Verkkotiedonhaun, mediakasvatuksen ja verkko-osaamisen koulutus Kirkes-kirjastoissa
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Mäntsälän kirjasto
Bibliotekets adress : 
Urheilutie 4 B
04600
Bibliotekets telefonnummer : 
040 314 5376
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@mantsala.fi
FO-nummer : 
0129261-5
Ansvarsperson : 
Anu Järvi-Uutela
Telefonnummer : 
040 314 5381
E-post : 
anu.jarvi-uutela@mantsala.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on tarjota Kirkes-kirjastojen henkilökunnalle mahdollisuus oman osaamisen kehittymiseen ulkopuolisen koulutuksen turvin. Tarkoitus on järjestää em. osa-alueilla kaksi lähiopetuspäivää ja kunkin aihealueen opetuspäivien välillä oppimista syventäviä etätehtäviä.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Henkilökunnan koulutus

Projektbeskrivning : 

Taustaa:

Kirkes-kirjastojen henkilökunnalle tehtiin keväällä 2011 osaamiskartoitus, jossa tavoitteena henkilöstön koulutuksen toteuttaminen  kartoituksen tulosten pohjalta. Kartoituksessa keskeisiksi kehittymisen osa-alueiksi muodostuivat verkkotiedonhaku, mediakasvatus, yleinen verkko-osaaminen sekä pedagogiset taidot opetustapahtumien suunnittelua ja arviointia varten.

Tavoite:

Hankkeen tavoitteena on tarjota Kirkes-kirjastojen henkilökunnalle mahdollisuus oman osaamisen kehittymiseen ulkopuolisen koulutuksen turvin. Tarkoitus on järjestää em. osa-alueilla kaksi lähiopetuspäivää ja kunkin aihealueen opetuspäivien välillä oppimista syventäviä etätehtäviä.

Toteutus:

Lähiopetuspäivät pidetään Järvenpään Opiston tiloissa.

Ensimmäinen koulutusosio järjestetään huhti-toukokuussa 2013 ja muut osiot syksyllä 2013.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Järvenpään kirjasto, Katariina Järveläinen, 040 315 2530
Keravan kirjasto, Jari Paavonheimo, 040 318 2095
Tuusulan kirjasto, Inkeri Hakulinen, 040 314 3442

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen aikana toteutettiin 8 lähiopetuspäivää Tuusulan kunnankirjastossa. Päiviin sisältyi myös ennakko- tai etätehtäviä. Kouluttajina toimivat YTL, FM Ari Haasio Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja FM Arto Niva Oulun kaupungin opetustoimesta sekä kouluttaja Minna Kantanen BTJ Oy:stä. Projektin koordinaattorina ja koulutusten organisoijana toimi Riitta Rantala Mäntsälän kirjastosta.

Loppuvuonna 2013 alkaneiden koulutuspäivien teemoina olivat Tiedonhaun työpaja, Mediakasvatus I ja II, Verkko-osaaminen I ja II, Laitteet, sovellukset, pilvipalvelut ja videokuvaus ja Marc21-koulutus. Koulutuksiin osallistui minimissään 15 ja enimmillään 55 ihmistä. Viimeisin koulutus pidettiin toukokuussa 2015.

Koulutusten vaikutusta käytännön työhön tai kokemuksia ei systemaattisesti kysytty koulutukseen osallistuneilta henkilöiltä, mutta koulutusaiheet vastasivat 2011 tehdyn osaamiskartoituksen pohjalta esiin tulleisiin osaamistarpeisiin. Koulutuspäiväkohtaisen palautteen kerääminen esim. muutama kuukausi koulutuspäivän jälkeen olisi voinut olla hyvä käytäntö ja antaa kokemusperäistä tietoa koulutuksen vaikutuksista.

Tämä hanke poiki jatkohankkeen "Sisällöt haltuun ja uutta näkemystä asiakaspalveluun", jossa vetäjänä on Tuusulan kunnankirjasto. Jatkokoulutukselle nähtiin tarvetta, koska mm. Kirkes-kirjastoissa käydyissä kehityskeskusteluissa ilmeni tarvetta myös asiakaspalveluosaamisen ja sisällöntuntemuksen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen muutoksen keskellä. Nopeasti muuttuva toimintakenttä edellyttää jatkuvaa täydennyskoulutusta eikä työhyvinvointiakaan sovi unohtaa.

 

Fortsatta åtgärder: 

Tuusulan kunnankirjasto vetää jatkohanketta "Sisällöt haltuun ja uutta näkemystä asiakaspalveluun"  http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/sis%C3%A4ll%C3%B6t-haltuun-ja-uutta-n...

Ytterligare information: 

Hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja käytännön järjestelyihin on käytetty vakituisen henkilöstön työaikaa Mäntsälän kirjastossa sekä yhteistyökirjastoissa. Tätä työaikaa ei ole eritelty tai laskettu, joten kirjaston oman rahoituksen osuuteen ei ole ilmoitettu henkilöstökuluja.

Projektet börjar : 
01/04/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 250
Egen finansiering: 
€30 300
Budget sammanlagt: 
€40 550
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€11 441
Egen finansiering: 
€1 441
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€1 193

Statistik:
Utbildningar: 
8kpl/st.

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000