Vieraat kiertueella
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Vaasan kaupunginkirjasto
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 235
65100
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Mikola
Puhelin : 
358 40 169 4438
Sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa toteutetaan kirjailija- ja muusikkovierailuja ja muita näihin aihepiireihin liittyviä tapahtumia eri kirjastopisteissä. Vierailujen aiheiksi valitaan keskusteluun innoittavia teoksia, henkilöitä tai ryhmiä, jolloin kirjasto tukee aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Hankkeella vastataan asiakkailta tulleeseen toiveeseen siitä, että kirjastot matalankynnyksen tiloina järjestävät tapahtumia, jotka ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.  Hanke kuuluu teemaan aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananavapaus.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestettyjen tilaisuuksien määrä
Järjestettyjen tilaisuuksien kävijämäärä
Saatu asiakaspalaute
Videoiden katselukerrat

Kuvaus : 

Hankkeessa toteutetaan kirjailija- ja muusikkovierailuja sekä muita yleisölle avoimia tapahtumia molemmilla kotimaisilla kielillä eri kirjastopisteissä. Esiintyjiksi tavoitellaan kauno- ja tietokirjailijoita sekä musiikintekijöitä. Pienempien tapahtumien lisäksi tavoitteena on useampi nimekäs esiintyjä, joka voi viipyä pari päivää, ja esiintyä ainakin kahdessa paikassa. Vierailijat valitaan niin, että heidän tuotantonsa tai he itse aktivoivat osallistujia keskusteluun ja aktiiviseen osallistumiseen. Tapahtuma itsessään voi olla osallisuuteen aktivoiva, esimerkiksi karaoke tai yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvä keskustelutilaisu

Keväästä 2018-syksyyn 2019 kirjastoissa järjestetään useita tapahtumia, joiden sisällöstä, esiintyjistä, käytännön järjestelyistä ym. sovitaan perustettavassa työryhmässä. Hankkeiden etenemistä ja taloutta seurataan johtoryhmässä. Esiintyjien hankinnassa voidaan turvautua Lukukeskuksen apuun.

Esiintymiset videoidaan niiltä osin kuin lupa esiintyjiltä saadaan, videot tulevat jakoon kirjaston youtube-kanavalle, sieltä niitä voidaan halutuilta osin hyödyntää esimerkisi laajan alueen muissa kirjastoissa, palvelutaloissa, korttelikerhoissa yms. missä voisi olla kiinnostunutta katselijakuntaa tai tarvitaan keskustelun virittämiseen alustusta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lukukeskus, ohjelmatoimistot
Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€25 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€31 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi