Viikoksi virikkeitä vanhuksille
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Raatihuoneenkatu 6, PL 96
50101
ISIL-tunnus : 
FI-Mm
Y-tunnus : 
0165116-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Mari Haatainen
Puhelin : 
0447942467
Sähköposti : 
mari.haatainen@mikkeli.fi
Kuvaus : 

Etelä-Savon väestö vanhenee vauhdilla, mikä aiheuttaa paineita palvelutuotantoon. Palveluissa tulisi pystyä panostamaan ennaltaehkäiseviin palveluihin, joilla tuetaan toimintakykyä ja mielenvirkeyttä. Mikkelin kaupunginkirjastolla ei ole kotipalvelua lukuun ottamatta erityisesti vanhuksille suunnattuja palveluita, mutta niitä on tarkoitus testata Viikoksi virikkeitä vanhuksille -hankkeessa.

Hanke on tarkoitus toteuttaa lokakuussa 2012. Viikon aikana olisi tarkoitus järjestää yhteislaulutilaisuus sekä kirjallisuuspäivä, johon tulisi kirjailijavieras. Lisäksi viikon aikana projektityöntekijä kiertäisi palvelutaloissa Musamuisteloiden ja ääneenlukemisen merkeissä. Mukaan voidaan ottaa myös museotoimen Muistojen matkalaukku ja sosiaalitoimen Seniorisalkku. Hankkeen tavoitteena on testata erilaisia vanhuksille suunnattuja toimintamenetelmiä ja solmia tiukempia yhteistyömalleja kaupungin eri toimijoiden kanssa.

Hankkeen toivottuna tuloksena on ainakin yksi toimiva vanhuksille suunnattu kirjastopalvelu.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa järjestettiin vanhuksille suunnattuja tapahtumia useissa kirjastoissa sekä palvelutaloissa. Ohjelmassa oli kirjailijavierailuita ja kirjavinkkausta. Lisäksi tapahtumissa oli muun muassa runoesityksiä ja runojen kirjoittamista, yhteislaulua, konsertteja, muistelua musiikin keinoin sekä askartelua. Tapahtumien yhteydessä esiteltiin myös senioreille suunnattuja palveluja kuten Seniorisalkkua, Setlementin palveluja ja Celia-kirjastoa. Tapahtumia olivat järjestämässä MAMK:in sosionomiopiskelijat. Kulttuuripainotteisten tapahtumien ohella järjestettiin Seniorisurffi, jossa opastettiin senioriasiakkaita internetin käyttöön yleisesti ja erityisesti pankki- ja kirjastopalveluihin.

Hanke oli pääsääntöisesti onnistunut. Tapahtumat saivat erittäin hyvän vastaanoton. Niihin osallistui 20–60 osallistujaa/tapahtuma. Erityisesti Seniorisurffi saavutti suuren suosion: kaikki halukkaat eivät mahtuneet pääkirjaston ATK-luokkaan.  Yhteistyö MAMK:in sosionomiopiskelijoiden kanssa toimi hyvin, ja yhteistyötä on sovittu jatkettavaksi opiskeluihin liittyvien projektien kautta. Seniorisurffi tullaan toteuttamaan uudestaan syksyllä 2014, ja siitä on suunniteltu pysyvä palvelumuoto.

Aloituspäivämäärä : 
02/09/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 300
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 584
Oma rahoitus yhteensä: 
€89
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
11kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
290henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 500

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi