Viljakkalan lähikirjastoon lisää aukioloaikaa!
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Ylöjärven kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Koivumäentie 2
33470
Bibliotekets telefonnummer : 
040 133 1431
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@ylojarvi.fi
ISIL-kod : 
FI-Ylo
FO-nummer : 
0158221-7
Ansvarsperson : 
Marko Ojala
Telefonnummer : 
050 390 4619
E-post : 
marko.ojala@ylojarvi.fi
Projektbeskrivning : 

Viljakkalan kirjastosta tuli osa Ylöjärven kirjastoverkkoa vuoden 2007 kuntaliitoksen yhteydessä. Lähikirjastolle remontoitiin uudet tilat entiseen kunnan virastotaloon. Kirjastossa on ollut vuodesta 2008 alkaen kaksi työntekijää ja aukiolotunteja viikossa 32. Kokonaislainaus on ollut reilut 22 000 ja kävijämäärä noin 10 000. Entisestä kuntakeskuksesta on Ylöjärven pääkirjastoon matkaa lähes 30 kilometriä.

Syksyllä 2013 vapautuneeseen toiseen Viljakkalan kirjaston toimeen ei ole saatu täyttölupaa kuntatalouden vaikean tilanteen takia, joten lähikirjaston aukioloaikoja on supistettu lokakuun alusta lähtien. Tällä hetkellä aukiolotunteja on viikossa 23. Lähipalvelun kehittämiseksi ja turvaamiseksi Ylöjärven kirjasto käynnistää hankkeen, jonka tarkoituksena on avata kirjasto asiakkaiden käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin itsepalveluperiaatteella. Ensimmäisessä vaiheessa kirjastoon hankitaan lainaus-/palautusautomaatti ja hälytinportit, joiden avulla saadaan joustavuutta yhden työntekijän kirjaston toimintaan. Toisessa vaiheessa tarkoituksena on hankkia kulunvalvontalaitteistoja, jolloin asiakkaat pääsevät kirjaston tiloihin kirjastokortilla ja tunnusluvulla ja voivat lainata, palauttaa ja lukea kirjaston aineistoja sekä käyttää tietokoneita, digitointilaitteita  ja kokoustilaa. Henkilökunnan ollessa paikalla tarjolla ovat kaikki kirjaston palvelut, kuten esimerkiksi tietopalvelu ja muu henkilökohtainen opastus, kirjastokäytön ja tiedonhaun opetus sekä satutunnit.  

Erityisesti työssäkäyvät ovat toivoneet asiakaskyselyissä ja suorissa palautteissa lisää ilta- ja viikonloppuaukioloja, koska eivät voi tällä hetkellä asioida kirjastossa kuin muutamana tuntina viikossa. Hankkeen onnistumista tutkitaan syksyllä 2014 järjestämällä Viljakkalan kirjaston asiakkaille kattava asiakaskysely.

Ylöjärven kirjasto käyttää vanhan kirjastoauton myynnistä saadut tuotot vuoden 2013 loppuun mennessä lainaus-/palautusautomaatin ja hälytinporttien sekä rfid-tagien hankintaan. Avustusta haetaan kulunvalvontalaitteiston hankintaan ja projektityöntekijän palkkaamiseen rfid-konvertointia sekä asiakkaiden opastamista varten.   Avoimuus on tulevaisuuden kirjaston arvoista tärkeimpiä. Puhutaanpa sitten datasta, palautejärjestelmistä, kansalaisvaikuttamisesta, hankintaperiaatteista tai etenkin tässä tapauksessa tilasta. Viljakkalan kirjasto toimii pilottina Ylöjärvellä tilojen avaamisessa kuntalaisten käyttöön nykyistä huomattavasti laajemmin. Hankkeen kokemusten perusteella kehitetään sitten myös pääkirjaston ja Kurun lähikirjaston tilojen ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä. 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Ylöjärven kaupungin nuorisopalvelut, Viljakkalaneuvosto

Tidigare projekt: 

Jukolan itsepalvelukirjasto, Hämeenlinna

Mietoisten itsepalvelukirjasto, Mynämäki

Webbsidor, publikationer och material: 

Viljakkalan omatoimikirjaston käyttöohjeita Ylöjärven kaupunginkirjaston verkkosivuilla: http://www.ylojarvi.fi/kirjasto/viljakkalan-kirjasto/ 

Viljakkalan omatoimikirjaston opastusvideo Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=1ffeS9asz5A

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Omatoimiaukiolot alkoivat Viljakkalan kirjastossa 15.9.2014. Asiakkaiden käytössä ovat lainaus-/palautusautomaatti, lehtilukusali, varausten omatoiminouto ja kirjaston tietokoneet. Etukäteen sopimalla myös kokoustilaa voi käyttää omatoimiaikaan. Omatoimikäytölle ei ole ikärajaa, kirjastokortti ja tunnusluku riittävät. Viikossa omatoimiaukiolotunteja on 62 (ma-to klo 8-21 ja pe-su klo 8-19). Viljakkalan kirjaston kävijämäärät nousivat selvästi loppuvuonna 2014 ja ne olivat 30-60 % suuremmat kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Asiakkaat löysivät omatoimiaukiolot nopeasti. Erityisesti sunnuntaisin kirjastossa on asioitu paljon. Kuluneen puolen vuoden aikana omatoimikävijöiden osuus on vakiintunut noin 30 %.  Viljakkalan kirjaston asiakastyytyväisyyttä mitattiin kyselyllä joulukuussa 2014. Lähes kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kirjaston palveluihin. Omatoimilaitteiden toimivuudesta ja helppokäyttöisyydestä kysyttiin erikseen ja vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä myös niihin. Kaupungin Asukaslautakunnan alainen Viljakkala-neuvosto keräsi loppuvuonna nimiä ns. positiiviseen adressiin, jossa kiitettiin kaupunginvaltuustoa ja kirjastoa Viljakkalan kirjaston kehittämisestä. Hankkeen palaute on ollut yksinomaan positiivista.

Fortsatta åtgärder: 

Asiakkaiden opastaminen laitteiden käyttöön vaatii jatkuvaa panostusta. Kaiken kaikkiaan työmäärä kirjastossa on jonkin verran lisääntynyt, vaikka noin 20-30 % lainoista menee nyt automaatin kautta ja uuden aineiston käsittelyprosessia muutettiin niin, että vain RFID-tagi enää lisätään Viljakkalan kirjastossa.

Omatoimikäyttö jatkuu Viljakkalassa hyväksi havaitulla tavalla ja Kurun lähikirjastossa toteutetaan vastaava hanke tämän vuoden aikana.

Projektet börjar : 
03/11/2013
Projektet avslutas : 
30/11/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€25 000
Egen finansiering: 
€35 000
Budget sammanlagt: 
€60 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€34 884
Egen finansiering: 
€14 884
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
50henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014