Verkkoa ja virikkeitä varttuneille
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Oman kirjaston maskotti, Opus-koira. Piirtänyt kirjastovirkailija Marika Mäkinen
Pöytyän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Yläneentie 6
21870
Kirjaston puhelin : 
02 4810 320
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@poytya.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Potki
Y-tunnus : 
1929519-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Marika Mäkinen tai Sarri Nykänen
Puhelin : 
040 727 5878 tai 040 672 2967 ta 040 727 6776
Sähköposti : 
marika.makinen@poytya.fi tai sarri.nykanen@poytya.fi
Kuvaus : 

Pöytyän kuntaan kuuluu kolme kirjastoa ja olemme jo pitkään halunneet järjestää seniorikansalaisillemme opetusta, jossa tutustutaan tietokoneen peruskäyttöön sekä internetin eri mahdollisuuksiin, erityisesti näiden käyttöä omaa tai toisten sukuhistoriaa tutkittaessa. Hanke lähtisi pilottina käyntiin Riihikosken kirjastosta, jonka jälkeen kurssitus toistettaisiin myös muissa kunnan kirjastoissa. Paikallinen eläkeläisjärjestö on esimerkiksi ilmaissut halukkuutensa yhteistyöhön. Meidän piti järjestää vastaavan tapainen kurssi jo keväällä 2012, mutta se kaatui henkilökuntapulaan, mikä on sääli, koska seniorikansalaisemme todella tarvitsisivat matalan kynnyksen paikan tulla tutustumaan uuteen tekniikkaan. 

Olemme työssämme usein törmänneet varttuneen väen kommentteihin, joissa he harmittelevat sitä, että iso osa nykytiedosta, mainoksista ja muusta löytyy vain internetistä, jonka käyttökynnys itsenäisesti on heille todella suuri. Ikävä asia täällä on myös se, että esim. paikallinen kansaneläkelaitoksen toimipiste on vain kerran viikossa yhden päivän auki. Kaikki hakemuksethan löytyvät kelan sivuilta, mutta se vaatii joko pankkitunnukset tai siruhenkilökortin ja lukijalaitteen sille, jotta niiden lähettäminen onnistuisi. Haluaisimme myös valistaa vanhuksia internetin ja tietokoneen tarjoamista mahdollisuuksista harrastamiseen, yhteydenpitoon sukulaisten ja ystävien kanssa, yhteisöpalveluista yms. Skypetys, Facebook yms. kuuluisivat tietenkin myös "opetusohjelmaan". Tietokone voisi jopa auttaa vanhuksia selviämään pitempään ja paremmin itsenäisenä kansalaisena. Hanke nostaisi myös kirjaston profiilia kuntalaisten keskuudessa. Mielestämme on hyvin tärkeää, että senioreille järjestetään ilmaista tietokoneopetusta, jotta he eivät syrjäytyisi nyky-yhteiskunnasta. Kansalaisopiston kurssien maksullisuus ei tue väestön tasa-arvoa, koska se karsii varattomat ja kulkupelittömät ulkopuolelle. Kirjastoilla on kunnassamme melko keskeiset sijainnit sekä opetuksen maksuttomuus tukisi kansalaistasa-arvoa loistavasti.

Kirjasto tarjoaisi oivan matalan kynnyksen paikan tulla tutustumaan tietokoneen käyttöön, koska kirjaston tarjoama opastus olisi tietenkin osallistujille maksutonta. Kansalaisopistothan tarjoavat paikallisesti atk-kursseja senioreille, mutta ne ovat valitettavasti maksullisia. Täällä maaseudulla osan väestä voi olla myös vaikea päästä kansalaisopiston kursseille pitkien välimatkojen vuoksi. Lisäksi kanslaisopiston kurssit ovat yleensä ilta-aikaan ja useimpien senioreiden aikatauluun aamupäivä sopisi paremmin. Paikallinen kansalaisopisto todennäköisesti osallistuisi kuitenkin kurssimme järjestelyihin kanssamme.

