Vilda Östern – röster från öster / Villi itä? – tietoja ja tuntoja Venäjältä
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Papinkatu 20
06100
Kirjaston puhelin : 
019 5202417
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Kaisa Tolonen
Puhelin : 
019 520 2421
Sähköposti : 
kaisa.tolonen@porvoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Itäisellä Uudellamaalla toimivat kirjastot hakevat avustusta Venäjä-aiheisten kirjallisuusiltojen pitämiseen. Porvoo, Sipoo, Askola, Pornainen, Myrskylä ja Pukkila hakevat avustusta juuri tietokirjallisuusiltoja varten, koska asiakkaiden mielestä tietokirjallisuudesta on tullut entistä monipuolisempaa ja laadukkaampaa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjailijavierailut ja osallistujat

Kuvaus : 

Itäisellä Uudellamaalla toimivat kirjastot hakevat avustusta Venäjä-aiheisten kirjallisuusiltojen pitämiseen. Porvoo, Sipoo, Askola, Pornainen, Myrskylä ja Pukkila hakevat avustusta juuri tietokirjallisuusiltoja varten, koska asiakkaiden mielestä tietokirjallisuudesta on tullut entistä monipuolisempaa ja laadukkaampaa. Helsingin yliopistoon on lisäksi valittu tietokirjallisuuden ja –kirjoittamisen professori - alansa ensimmäinen Suomessa - mikä osaltaan kannustaa tietokirjallisuuden esilletuomista. Målet för facklitteraturkvällarna är att genom ett aktuellt tema få nya besökare till biblioteken samt att samtidigt marknadsföra bibliotekens samlingar med anknytning till ämnet. Esitelmöijävieraiksi kutsutaan tietokirjailijoita tai tutkijoita, jotka ovat hiljattain julkaisseet jotain Venäjään tai Venäjän-suhteisiin liittyvää tai ovat olleet muuten esillä mediassa aihepiiriin liittyen. Besökare med stor dragningskraft kunde vara exempelvis Ville Haapasalo, Anna-Lena Laurén, Heikki Talvitie och Eilina Gusatinsky. Kirjailijavierailuja järjestetään noin 12-15 alkaen elokuussa 2015 ja päättyen lokakuussa 2016. Jokaisessa illassa on mukana haastattelija ja 1-2 asiantuntijaa tai kirjailijaa. Besöken arrangeras som tvåspråkiga evenemang i Borgå, Mörskom och Sibbo sekä suomenkielisinä Askolassa, Pornaisissa ja Pukkilassa. Kirjastot vastaavat itse suunnittelusta, markkinoinnista ja iltojen varsinaisesta toteutuksesta (Porvoo 1300 €, Sipoo 300 €, Askola 100 €, Myrskylä 100 €, Pukkila 100 € ja Pornainen 100 € - kaikki summat sis. sivukulut). Haetulla apurahalla maksamme vierailijapalkkiot, jotka muodostuvat luentopalkkioista sekä matkakuluista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Askolan kunnankirjasto, Myrskylän kunnankirjasto, Pukkilan kunnankirjasto, Sipoon kunnankirjasto, Pornaisten kunnankirjasto
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Itäisellä Uudellamaalla toimivat kirjastot hakivat avustusta Venäjä-aiheisten kirjallisuusiltojen pitämiseen. Porvoo, Sipoo, Askola, Pornainen, Myrskylä ja Pukkila hakivat avustusta juuri tietokirjallisuusiltoja varten. Ajankohtaisten teemojen avulla houkuteltiin kirjastoon kävijöitä, jotka eivät muutoin käytä kirjaston palveluja. Samalla markkinoitiin kirjaston kokoelmia aihepiirin osalta. Esitelmöijävieraiksi saapui tietokirjailijoita ja tutkijoita, jotka ovat hiljattain julkaisseet jotain Venäjään tai Venäjän-suhteisiin liittyvää tai ovat olleet muuten esillä mediassa aihepiiriin liittyen. Kirjailijavierailuja järjestettiin 17. Lähes kaikissa tilaisuuksissa oli mukana haastattelija ja yksi asiantuntija tai kirjailija. Tilaisuuksia järjestettiin suomeksi ja ruotsiksi. Kirjastot vastasivat itse suunnittelusta, markkinoinnista ja iltojen varsinaisesta toteutuksesta. Haetulla apurahalla maksettiin vierailijapalkkiot, jotka muodostuvat luentopalkkioista sekä matkakuluista.
Tilaisuudet olivat onnistuneita niin kirjastojen, vierailijoiden kuin yleisön näkökulmasta. Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjallisuusillat olivat suosittuja. Paikalle saapui myös asiakkaita, jotka eivät muutoin käy kirjastossa. Aihealueen tiimoilta käytiin lukuisia keskusteluja. Hankkeen avulla saatiin eturivin asiantuntijoita vieraiksi kirjastoon. Yhteistyö kirjastojen välillä sujui hyvin. Yhteisten tilaisuuksien järjestäminen kehitti yhteistyömuotoja ja antoi kokemuksia jatkoa ajatellen.

Jatkotoimenpiteet: 

Saatuja kokemuksia käytetään hyväksi tulevaisuudessa toiminnan suunnittelussa.

Aloituspäivämäärä : 
02/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/10/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 365
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 365
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
17kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
964henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000
 
okm
avi