Viides tila – kirjastopalvelut virtuaaliympäristöissä
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
https://pixabay.com/fi/sosiaalinen-media-1635574/
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 15, Kaarlenväylä 3
90150
Kirjaston puhelin : 
044 703 7315
Kirjaston sähköposti : 
city.library@ouka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Om
Y-tunnus : 
0817690-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Elina Kauppila
Puhelin : 
0503618285
Sähköposti : 
elina.kauppila@ouka.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Oulun kaupunginkirjaston, Kempeleen kunnankirjaston ja Pohjois-Pohjanmaan maakunta-alueen kirjastojen henkilökunnan osaamista uusien opetusteknologioiden, opetusmenetelmien ja laiteiden käyttämisessä. Verkossa toimiminen vaatii uudenlaista näkemystä ja tapaa katsoa asioita. Tavoitteena on myös luoda aktiivista yhteistyötä alueen kirjastojen välille, jotta päästään suunnittelemaan ja tuottamaan verkkoaineistoja yhdessä.

Tärkeänä tavoitteena on, että millä tavoin lukemaan innostamista voidaan tehdä verkossa ja miten kirjasto voi tukea eri ikäryhmien oppimista verkkoympäristöissä. Selvitetään uusia tapoja tarjota kirjaston opetuksia, kirjavinkkauksia ja kirjastonkäytön opastuksia verkon välityksellä.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 
 • selvitetään mikä on Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston ja Kempeleen kunnankirjaston tulevaisuuden suunta ja tavoitteet verkossa tarjottavien palveluiden osalta. Mitä sisältöjä kannattaa ja voidaan tarjota verkossa, mitä lähiopetuksissa kirjastoissa tai muualla?
 • kartoitetaan, millaisia palveluita Oulun, Kempeleen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunta-alueen kirjastot tuottavat tällä hetkellä verkkoympäristöihin ja millaisia tarpeita erikokoisilla kirjastoilla on
 • rakennetaan Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastolle ja Kempeleen kunnankirjastolle verkkosisältöjen julkaisukanava.
 • Selvitetään, voidaanko Kirjastoreittiin liittyvien opetusten ja vinkkausten jakamisessa hyödyntää oppilaitosten oppimisympäristöjä vai tehdäänkö se kirjaston omissa kanavissa.
 • koulutetaan kirjastojen henkilökuntaa tuottamaan sisältöjä verkkoympäristöihin sekä käyttämään uusia laitteita kirjaston palveluissa
 • tuotetaan innostavaa ja helppokäyttöistä materiaalia verkkoon
 • luodaan maakunnan kirjastojen välille yhteistyötä verkkosisältöjen tuottamisessa ja tarjoamisessa asiakkaille

 

Kuvaus : 

Kirjastot tarjoavat monipuolisesti opetusta ja aineiston suosittelua eri asiakasryhmille. Nämä palvelut tarjotaan yleensä lähiopetuksena kirjastoissa tai oppilaitoksissa. Sähköiset oppimisympäristöt kouluissa yleistyvät ja tämä asettaa muutosvaatimuksia ja osaamisen päivittämistä myös kirjastoille. Kirjaston pitää näkyä ja toimia tulevaisuudessa yhä enemmän myös virtuaalisissa ympäristöissä. Kirjaston henkilökunta tarvitsee koulutusta uusien medioiden, aineistolajien ja teknologioiden käyttämiseen sekä verkossa tapahtuvaan kirjastotoimintaan kyetäkseen hyvään toimintaan mediakasvatuksen saralla.

Etenkin nuorilla kirjaston asiakkailla käyttäjän, katsojan ja tuottajan roolit ovat heidän mediamaailmassaan moninaisia. Kirjastojen asiakaskunta siis muuttuu ja kirjastonkäytön tavat muuttuvat. Tarvitaan asiakaslähtöistä kirjastopalveluiden kehittämistä, jotta saadaan tavoitettua verkossa viihtyvä sukupolvi helposti ja tehokkaasti. Myös kirjastojen taloudellisten haasteiden edessä on mietittävä uusia, kustannustehokkaita keinoja tarjota palveluita. Kirjaston tuottamia asiakasopastuksia, tiedonhankinnan opetuksia ja vinkkauksia voidaan laajentaa ja syventää uusien teknologioiden avulla. Verkosta löytyvät itseopiskelumateriaalit lisäävät tunnettuutta ja edistävät palveluiden tavoitettavuutta.

Oulun kaupunginkirjastolle on rakenteilla ”viides kerros”, virtuaalinen tila verkkoympäristössä. Hankkeen nimi, Viides tila, viittaa juuri tähän kirjaston viidenteen kerrokseen. Nimi viittaa myös kirjaston erilaisiin toimintaympäristöihin ja palveluihin. Kirjaston palveluita tarjotaan fyysisissä tiloissa, kirjastoilla on fyysinen kokoelma, kirjastot kouluttavat eri asiakasryhmiä tavoitteena elinikäinen oppiminen ja kirjastoissa on tapahtumia. Viidentenä kokonaisuutena voidaan nähdä erilaiset virtuaaliset kokoelmat ja palvelut. Tulevaisuudessa kirjaston aineistoja, sisältöjä ja palveluita voidaan tarjota erilaisissa virtuaalisissa tiloissa. Esimerkiksi kirjavinkkaus voitaisiin näyttää virtuaalitilassa oleville asiakkaille. Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden ratkaisujen täytyy tulla tutuksi kirjaston henkilökunnalle. Myös kirjaston asiakkaille tulee tarjota mahdollisuuksia tutustua virtuaalitekniikan ratkaisuihin ja kirjastot ovat tähän erinomaisia paikkoja.

Hankkeet tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Oulun kaupunginkirjaston, Kempeleen kunnankirjaston ja Pohjois-Pohjanmaan maakunta-alueen kirjastojen henkilökunnan osaamista uusien opetusteknologioiden, opetusmenetelmien ja laiteiden käyttämisessä. Verkossa toimiminen vaatii uudenlaista näkemystä ja tapaa katsoa asioita. Tavoitteena on myös luoda aktiivista yhteistyötä alueen kirjastojen välille, jotta päästään suunnittelemaan ja tuottamaan verkkoaineistoja yhdessä.

Tärkeänä tavoitteena on, että millä tavoin lukemaan innostamista voidaan tehdä verkossa ja miten kirjasto voi tukea eri ikäryhmien oppimista verkkoympäristöissä. Selvitetään uusia tapoja tarjota kirjaston opetuksia, kirjavinkkauksia ja kirjastonkäytön opastuksia verkon välityksellä.

 • selvitetään mikä on Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston ja Kempeleen kunnankirjaston tulevaisuuden suunta ja tavoitteet verkossa tarjottavien palveluiden osalta. Mitä sisältöjä kannattaa ja voidaan tarjota verkossa, mitä lähiopetuksissa kirjastoissa tai muualla?
 • kartoitetaan, millaisia palveluita Oulun, Kempeleen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunta-alueen kirjastot tuottavat tällä hetkellä verkkoympäristöihin ja millaisia tarpeita erikokoisilla kirjastoilla on
 • rakennetaan Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastolle ja Kempeleen kunnankirjastolle verkkosisältöjen julkaisukanava.
 • Selvitetään, voidaanko Kirjastoreittiin liittyvien opetusten ja vinkkausten jakamisessa hyödyntää oppilaitosten oppimisympäristöjä vai tehdäänkö se kirjaston omissa kanavissa.
 • koulutetaan kirjastojen henkilökuntaa tuottamaan sisältöjä verkkoympäristöihin sekä käyttämään uusia laitteita kirjaston palveluissa
 • tuotetaan innostavaa ja helppokäyttöistä materiaalia verkkoon
 • luodaan maakunnan kirjastojen välille yhteistyötä verkkosisältöjen tuottamisessa ja tarjoamisessa asiakkaille

Hankkeeseen palkataan työntekijä 12 kuukaudeksi. Hanketyöntekijän työtehtäviin kuuluu:

 • selvittää mitä kirjastokentällä tehdään tällä saralla maailmalla ja Suomessa
 • selvittää millä tavoilla lukemaan innostamista voidaan tehdä verkossa? Voidaanko tiedonhaun opetusta järjestää verkkoympäristöissä? Mitä ratkaisuja löydetään kirjaston käytön opetuksiin?
 • selvittää, millaista laitteistoa ja sovelluksia ja osaamista tarvitaan laadukkaan videotuotannon käynnistämiseksi
 • selvittää, millaista materiaalia ja missä muodossa olisi hyvä tuottaa, että se olisi jakelukelpoista eri kanavissa.
 • kouluttaa Oulun kaupunginkirjaston, Kempeleen kunnankirjaston ja Pohjois-Pohjanmaan maakunta-alueen kirjastojen henkilökuntaa verkkopedagogiikkaan sekä siinä vaadittavien erilaisten laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön
 • tuottaa verkkomateriaalia kirjastojen tarpeisiin yhdessä maakunnan kirjastojen työntekijöiden kanssa
 • luo Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjastolle ja Kempeleen kunnankirjastolle verkkopedagogiset tavoitteet sekä toimintasuunnitelman sekä miettii toteutustavat  ja käytettävät teknologiat.  Suunnitelma ja projektin tuotokset ovat hyödynnettävissä ja käytettävissä myös muissa Pohjois-Pohjanmaan maakunta-alueen kirjastoissa
Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kempeleen kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kempeleen kunnankirjasto, Anne Toppari anne.toppari@kempele.fi

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjastot tarjoavat monipuolisesti opetusta ja aineiston suosittelua eri asiakasryhmille. Näitä palveluja on tarjottu yleensä lähiopetuksena kirjastoissa tai oppilaitoksissa. Sähköiset oppimisympäristöt kouluissa yleistyvät ja tämä asettaa muutosvaatimuksia ja osaamisen päivittämistä myös kirjastoille. Kirjaston pitää näkyä ja toimia tulevaisuudessa yhä enemmän myös virtuaalisissa ympäristöissä. Kirjaston henkilökunta tarvitsee koulutusta uusien medioiden, aineistolajien ja teknologioiden käyttämiseen sekä verkossa tapahtuvaan kirjastotoimintaan.

Kirjaston asiakaskunta on muuttunut ja muuttumassa siten, että mitä nuoremmasta ikäryhmästä on kyse, sitä enemmän opetuksen ja opastuksen odotetaan tapahtuvan teknologiavälitteisesti. Tarvitaan asiakaslähtöistä kirjastopalveluiden kehittämistä, jotta saadaan tavoitettua verkossa viihtyvä sukupolvi helposti ja tehokkaasti. Kirjaston tuottamia asiakasopastuksia, tiedonhankinnan opetuksia ja vinkkauksia voidaan laajentaa ja syventää uusien teknologioiden avulla. Verkosta löytyvät itseopiskelumateriaalit lisäävät tunnettuutta ja edistävät palveluiden tavoitettavuutta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Oulun kaupunginkirjaston verkkosivuille (http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/tietoa-kirjastosta) on ladattu hankeraportti.
Eväitä opiskeluun -materiaalipaketti (löydettävissä sivun https://www.ouka.fi/oulu/kirjastoreitti/etusivu kautta)
Youtube-kanava Vinkkaamo (https://www.youtube.com/channel/UCvrVc1QwJF9Y1dsgBJKnjhg)

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen tarkoitus oli kehittää kirjaston verkossa tarjoamia materiaaleja tiedonhankinnan ja kirjastonkäytön opastuksen sekä lukemaan innostamisen saroilla. Hankkeessa kehitettiin kirjaston opastus- ja neuvontatehtävää verkkoympäristössä sekä vahvistettiin henkilökunnan osaamista uusien opetusteknologioiden käyttämisessä. Tätä varten järjestettiin koulutustilaisuuksia.
Viides tila -hankkeen kohderyhmänä olivat lukiolaiset, joita varten hanke tuotti innostavaa ja helppokäyttöistä materiaalia verkkoon. Hanke tutki myös, voidaanko Kirjastoreittiin liittyvien opetusten ja vinkkausten jakamisessa hyödyntää oppilaitosten oppimisympäristöjä vai tehdäänkö se kirjaston omissa kanavissa. Hankkeessa todettiin, että kirjaston oman kanavan luominen oli käyttökelpoisin ratkaisu.