Haluamme tarjota opetustuokioita aamupäivisin ennen kirjaston aukeamista kaikelle kansalle, jotta saamme rauhassa oppia ja tutustua laitteisiin. Kirjastolla on joitakin kannettavia koneita, joita voi käyttää opetuksessa, myös omalla kannettavallaan voisi osallistua.  Opetus tapahtuisi tietokoneen käytön alkeiden jälkeen sukututkimuksen avulla, eli miten käyttää tietokonetta erityisesti sukuhistoriaa tutkittaessa. Samalla tutustuisimme myös tietokoneen oheislaitteiden käyttöön ja asentamiseen, eli tarkoituksena olisi hankkia konvertointilaitteita, jotta vanhat muistot lp-levyiltä, c-kaseteilta ja vhs-kaseteilta saataisiin tuotua digiaikaan ja -muotoon. Tarvitsisimme myös viivakoodinlukijoita sekä siruhenkilökortin lukulaitteita, jotta pankkipalveluiden ja kelan-sivujen käytön esittely sujuisi paremmin ja siitä olisi enemmän hyötyä. Kelan palveluja esittelemään ajattelimme pyytää kansaneläkelaitokselta yhteistyökumppanuutta. Älypuhelimen avulla tutustuisimme 3D-viivakoodeihin, joita näkee nykyään vähän joka puolella. Tarkoituksena olisi tutustuttaa seniorit myös joidenkin oheislaitteiden asentamiseen sekä itsenäiseen käyttöön, jotta he näkisivät, että se ei ole vaikeaa. Kurssin lopuksi voisimme koostaa myös jonkinlaisen digitaalisen sukutarinan tai kotiseututarinan.

Alunperin kun suunnittelimme vastaavantapaista opastusta senioreille, olimme siinä uskossa, että muutama luento ja se on sillä selvä. Kun aloimme tekemään taustatyötä projektia varten, tuli aika pian selväksi, että senioreiden kanssa pitää lähteä ihan alkeista. Jos etenemisjärjestys on väärä ja tahti liian nopea, niin osanottajat saattavat lannistua/pelästyä ja kynnys kokeilla uudestaan tulee entistä korkeammaksi. Siksi ajattelimme, että lähtisimme tietokoneen käytön alkeista liikkeelle, keskittyen erityisesti vanhuksia hyödyttäviin toimintoihin, kuten tekstin koon suurentamiseen näytöllä yms. ja etenemme pikku hiljaa ryhmää kuunnellen.  Tarkoitus olisi tehdä Power point-opetusmateriaalia opetuksen tueksi, dokumenttikamerasta olisi suuri apu opetuksessa. Voisimme jopa laittaa pilottikurssin jälkeen kaiken materiaalin internet-sivuillemme tai Hankkeet-sivustolle, jotta materiaali olisi myös muiden kirjastolaisten tai asiasta kiinnostuneiden käytössä.

Senioreille tarjoamamme tietokoneopetuksen rinnalle olimme suunnitelleet myös kaikelle kansalle avoimia luentoja esim. internetin eri mahdollisuuksista, jotka olisivat ilta-aikaan. Paikallinen Osuuspankki olisi esim. valmis yhteistyöhön siten, että pankista tulisi joku esittelemään verkkopankin käyttöä. Myös kirjastotietokantojen käytön esittely voisi olla yleisöä kiinnostava aihe. Kuuntelisimme myös asiakkaidemme toiveita luentojen aiheiksi.

Tarvitsemme suunnitelmiamme varten ainakin kaksi kannettavaa tietokonetta, joissa on kunnon äänikortit/äänipiirit, 3 vhs-konvertointilaittetta, 3 lp-konvertointilaittetta, kolmet c-kasettikonvertointilaitteistot sekä ohjelmistot niiden käyttämiseen, kolme kannettavaa skanneria, kolme dokumenttikameraa (kolme siksi, että joka kirjasto saisi omansa, kalliita laitteita on hankala siirrellä paikasta toiseen - rikkoutumis- ja onnettomuusvaara on silloin liian suuri), kuudet kuulokkeet sekä mahdolliset vahvistimet yms. konvertointilaitteisiin. Kolme viivakoodinlukijaa olisi myös tarpeen, jotta saamme esiteltyä niiden käyttöä esim. laskuja maksaessa. Myös älypuhelimen käyttöä haluaisimme esitellä, erityisesti 3D-viivakoodien käytössä, joten tarvitsisimme myös yhden sellaisen. Sirukortin lukulaitteita olisi hyvä myös olla 3 kappaletta, jotta hankkeen jälkeen, joka kirjastolle jäisi omansa.  Ja lopuksi tietenkin se tärkein - pitää palkata henkilö toteuttamaan projekti kirjaston puolelta, jotta muut kirjaston työt eivät kärsisi, tällä henkilökuntamäärällä emme saa vietyä projektia loppuun. Lopuksi kaikki laitteet ja osaaminen jäisivät tietenkin kirjastomme henkilökunnan sekä asiakkaiden käyttöön sekä vastaavantapaisten kurssien järjestämiseen uudestaankin, jos kiinnostuneita riittää. Kurssia voisi myös muokata muille asiakasryhmille sopivaksi, kuten esim. vammaisille tai mielenterveyskuntoutujille.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Paikallinen eläkeläisjärjestö, paikallinen Osuuspankki, paikallinen kansalaisopisto, sukututkimusseura, Kela (?), paikalliset palvelutalot

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Verkkoa varttuneille -hankkeen projektityöntekijä (Riitta Simola) aloitti työnsä 7.1.2014. Hän selvitti minkälaista tarvetta Pöytyän seniorikansalaisilla on verkko-opinnoille/kursseille, ja ketkä voisivat tulla luennoimaan ja opettamaan Pöytyän kirjaston kolmeen eri toimipisteeseen (Kyrö, Riihikoski, Yläne).Kolme eri toimipistettä yhden sijaan, sillä Pöytyän kunnassa ei ole kunnan sisäistä julkista liikennöintiä.

Varsinaiset kurssit alkoivat maaliskuun 3. päivä.  Kursseja oli viikoittain, eli kolme samaa tai ainakin samansisältöistä kurssia viikossa kolmessa eri toimipisteessä. Kevään luennoitsijat olivat: Pöytyän OP, Kyrön seudun paikallisosuuspankki, Turun seudun sukututkimus, KELA, Auranlaakson kansalaisopisto, Ollipekka Kangas (vain Kyrössä), Härkätien puhelin, Pöytyän kunta.

Vastaanotto oli hyvä, vaikka virheellisiä käsityksiäkin oli kurssin sisältöön liittyen, vaikka kaikissa ilmoituksissa painotettiin sitä, että kurssit eivät opeta tietokoneen käyttöä, vaan verkkojen sisältöjen hallintaa.  Kävijöitä kevään 2014 kursseilla oli yhteensä 225. Kurssit kevään osalta päättyivät 30.4.2014.

Projektityöntekijä aloitti uuden jakson 4.8.2014, ja kurssit alkoivat 18.8.2014. Syksyn jaksolle oli huomattavasti vaikeampi saada esiintyjiä. Työkiireet ja aikataulujen yhteensopimattomuus olivat suurimmat syyt. Syyskaudella myös osallistujilla taisi olla muita kiireitä, sillä heitä oli "vain" 62. Pidetyt luennot olivat: Yle/Turku, LähiTapiola, Pöytyän terveyskeskus, Pöytyän kirjasto ja  Ollipekka Kangas (vain Kyrössä).

Verkkoa ja virikettä varttuneille -hanke otettiin Pöytyällä suurella kiinnostuksella ja innolla vastaan. Kirjastoon tuleminen oli osallistujien mielestä huomattavasti helpompaa kuin kansanopistojen kursseille osallistuminen, Lisäksi kirjaston tapahtumat olivat osallistujille maksuttomia. Ongelmia syntyi ainoastaan siinä, että vain harvalla osallistujalla oli käytössä oma tietokone. Myös väärinkäsitys kurssin annista tai tarkoituksesta oli joillekin osallistujille jonkinlainen pettymys, sillä he olivat kuvitelleet saavansa opastusta tietokoneen käytöstä. Mutta nämäkin ihmiset saapuivat silti lähes jokaiseen järjestettyyn tilaisuuteen. Vaikka tilaisuuksissa oli projektityöntekijän lisäksi auttamassa aina myös kirjastosta työntekijä, ei kahden ihmisen voimin pystytty auttamaan kaikkia osallistujia, sillä osalla tietokoneen käyttötaidot olivat melko olemattomat. Tämä oli yksi asia, josta tuli negatiivista palautetta: toivottiin avustajaa koneen käytössä, koska omat taidot eivät riittäneet.

Osallistujat pitivät tilaisuuksista, ja he toivoivat verkkosisältöön paneutuvien tilaisuuksien jatkuvan. Osansa tilaisuuksien onnistumisesta oli ehdottomasti projektityöntekijällä, joka oli suurinpiirtein saman ikäinen kuin kurssille osallistuneet. Hän pystyi asettautumaan kurssin kohdehenkilöiden asemaan huomattavasti paremmin mitä nuorempi projektityöntekijä olisi pystynyt tekemään.

Projektityöntekijä kertoi, että kurssin aikana tullut palaute oli positiivista. "Jatkoa kyseltiin useissa ryhmissä. Tuntui, että monet olivat vasta nyt sisäistäneet ajatuksen syvällisemmin, miksi pitäisi oppia, olisiko siitä etua itselle ja oliko rohkeutta kertynyt omaehtoiseen netin käyttöön."

Tilaisuuksista muodostui myös osallistujen välinen sosiaalinen tapahtuma, jossa vaihdettiin omatkin kuulumiset. Osallistujille tarjottiin tapahtumissa kahvit ja keksit.

Jatkotoimenpiteet: 

Kuten edellä kerroin, toiveita jatkosta on ollut. Valitettavasti Pöytyän kirjaston henkilökuntatilanne on niin minimaalinen, ettei sitä näillä näkymin pystytä järjestämään. Sinänsä hirvittävän sääli, sillä tällaiselle toiminnalle olisi selkeästi tarvetta.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€19 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€25 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
13kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
287henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
13kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
287henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013

 
okm
avi