Vetoa verkkokirjastoon - kirjaston verkkopalveluiden markkinointikampanja
År 2013 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Oma design
Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-savon maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
Maaherrankatu 12
70100
Bibliotekets telefonnummer : 
(017)182314
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-kod : 
FI-Km
FO-nummer : 
0171450-7
Ansvarsperson : 
Ulla Ritvanen
Telefonnummer : 
(017)182327
E-post : 
ulla.ritvanen@kuopio.fi
Projektbeskrivning : 

Vetoa verkkokirjastoon  - 
kirjaston verkkopalveluiden markkinointikampanja

Projektin taustaa

Projektin tarkoituksena on tehostaa ja laajentaa Kuopion kaupunginkirjaston verkkopalveluiden markkinointia.
Lisämarkkinoinnin tarve on nyt ajankohtaisempi kuin aikoihin. Tähän on useita syitä:

 • Kuopion kaupunginkirjasto on ollut pilotoimassa ruotsalaisen Teknikhusetin CS Library –verkkokirjastoalustan käyttöönottoa Suomessa. Uusi verkkokirjasto otettiin käyttöön toukokuussa 2011 osoitteessa http://kirjasto.kuopio.fi/. Kaikki sisällöt on tehty omalla työvoimalla. Näin olemme saaneet käyttöömme asiakaslähtöisen ja joustavan työkalun kirjastopalvelujen ja tiedon tarjoamiseen tasapuolisesti eri asiakasryhmille. Jo vuonna 2011 käynnit kirjaston verkkosivuilla lisääntyivät 17,6 prosenttia.
   
 • Vuoden 2013 alusta Koillis-Savon kirjastot (Juankoski, Kaavi, Tuusniemi ja Nilsiä) liittyvät Kuopion kaupunginkirjastoon. Nilsiä liittyy Kuopion kaupunkiin, ja muut yllä mainitut kunnat tulevat mukaan aluekirjastoon. Myös Maaninka liittyy Kuopioon ja sitä myöten kaupunginkirjaston pisteisiin vuonna 2015. Kun lähikirjastoverkkoa todennäköisesti samalla supistetaan, välimatkat kirjastopisteiden välillä kasvavat entisestään.Tämä tuo mukanaan tarpeen kehittää toimivia ja monipuolisia verkkokirjastopalveluita, sekä tehdä niitä tunnetuksi koko kirjaston, myös uusien pisteiden, asiakkaille.
   
 • Kirjaston käyttäjäkunta, kuten väestö yleensäkin, ikääntyy jatkuvasti. Fyysinen liikkuminen kirjastopalvelujen äärelle käy yhä hankalammaksi, mutta toisaalta yhä useampi ikääntynyt pystyy jo käyttämään verkkopalveluita hyväkseen. Haasteena on saada tieto kaikista
  palveluistamme ja niiden käyttö tutuksi myös tälle yhä kasvavalle ryhmälle.
   
 • Verkkokirjasto on uuden alustan myötä monipuolistunut, ja monia aineettomia palveluja on kyetty kokoamaan selkeästi asiakkaiden ulottuville. Nykyään on mahdollista kotisohvaltaan käsin hyödyntää vaikkapa seuraavia palveluita, joita haluamme markkinoida asiakkaillemme:
   
 1. E-kirjalainaus (eri kielillä, eri aiheista, tätä nykyä kokoelmissamme tarjolla yli 800 kappaletta) 
   
 2. Naxos-musiikkipalvelu, jonka kautta voi suorakuunnella yli 1.123.300 kappaletta, ja määrä lisääntyy jatkuvasti. Palvelu on maksuton, ja sen käyttöön riittää kirjastokortti ja siihen liitettävä pin-koodi.
   
 3. Library PressDisplay -palvelu, joka tarjoaa luettavaksi digitaalisia sanomalehtiä eri maista. Tällä hetkellä mukana on noin 800 lehteä 80 eri maasta. Lehdistä on tietokannassa kolmen kuukauden numerot. Lehdet ovat tietokannassa paperilehtien näköisversioina. Palvelu on jo käytössä kirjaston nettiasemilla, mutta tulee siirtymään myös etäkäyttöön lähitulevaisuudessa.
   
 4. Asiointi verkkosivujen kautta: Nytkin verkkosivuillamme voi mm. antaa palautetta, tehdä osoitteenmuutoksen, hankintatoiveen tai kaukolainapyynnön, tai vaikkapa saattaa omat yhteystietonsa ajan tasalle. Palveluja kehitetään jatkuvasti lisää yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa.

Tehostetun markkinoinnin aika on siis nyt jos koskaan. Verkkokirjaston avulla voidaan synnyttää positiivisia mielikuvia kirjastosta yleensäkin sekä sen tarjonnasta ja näin houkutella uusia kirjastonkäyttäjiä. Monipuolistuvat palvelumme on saatettava mahdollisimman tehokkaasti kunta- ja kirjastoliitosten myötä kasvavan asiakaskuntamme tietoon.

 

Projektin toteutus

Käytännön toimet:

- Palkataan projektityöntekijä kolmeksi kuukaudeksi hoitamaan käytännön koordinointia ja yhteistyötä alueen eri kirjastojen kanssa.

- Hankitaan tekniikkaa, joka mahdollistaa verkkopalvelujen markkinoinnin kirjastossa ja muissa tiloissa:

 • Sähköiset apuvälineet: Infonäytöt, tabletit, kosketusnäytöt (jälkimmäiset myös siksi, että niitä on ikääntyvien helpompi käyttää)
 • Muut apuvälineet: Kannettava Roll up –kuvateline esittelytilaisuuksia ja tietoiskuja varten

- Suunnitellaan (itse) ja painatetaan ainakin yksi verkkokirjaston peruskäyttöä opastava ja sen palveluja markkinoiva esite, jonka on oltava värikäs, silmää miellyttävä ja positiivisia mielikuvia luova. Näitä tullaan jakamaan paitsi kirjastoihin, myös mm. kuntien tiedotuspisteisiin, kouluille, palvelutaloihin ja monikulttuurisuuskeskuksiin.

- Järjestetään verkkokirjastoa markkinoivia tietoiskupäiviä koko alueen kirjastoissa ja muissa toimipaikoissa (esim. kauppakeskukset)

- Järjestetään lisäkoulutusta työntekijöille, jotta nämä osaavat monipuolisesti ja kiinnostavasti neuvoa ja markkinoida verkkokirjastopalveluita eri käyttäjäryhmille.

Toteutusaikataulu:

1.8.2013 – 31.12.2013

 

Budjetti:

Projektityöntekijän palkkaus (3 kk)       9000 e                                                                           

Matkakulut                                            2500 e                                                            

Sähköiset ja tekniset apuvälineet
(infonäytöt, tabletit, telineet yms.)       25.000 e

Ulkopuoliset kouluttajat                       3000 e

Painatuskulut                                        2500 e

Oma rahoitus                                        6000 e
-----------------------------------------------------------
Hankkeen kustannukset yhteensä        42.000 e
Haettava avustus yhteensä          36.000 e                                                                                                                                   

Projektet börjar : 
01/08/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€36 000
Egen finansiering: 
€6 000
Budget sammanlagt: 
€42 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Kirjastojärjestelmien asiakaskäyttöliittymien kehittämistä avustetaan siltä osin kuin ne edistävät Finnan käyttöönottoa. Perustelumuistio 2013.