Hankkeessa rakennettiin Oululle ja Kempeleelle verkkosisältöjen julkaisukanava (Eväitä opiskeluun -sivusto) ja tuotettiin sinne itseopiskelumateriaalia. Tämä julkaisukanava toimii myös yhteistyön kanavana maakuntien kirjaston välille verkkosisältöjen tuottamisessa ja tarjoamisessa asiakkaille. Eväitä opiskeluun – lukiolaisen tiedonhankinnan opas on WordPress-pohjainen verkkosivusto, johon on linkitetty ja myös itse laadittu teksti-, video-, kuva- sekä H5P-tehtävämateriaaleja lukiolaisille. Materiaalit ovat löydettävissä sivun https://kirjastossatavataan.fi/materiaalipankki/evaita-opiskeluun/ kautta. Lisäksi perustettiin Youtube-kanava Vinkkaamo lukemaan innostamisen videosisältöjen jakokanavaksi.

Hanke selvitti muitakin uusia tapoja tarjota kirjaston opetuksia, kirjavinkkauksia ja kirjastonkäytön opastuksia. Viides tila -hanke jatkoi Oulun kaupunginkirjaston jo pari vuotta aiemmin alkanutta yhteistyötä Oulun yliopiston Jokapaikan tietotekniikan tutkimuskeskuksen (UBICOMP) Virtuaalikirjasto-hankkeen kanssa. Yliopiston hankkeessa luotiin virtuaalitodellisuuslaitteistolla käytettävä Virtuaalikirjasto-sovellus. Virtuaalikirjasto on mallinnus Oulun pääkirjaston kahdesta ensimmäisestä kerroksesta sekä kolmesta fantasiamaailmasta, jossa on lukemiseen ja kirjakulttuuriin innostavaa sisältöä. Viides tila -hanke järjesti Virtuaalikirjaston ensimmäiset asiakastestaukset opiskelijaryhmille keväällä 2018 ja keräsi kokemuksia virtuaalitodellisuuden avulla luotavista opastuksista ja vinkkauksista. Syksystä 2018 lähtien asiakastestaukset ovat jatkuneet Oulun pääkirjaston aulassa.

Hankkeessa selvitettiin myös mobiilikäyttöistä paikannuspelisovellusta Actionbound. Päätimme toteuttaa Oulun pääkirjastolle yhteistyössä kirjaston Tietopalvelun kanssa kirjastokierrosradan Actionboundin avulla. Rataa testattiin kahdella lukiolaisryhmällä, ja oppilaiden vastaanotto mobiilirataan oli positiivinen.

Jatkotoimenpiteet: 

Eväitä opiskeluun -tukimateriaali on jo nyt havaittu hyväksi apuvälineeksi: Sitä voi hyödyntää tiedonhaun opetuksen tukena, ja sen avulla opiskelijat voivat syventää taitojaan. Se toimii opiskelijoille pysyvänä tukena verkossa. Materiaalia täytyy kuitenkin jatkossa kehittää päivittämällä sitä opiskelijoiden tarpeiden ja teknologian kehityksen mukaisesti.
On ilmeistä, että tulevaisuuden tehokkaita verkkopalveluita luonnehtivat ainakin kuvallisuus ja mobiilikäyttöisyys. Kirjaston kannattaa tutkia myös pelillistämisen mahdollisuuksia. Kirjastossa selvitetään lupaavalta vaikuttavan Actionbound-sovelluksen jatkokäyttöä. Myös VR- ja AR-teknologia lyö jossain vaiheessa läpi kuluttajamarkkinoilla, jolloin kirjastonkin on hyvä olla kehityksen kärjessä. Nyt asiakastestauksessa olevaa Virtuaalikirjasto-sovellusta jatkokehitetään yliopiston kanssa.

Lisätietoa: 

Yhteistyökumppanin rahoitusosuus omarahoitusosuudessa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€51 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 820
Budjetti euroissa yhteensä: 
€67 420
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€79 879
Oma rahoitus yhteensä: 
€28 379
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€984

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
69henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€51 500

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi