Vimpelin omatoimikirjasto
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vimpelin kunta/Vimpelin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Patruunantie 5
62800
Kirjaston puhelin : 
06-24126480
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@vimpeli.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vimpe
Y-tunnus : 
0184318-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Tarja Kyrönlahti
Puhelin : 
09-24122415, 050-1836125
Sähköposti : 
tarja.kyronlahti@alajarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Vimpelin kunnan pääkirjasto muutetaan omatoimikirjastoksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa Vimpelin kunnan kirjastopalveluja sekä parantaa kirjastopalveluiden saavutettavuutta. Saavutettavuutta parannetaan lisäämällä aukioloaikoja ja tekemällä kirjastosta esteetön käyttää.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vuositilastot: laina- ja kävijämäärät sekä aukiolotunnit. Asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakaspalautteella.

Kuvaus : 

Vimpelin kunnankirjaston (pääkirjaston) muuttaminen omatoimikirjastoksi. Vimpelin kunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä heikko, joten kirjaston palvelujen säilyminen nykyisellään voidaan turvata omatoimikirjastotoiminnalla. Vimpelin pääkirjaston palvelujen turvaamiseksi hankitaan Vimpelin pääkirjastoon laitteet ja ohjelmat omatoimikirjastolle.

Muutetaan Vimpelin kirjasto pääosin omatoimikirjastoksi, johon hankitaan lainaus/palautusautomaatti ohjelmineen, sähköiset ovet (sähkölukot), automaattiset valojen sytytys ja sammutusmekanismi, valvontakamerat 12 kpl, kameravalvonnan tallennusohjelma ja -ohjausyksikkö, kulunvalvonnan yksikkö/-lukija, kulunvalvonnan ohjausyksikkö/-tietokone ylläpito-ohjelmistoineen, kulunvalvontaan liittyviä kaiuttimia 3 kpl kuulutuksia varten, RFID-portti, RFID-likijoita ja RFID tunnisteita av-aineistoa varten, kaapelointi, asennukset ja koulutukset.

Vimpelin kirjaston tekeminen omatoimikirjastoksi on vähän haastavampaa ja tulee siksi myös kalliimmaksi, koska kirjasto sijaitsee toisessa kerroksessa, kirjastossa on avoin tavarahissi (tekeminen turvalliseksi) ja tilat ovat myös melko sokkeloiset.

Hanke toteutetaan 1.4.2016-31.12.2017.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Muutettiin Vimpelin pääkirjasto omatoimikirjastoksi vuoden 2017 aikana. Hankittiin tarvittava laitteisto ja ohjelmat ja tehtiin tarvittavat muutokset kiinteistöön.  (katso kohta toimenpiteet ja vaikutukset, jossa yksityiskohtainen selvitys toimenpiteistä).  Hankkeen yhteydessä kirjastosta tehtiin myös esteetön käyttää. Hankkeen avulla pystyttiin lisäämään aukioloaikoja ja sitä kautta parantamaan kirjastopalveluiden saavutettavuutta ja palveluita.  Omatoimikirjasto on avoinna viikossa 98 tuntia, josta ajasta henkilökuntaa on paikalla 31 tuntia viikossa. Hanke toteutettiin suunnitellusti keskeisimpien toimijoiden Järvinet Oy:n ja Axiell Finland Oy:n sekä Vimpelin teknisen toimen kanssa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vimpelin pääkirjasto on muutettu omatoimikirjastoksi. Omatoimikirjaston suunnittelussa ja toteutuksessa tehtiin yhteistyötä Järvinet Oy:n kanssa (Kuntien omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö). Järvinet Oy on kilpailuttanut omatoimikirjaston hankinnan (puitesopimus). Kilpailutuksen voitti Axiell Finland Oy. Laitteet ja ohjelmat hankittiin Axiellin kautta ja osittain myös Järvinet Oy:n kautta. Järvinet suoritti kaapeloinnit, kameroiden ja kaiuttimien asennustyöt sekä verkon määrittelyn. Kirjastotilassa tehtiin muutoksia, koska kirjastotila haluttiin samalla tehdä esteettömäksi. Kiinteistön muutostyöt hoiti Vimpelin tekninen toimi.

Vimpelin kirjasto sijaitsee toisessa kerroksessa ja kirjastoon johtaa rappuset sekä aikaisemmin tavarahissi. Hankkeen yhteydessä tavarahissin tilalle hankittiin henkilöhissi. Hissiremontin aikana kirjasto oli suljettuna 14.8.-3.9.2017 välisen ajan. Kirjastoon pääsee hissin ansioista nyt esteettömästi. Omatoimiaikana kirjastoon pääsee ainoastaan hissiä käyttämällä. Henkilökunnan ollessa paikalla myös portaat ovat asiakkaiden käytössä. Portaikon ja kirjastosalin väliin asennettiin lasiliukuovi, jotta portaikko voidaan eristää omatoimiaikana. Uusi sähkölukollinen ulko-ovi muutettiin vasenkätiseksi, että kirjastoon pääsee luiskaa pitkin. Asiakastiski eristettiin luukullisilla lasiseinillä ja ovella ettei asiakkaat pääse ko. tilaan omatoimiaikana.  Henkilökunnan tilat eristettiin kirjastosalista kevyellä väliseinällä ja ovella. Kirjastotilaan asennettiin 15 valvontakameraa, 3 kpl kaiuttimia, kulunvalvontaportit (RFID, 2 porttilevyä) sekä 3 ovimankkaria valvomaan mahdollista asiatonta kulkua. Hankittiin kuulutus- ja kameravalvontajärjestelmä sekä kulunvalvontajärjestelmä. Hankittiin 3 kpl RFID lukijoita tunnisteiden käsittelyä ja lukua varten. Koulutettiin henkilökuntaa järjestelmien käyttöön. Lainaus/palautusautomaatti hankittiin ja asennettiin jo keväällä, että asiakkaat pääsivät hyvissä ajoin opettelemaan automaatin käyttöä ennen omatoimikirjaston avaamista. Valvontakameroiden toimivuudesta vastaa Järvinet Oy keskitetysti useamman kirjaston osalta. Valaistus kirjastosalissa asennettiin toimimaan ajastimilla.

Vimpelin pääkirjasto on avoinna joka päivä klo 7 – 21. Henkilökuntaa on paikalla ma, ti ja to klo 12 - 19 sekä ke, pe klo 10 - 15. Omatoimikirjaston palveluja ovat mm. netti, kokoontuminen, Eepos varausten nouto, lainaus, palautus, lehtilukusalin palvelut.

Omatoimikirjastolle on tehty omat käyttösäännöt. Vimpelin omatoimikirjasto avattiin asiakkaille 11.12.2017. Viralliset avajaiset pidettiin 18.12.2017, jolloin kirjastossa oli kahvitus. Kirjaston palvelut ovat parantuneet huomattavasti, koska asiakkaat pääsevät kirjastoon joka päivä ja vieläpä esteettömästi. Omatoimikirjasto on avoinna viikossa 98 tuntia, josta ajasta henkilökuntaa on paikalla 31 tuntia/viikko niin kuin aikaisemminkin. Käyttäjiltä saatu palaute on ollut erittäin positiivista ja omatoimikonsepti on toiminut hyvin. Kiitosta on saanut myös kirjaston esteettömyys.

Jatkotoimenpiteet: 

Vimpelin omatoimikirjastoa on tarkoitus pitää avoinna joka päivä klo 7 - 21. Henkilökunta on paikalla entiseen tapaan ma, ti ja to klo 12 - 19 sekä ke ja pe klo 10 – 15 yhteensä 31 tuntia viikossa. Vimpelin omatoimikirjastoa kehitetään edelleen palvelemaan paikallista väestöä entistä paremmin. Kirjastopalveluiden saavutettavuus on huomattavasti parantunut samoin kuin esteettömyys.

Lisätietoa: 

Hankkeen kustannuksiin sisältyy henkilöhissi, jonka kustannukset kaikkinensa ovat 27357 euroa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€53 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€63 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€83 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€63 200
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
3henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
86henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016