyökumppaneiden kanssa kolme laajaa lastenkulttuuritapahtumaa eri kaupunkien alueella. Tapahtumiin kutsuttiin venäläisiä lastenkirjailijoita, jotka kirjastojen päätapahtumien lisäksi kiersivät esiintymässä kouluissa. Venäläisiä lastenkirjailijavieraita kutsuttiin Suomeen yhteensä 8, lisäksi vieraana oli venäläinen lastenkirjallisuuden asiantuntija. Tapahtumissa esiintyi myös suomalaisia lastenkirjailjoita, joiden tuotantoa on käännetty venäjäksi. Päätapahtumien lisäksi hankkeen aikana järjestettiin pienimuotoisempaa, pääosin kirjastojen henkilökunnan toteuttamaa tai yhteistyökumppaneiden kanssa tuotettua ohjelmaa.

Lastenkirjastotyötä tekevälle henkilökunnalle järjestettiin suomenkielisiä koulutuspäiviä venäjänkielisen lastenkirjallisuuden tuntemuksen lisäämiseksi. Koulutuksia venäläisestä nykylastenkirjallisuudesta ja suomalaisen lastenkirjallisuuden venäjännöksistä pidettiin myös koulujen ja päiväkotien opettajille. Koulutukset herättivät kiinnostusta myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Hankkeen puitteissa toteutettiin koulutustilaisuus Lappeenrannan kirjastossa. Muut koulutustilaisuudet jouduttiin jättämään myöhempään ajankohtaan.      

Hanke herätti mielenkiintoa myös venäläisissä toimijoissa. Hankkeen koordinaattori esitteli hanketta kutsuvieraana Krasnojarskissa, Viipurissa ja Pietarissa. Hankkeen aikana luotiin alustavia kontakteja venäläisiin lastenkirjastoihin. Leningradin alueen lastenkirjaston kirjastobussi vieraili Espoossa heinäkuussa 2013 mukanaan 40 hengen ryhmä kirjaston henkilökuntaa, lastenkirjailijoita  sekä kirjaston lapsiasiakkaita. Ryhmä venäläisten  lastenkirjastojen henkilökuntaa vieraili syyskuussa 2013 tutustumassa HelMet-kirjastojen lastenkirjastotoimintaan.

Koulutuksia kirjastolaisille ja opettajille:

 • Suomalainen lastenkirjallisuus venäjäksi (Kalinka-päiväkoti 06.09.2012, Espoon opettajat 12.10.2012)
 • Venäläisestä nykylastenkirjallisuudesta venäjän kielen opettajille (Itäkeskus 9.11.2012)
 • Kirjastokoulutus: Venäläinen lastenkirjallisuus ennen ja nyt (Pasilan kirjasto 20.11.2012)
 • Kirjastokoulutus: Venäläinen nykylastenkirjallisuus (Itäkeskuksen kirjasto 14.3.2013)
 • Miten puhua lapsille kirjoista (Natalia Svirinan luento 23.4.2013)
 • Luento: Venäläinen lastenkirjallisuus (Lappeenrannan kaupunginkirjasto 28.1.2013, Sello 7.5.2013)
 • Infotilaisuuksia hankkeesta (Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti 09.10.2012, Krasnojarskin kirjamessut: kirjastoseminaari 2.11.2012, Tampere: Kieli on kotimaani -seminaari 8.11.2012, Suomalais-venäläinen koulu 23.1.2013, Viipurin Hertsenin pedagoginen yliopisto 11.2.2013, Kirjasto 10: kirjastovieraat Kaliningradista ja Arkangelista 9.4.2013, Pietarin kirjamessut 26.4.2013)

 Tapahtumia ja tilaisuuksia:

 • Kirjastovierailut koululaisille (39 vierailua Espoossa ja Helsingissä)
 • Vinkkaukset kouluissa ja päiväkodeissa (26 vierailua Espoossa ja Helsingissä)
 • Satutunnit ja tarinatuokiot (32 tapahtumaa Sellossa, Itäkeskuksessa, Länsimäessä, Tapulikaupungissa)
 • Kirjailijavierailut (14 kirjailijaa: kuusi suomalaista ja kahdeksan venäläistä, 31 vierailua kouluissa ja kirjastoissa)
 • Tietoa vanhemmille –tapahtuma (Ekaterina Protassovan luento kaksikielisyydestä 21.4.2013, 45 osallistujaa)
 • Kolme pientä porsasta -teatteriesitys Espoon Sellossa (satupäivänä 8.10.2013, 110 osallistujaa)
 • Venäjänkielinen joulujuhla Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla joulukuussa 2013 (3 tapahtumaa, 210 osallistujaa)

 Mukana tapahtumissa:

 • Ilo lukea – lukemisen intoa ja monikulttuurisuutta espoolaislapsille (syyskuussa 2012)
 • Satupäivä– Radio Sputnikin ohjelma, tapahtumat Sellossa ja Käpylässä (lokakuu 2012)
 • Suomea?! – suomalaista kulttuuria maahanmuuttajille (maaliskuu 2013)
 • Eestinkallion koulun Kansainvälisyysviikko (huhtikuussa 2013)
 • Kirjallisuutta ilman rajoja – Leningradin alueen lastenkirjaston kirjastobussin vierailu (heinäkuu 2013)
 • Venäläisten lastenkirjastohoitajien vierailu Suomeen (syyskuussa 2013)

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana luodun Matroskin-sivuston ylläpitämistä jatketaan. Sivustolle lisätään säännöllisesti kirjavinkkejä, kunnes sisältö siirretään vuonna 2014 julkistettavalle venäjänkieliselle HelMet-sivustolle.

Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa jatkuu resurssien puitteissa. Venäjänkielinen lukudiplomi on valmisteilla Vantaan kaupunginkirjastossa, diplomi otetaan käyttöön alkuvuonna 2014. Diplomi linkitetään tulevalle venäjänkieliselle HelMet-sivustolle. Kouluille ja päiväkodeille tarjotaan kirjailijavierailuita ja satutunteja. Säännöllisiä venäjänkielisiä satutunteja pidetään ainakin Espoon Sellon ja Entressen kirjastoissa. Venäläisiä lastenkirjailijoita kutsutaan Suomeen Venäjänkielisen kirjaston rahoituksella kaksi kertaa vuodessa. Kirjailijat kiertävät esiintymässä myös muissa HelMet-kirjastoissa ja alueiden kouluissa.     

HelMet-kirjastojen henkilökunnalle järjestetään kerran vuodessa uuden venäjänkielisen lastenkirjallisuuden vinkkausluento.

Espoon kirjastoauto lähtee vierailulle Pietarin alueelle kesällä 2014. Vierailun tarkoituksena on solmia yhteistyösuhteita venäläisten lastenkirjastojen kanssa osaamisen ja verkkosisältöjen jakamiseksi. 

Venäjänkielisen kirjastotoiminnan resurssit HelMet-kirjastoissa paranivat huomattavasti vuoden 2013 alussa, kun hankkeessa yhteistyökumppanina toiminut Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kirjasto siirtyi Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Espoon kaupunginkirjaston alaisuuteen. Espoo ylläpitää valtion rahoituksella valtakunnallista palvelua tarjoavaa Venäjänkielistä kirjastoa Sellon kirjastoon integroituna. Venäjänkielisen kirjaston kokoelmat ovat kaikkien HelMet-kirjastojen asiakkaiden käytettävissä. Kokoelmat kiertävät HelMet-kirjastoissa myös siirtokokoelmina.Vuoden 2014 alussa käynnistetään pilotti aineiston kaukopalvelusta.

Seudullinen HelMet-kirjastojen venäjänkielisen henkilökunnan työryhmä Rusko toimii aktiivisesti palvelujen ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

     

 

Aloituspäivämäärä : 
29/02/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/03/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€60 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€64 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€49 891
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 994
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
78henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
128kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 520henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€45 000

Ks. tarkempi perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012. Avustusta ei myönnetä ulkomaisiin matkakuluihin.

 
okm
avi