Verkkokirjasto tulee, me olemme valmiina!
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Siilinjärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 60 (Kasurilantie 7)
71801
Kirjaston puhelin : 
017 401 381
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@siilinjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Siili
Y-tunnus : 
0172718-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maarit Kuusela, Reetta Pihlaja
Puhelin : 
044 740 1380, 044 740 1386
Sähköposti : 
maarit.kuusela@siilinjarvi.fi; reetta.pihlaja@siilinjarvi.fi
Kuvaus : 

Siilinjärven kunnankirjastossa otetaan käyttöön vuoden 2013 aikana uusi verkkokirjastopalvelu, johon yhdistetään kirjaston nykyiset erilliset verkkosivut sekä verkkokirjasto. Ohjelmisto asennetaan vielä vuoden 2012 puolella ja henkilökunnan koulutus sekä sisällöntuotanto aloitetaan heti asennuksen jälkeen.

Tavoitteena on toteuttaa keskikokoisen kirjaston tarpeisiin sopiva asiakasystävällinen ja toimiva verkkokirjasto. Asiakasnäkökulmalle pyritään takaamaan hankkeessa merkittävä rooli.

Haluamme panostaa paitsi itse verkkokirjastoon, myös sen sujuvaan käyttöönottoon, asiakkaiden käyttäjäkoulutuksiin ja kirjaston laitekantaan.

Lisäksi vuosi 2013 on Siilinjärven kunnankirjaston 140-vuotis juhlavuosi, jonka ehdoton päätapahtuma uuden verkkokirjaston käyttöönotto oheistapahtumineen on.

Verkkokirjastohankkeen laajuudesta johtuen sen alle sijoitetaan pienempiä osahankkeita, joihin haetaan rahoitusta.

1. Asiakaspaneelin muodostaminen jo verkkokirjaston työstämisvaiheessa. Tavoitteena on saada asiakkaiden ääni kuuluviin ja kerätä järjestelmällisesti asiakaspalautetta uudesta verkkokirjastosta. Asiakaspaneelia pyritään mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään myös jatkossa muussa kehittämistoiminnassa. Haetaan asiakaspaneelin muodostamiseen ja järjestämiskuluihin 500 €.

2. Verkkokirjaston markkinointi ja käyttäjäkoulutusten järjestäminen eri asiakasryhmille lapsista senioreihin, sekä kirjastossa että yhteistyökumppaneiden luokse jalkautuen. Laajan näkyvyyden takaamiseksi suunnitellaan mainoskampanja, jossa hyödynnetään sosiaalista mediaa, lehtimainontaa paikallislehdessä sekä kirjastotilaa. Näkyvyyttä haetaan uusilla raikkailla tavoilla, esim. henkilökunnan yhtenäisillä painatetuilla t-paidoilla. Valjastetaan myös kirjaston Kirjastomies-blogihahmo markkinointitöihin. Haetaan verkkokirjaston ja käyttäjäkoulutusten markkinointikuluihin (lehtimainonta, materiaalikulut) 1 000 €.

3. Asiakkaiden innostaminen verkkokirjaston sisällöntuotantoon, esim. kirja-arvioiden kirjoittamiseen ja lukukokemusten jakamiseen. Järjestetään asiakkaille elämyksellinen teemapäivä/viikko lukemisesta, kirjoittamisesta ja niiden yhtymäkohdista. Esitellään lukupiiritoimintaa ja kirjallisuusblogeja. Etsitään sopivia yhteistyökumppaneita. Pyydetään vierailevaksi esiintyjäksi teemaan sopiva kirjavinkkari tai kirjailijavieras. Haetaan vierailun järjestämiseen 1 000 €.

4. Kirjaston vanhentuneiden ja hitaiden asiakaskoneiden uusiminen uutta verkkokirjastoa ja käyttäjäkoulutuksia silmälläpitäen. Tutkitaan, millaisilla koneratkaisuilla päästään parhaaseen lopputulokseen. Pääkirjastossa ja Vuorelan kirjastossa on tällä hetkellä asiakaskäytössä yhteensä kuusi aineistohakukonetta ja kymmenen internet-konetta. Haetaan asiakaskoneiden uusimiseen 16 x 600 € = 9 600 €.

Hankkeen rahoituksen omavastuuosuus muodostuu verkkopalveluohjelmiston hankinnasta, asennuksesta, palvelinympäristön uudistamisesta ja henkilöstön koulutuksesta. Lisäksi kirjaston ja kunnan atk-yksikön henkilökunnan työpanos muun oman työn ohessa tulee olemaan merkittävä.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Siilinjärven kunnankirjaston uusi verkkokirjasto http://kirjasto.siilinjarvi.fi avattiin asiakaskäyttöön 18.11.2013.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Myönnetyllä hankerahalla uusittiin kirjaston vanhentuneita asiakaskoneita. Pääkirjastoon ja Vuorelan kirjastoon hankittiin kymmenen asiakaskonetta ja lisäksi omarahoitteisesti neljä, yhteensä neljätoista konetta. Erillisistä aineistohakukoneista luovuttiin, joten kaikki asiakaskoneet ovat nyt monipuolisessa aineistohaku-, internet- ja työskentelykäytössä.

Koneet hankittiin syksyllä 2013, joten ne olivat valmiina kun uusi verkkokirjasto avattiin. Varsinkin alkuvaiheessa asiakkaat tarvitsivat paljon neuvontaa verkkokirjaston käytössä, joten oli tärkeää, että tekniikka toimi moitteettomasti.

Asiakaskoneiden riittävyys on ollut hyvä, koneet ovat toimineet hyvin ja asiakkaat ovat olleet niihin tyytyväisiä.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastossa jatketaan verkkokirjaston sisällön kehittelyä ja myös asiakkaita pyritään innostamaan ja osallistamaan siihen esim. opastuksilla ja erilaisilla teemapäivillä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€26 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€38 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€34 344
Oma rahoitus yhteensä: 
€28 344
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
17henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustus myönnetään asiakaskoneiden uusimiseen. Kirjastojärjestelmien asiakaskäyttöliittymien kehittämistä avustetaan siltä osin kuin ne edistävät Finnan käyttöönottoa. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi