Vertaisvinkkauksesta virtaa lukudiplomiin
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Siilinjärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kasurilantie 7
71800
Kirjaston puhelin : 
044 7401 381
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@siilinjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Siili
Y-tunnus : 
Y-tunnus 0172718-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Selesniemi / Maarit Kuusela
Puhelin : 
044 7401 386 ; 0447401 380
Sähköposti : 
jaana.selesniemi@siilinjarvi.fi / maarit.kuusela@siilinjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on tarjota mielenkiintoista luettavaa yläkouluikäisille, saada heidät lukemaan nykyistä enemmän ja tutustuttaa heitä monipuolisesti eri kirjallisuuden lajeihin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- hankkeen puitteissa järjestettyjen vinkkauksien lukumäärä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrä - opettajilta ja nuorilta saatu palaute

Kuvaus : 

Siilinjärven yläkouluissa on ollut käytössä lukudiplomi jo usean vuoden ajan. Diplomikirjojen lukeminen ja diplomin suorittaminen verrattuna alakouluun on kuitenkin ollut vähäistä. Lukemisharrastuksen jatkuminen ja sen tukeminen myös yläkouluikäisten keskuudessa koetaan tärkeäksi - onhan se yksi Siilinjärven kirjaston strategisista painopistealueista - joten uudistamme yläkoulujen lukudiplomikirjalistat. Tavoitteena on tarjota mielenkiintoista luettavaa yläkouluikäisille, saada heidät lukemaan nykyistä enemmän ja tutustuttaa heitä monipuolisesti eri kirjallisuuden lajeihin. Pääpaino uusituilla listoilla tulee olemaan viime vuosina ilmestyneillä tuoreilla ja mielenkiintoa herättäneillä nuorten aikuisten ja aikuisten kirjoilla. Lukudiplomikirjalistojen uusiminen sekä niiden tallentaminen kirjaston verkkopalveluun tehdään kirjaston työntekijöiden voimin. Yläkoulujen äidinkielen opettajille lähetetään kyselylomake, jossa on kysymyksiä diplomin kehittämisestä ja suorittamisesta sekä lukudiplomikirjoista. Opettajilta toivotaan lukudiplomiin liittyviä ideoita ja ajatuksia, jotka otetaan huomioon ja pyritään toteuttamaan. Tavoitteena on kehittää yläkoulujen lukudiplomia myös suoritustavoiltaan. Kaksi kirjavinkkaria kutsutaan vinkkaamaan lukudiplomikirjoja yläkoulujen yhdelle luokka-asteelle. Rinnakkaisluokkia on paljon ja kirjavinkkarit vinkkaavat mielellään yhdelle luokalle kerrallaan, joten vierailut kestävät kolme päivää. Tähän sisältyy myös vertaisvinkkareiden opastus yläkouluissa. Vertaisvinkkarit, jotka ovat lukemisesta ja kirjoista kiinnostuneita nuoria, jatkavat vinkkausta alemmille vuosiluokille. Näin hanke etenee yläkouluissa ja vinkkauksen myötä lukudiplomikirjalistat tulevat vuosittain tutuiksi uusille 7. luokille. Omarahoitusosuus koostuu kirjaston työtekijöiden palkkakustannuksista sekä tilojen vuokrista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Yläkoulujen äidinkielen opettajat
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hanke oli suunnattu Siilinjärven molempien yläkoulujen, Ahmon koulun ja Suininlahden koulun, oppilaille. Yläkoulun äidinkielen opettajille lähetettiin keväällä 2017 kyselylomake, jossa pyydettiin heidän mielipiteitään lukudiplomikirjoista. Opettajilta saadun palautteen pohjalta kirjastossa laadittiin kesällä 2017 uudet lukudiplomikirjalistat yläkoulujen käyttöön. Listoja pyrittiin kehittämään siten, että niihin sisältyy aikaisempaa enemmän nuorten aikuisten kirjoja. Yläkoulun lukudiplomin suorittamista haluttiin helpottaa myös valitsemalla listoihin sisältyvät kirjat huolella, jotta ne olisivat oikeasti kiinnostavia nuorten näkökulmasta. Tietokirjat sisällytettiin ihan uutena kokonaisuutena diplomikirjalistoihin. Kirjavinkkariksi saimme Jaana Kakkosen Nokian kaupunginkirjastosta. Jaana vieraili kolmen päivän ajan molemmilla yläkouluilla ja vinkkasi yhteensä 440 oppilaalle! Jaana on alansa rautainen ammattilainen ja osaa puhua nuorille nuorten kielellä eli tietää, miten nuorten kuulijoiden mielenkiinto säilyy. Vinkkauksen lisäksi Jaana koulutti vertaisvinkkareita Ahmon koululla kahden tunnin ajan. Koulutus oli todella suosittu: ilmoittautuneita oli 25, joista kuusi oli poikia.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vinkkaukset tavoittivat kaikki nykyiset 7. luokkien oppilaat ja osa oppilaista oli mennyt tunnin jälkeen juttelemaan vinkkarille ja kyselemään lisää. Pääkirjaston tietopalvelussa vinkkaus on näkynyt selvästi: nuoret ovat käyneet kysymässä, lainaamassa tai varaamassa vinkattuja kirjoja. Suosituimmista vinkkikirjoista olemme tilanneet lisäkappaleita. Vertaisvinkkarikoulutuksen myötä hanke jää elämään Ahmon koululla, kun koulutuksessa olleet nuoret alkavat vinkata muille koulunsa oppilaille.

Jatkotoimenpiteet: 

Vinkattujen kirjojen kysyntää seurataan kirjastossa ja tarpeen mukaan niistä tilataan edelleen lisäkappaleita. Vinkkaus jatkuu Ahmon koululla vertaisvinkkareiden ansiosta.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 770
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 340
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 110
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 057
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 340
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
23kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
480henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 600

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi