Verkkokirjasto uusiksi, koulutusta kirjastojen henkilöstölle
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Siilinjärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kasurilantie 7
71800
Kirjaston puhelin : 
017 - 401 382
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@siilinjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Siili
Y-tunnus : 
0172718-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maarit Kuusela
Puhelin : 
017 - 401 380
Sähköposti : 
maarit.kuusela@siilinjarvi.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on järjestää koulutusta Siima-kirjastojen (Siilinjärven ja Maaningan kunnankirjastojen) henkilöstölle siirryttäessä vuorovaikutteiseen verkkopalveluun. Henkilöstön osaamista halutaan kehittää verkkopalveluiden suunnitteluun ja sisältöjen tuottamiseen. Hankkeen tavoitteena on kirjastotyön sisällöllinen kehittäminen ja työntekojöiden tehtävänkuvien monipuolistaminen.

Verkkopalveluun tarvittava ohjelma hankitaan kirjastojen omalla rahoituksella. Hankerahoitusta haetaan suunnitteluun, sisältöjen tuottamiseen ja tekniseen toteuttamiseen liittyviin koulutuksiin. Koska uudet vuorovaikutteiset verkkopalvelut ovat oikeastaan julkaisujärjestelmiä, tarkoittaa palvelun käyttöönotto haastetta myös henkilöstölle. Siima-kirjastoissa on 21 työntekijää.

Uuden verkkopalvelun hankinnalla ja henkilöstön osaamiseen panostamisella pyrimme tarjoamaan asiakkaille nykyaikaisia kirjastopalveluita, joiden tuottamiseen myös asiakkaat voivat osallistua. Sähköisten palveluiden kehittäminen nähdään myös mahdollisuutena aktivoida uusia asiakasryhmiä.  

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Siilinjärven kunnankirjasto tekee yhteistyötä Maaningan kunnankirjaston kanssa tässä hankkeessa

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/10/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€17 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Täydennyskoulutukseen liittyvissä hankkeissa huomioidaan aiheeseen, seutu- ja alueolosuhteisiin, tarpeeseen ja tarjontaan liittyvät seikat. Yksittäisten kirjastojen järjestämää koulutusta ei pääsääntöisesti tueta. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi