Vinkkaus kuuluu kaikille : lukuiloa aikuisille
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Rovaniemen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
040 575 1097
Kirjaston sähköposti : 
salla.erho@rovaniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Salla Erho
Puhelin : 
040 575 1097
Sähköposti : 
salla.erho@rovaniemi.fi
Kuvaus : 

Mitä? Kirjavinkkaus on perinteisesti mielletty tukemaan peruskouluasteen sekä lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opintoja. Vinkkaus onkin osoittautunut hyvin suosituksi ja vakiinnuttanut paikkansa kirjastojen kouluille suuntaamissa palveluissa. Lukemaan innostaminen ei kuitenkaan saisi jäädä vain palveluksi lapsille ja nuorille, vaan kirjavinkkaukselle on kysyntää myös aikuisväestön keskuudessa. Ongelma kirjavinkkauksen suunnittelussa aikuisille on juuri tämän halutun ihmisryhmän vaikea saavutettavuus. Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa aikuisväestöstä sidosryhmiä, joille kirjasto voisi halutessaan tarjota kirjavinkkausta. Tarkoituksena on löytää ja luoda uusia kontakteja kirjaston ja erilaisten ryhmien välille. Mahdollisuuksien kenttä on laaja jo pelkästään Lapin maakunnallisella tasolla, sillä alueella sijaitsee useita ammattikouluja, varuskuntia sekä vankeinhoitolaitos. Yksi painopiste sidosryhmien kartoituksessa ovat miehet, sillä poikien lukutaito on edelleen laskussa. Lukevien miesten malleja tarvitaan ja tämä on yksi keino tukea miesten ja sitä kautta poikien lukuharrastusta. Miksi? Lukemaan innostaminen ja kirjallisuuden harrastamisen edistäminen sekä tukeminen kuuluvat myös aikuisväestön oikeuksiin. Kirjavinkkausten painopiste on lapsissa ja nuorissa, koska peruskoulu on selkeä yhteistyökumppani. Aikuisväestöstä sopivien kohderyhmien löytäminen ja heidän sitouttamisensa mukaan toimintaan on monimutkaisempaa, koska valmiita esimerkkejä on edelleen vähän. Löytääkseen uusia kumppaneita kirjaston on astuttava ulos seinien sisältä. Hankkeessa kirjasto ja sen kokoelmat viedään asiakkaiden luokse, jotta tätä kautta tavoitetaan myös mahdollisia uusia asiakkaita. Ensikontaktin jälkeen on mahdollisuus yhdessä asiakasryhmien kanssa pohtia, mitä kirjasto voi tarjota heille jatkossa. Tavoite Hankkeen tavoitteena on löytää kirjastolle sidosryhmiä, joiden kautta kirjavinkkausta saadaan järjestettyä myös aikuisväestölle. Tavoite on hankkeen myötä löytää kunkin mukana olevan kunnan alueelta ainakin muutama ryhmä, joiden kanssa toimintaa voidaan vakiinnuttaa säännölliseksi. Kohteena esim. paikalliset asukasyhdistykset, ammatilliset oppilaitokset, varuskunnat ja urheiluseurat. Hankkeen loppupuolella pidetään maakunnan kirjastohenkilökunnalle kohdennettu koulutus, jossa raportoidaan hankkeen tulokset ja järjestetään työpaja, jossa suunnitellaan käytännössä aikuisvinkkaussovelluksia toteutettavaksi omaan kirjastoon. Miten? Sidosryhmiä kartoitetaan kolmella alueella yhteistyössä aluiden kirjastohenkilökunnan kanssa: Sodankylä, Kemi-Tornio sekä Rovaniemi. Sidosryhmille ja heidän kanssaan suunnitellaan ja toteutetaan kirjavinkkaustapahtumia aikuisille. Hankkeen oheistuotteena tehdään opinnäytetyö, jossa arvioidaan toteutettuja vinkkauksia, niiden toteutusta, onnistumista ja tarpeellisuutta. Hanke toteutetaan vuoden 2016 aikana. Hankkeeseen palkataan yksi kokopäiväinen työntekijä 12 kk:n ajaksi.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Tiina Heinänen / Sompion kirjasto, Hilkka Heikkinen / Kemin kaupunginkirjasto
Aloituspäivämäärä : 
03/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€48 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€53 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös

Avustushakemuksessa kuvattu toiminta tulisi olla jo jokaisen kirjaston perustoimintaa, joten sitä ei katsota kehittämistoiminnaksi.

 
okm
avi