Vinkkausta ja vierailijoita nuorille
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Isojoen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 4
64901
Kirjaston puhelin : 
046-851 0970
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@isojoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Isojo
Y-tunnus : 
0178071-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Sini Mäkinen
Puhelin : 
046-851 0970
Sähköposti : 
sini.makinen@isojoki.fi
Kuvaus : 

Nuoret kaipaavat herättelyä kirjojen ja lukemisen pariin. Nuorille vinkkaaminen on kuitenkin haastavaa ja se on jäänyt vähälle huomiolle, kun vinkkaukset ovat kohdistuneet alakoululaisiin. Kirjavinkkarin lisäksi mielenkiintoinen kirjailija tai vierailija voi vetää nuoria kirjojen ja niistä saatavien elämysten ja tiedon pariin. Hankeavustuksella kuudesluokkalaisille ja yläkoululaisille järjestettäisiin kirjavinkkausta lukuvuonna 2015-2016 sekä 2-4 erilaista vierailijaa kohderyhmänä nuoret.  

Hankkeen tavoitteena on kirjavinkkarin ja vierailijoiden avulla saada yläkoululaisille ja nuorille kiinnostava kosketus kirjoihin ja samalla matalampi kynnys tarttua kirjoihin ja tulla kirjastoon. Vinkkauksia voidaan toteuttaa sekä koululla että kirjastossa niin että samalla on mahdollisuus lainata kirjoja. Vierailuja voi olla myös iltaisin, jolloin ne voidaan järjestää yhdessä nuoristotoimen kanssa, jonka tilat ovat yhteydessä kirjastoon. Hankkeen avulla kirjastoon saadaan samalla ideoita siitä, miten vinkkausta ja lukemisen pariin houkuttelua voitaisiin jatkossa tehdä nuorten parissa.   

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Isojoen koulu, Isojoen nuorisotoimi
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Vuosi oli aika lyhyt aika toteuttaa monia kirjailijavierailuja ja vinkkausta, mutta onnistuimme siinä. Isojoella kävi vuonna 2016 kolme kirjailijavierasta ja yksi kirjavinkkari. Keväällä kävi Aleksis Delikouras ja syksyllä Laura Lähteenmäki esiintymässä 6.-9.luokkalaisille. Laura Lähteenmäki piti samana päivänä myös kirjoituspajat 7. ja 8. luokkalaisille. Keväällä 2016 Niina Hakalahti kävi kertomassa kirjailijan työstä ja kirjoistaan 1.-5.luokkalaisille. Tämä toteutettiin yhteistyössä muiden Krannit-kirjastojen kanssa. Lokakuussa kirjavinkkari vinkkasi kirjoja 6.-9.luokkalaisille aina yksi ikäluokka kerrallaan. Kirjailijavierailut toteutettiin kouluaikana kirjaston lähellä olevan koulun juhlasalissa. Kirjavinkkaus oli samoin kouluaikana kirjaston yhteydessä olevan nuopparin tiloissa. Vierailut ja vinkkaus olivat kouluaikaan, jolloin saatiin mahdollisimman paljon lapsia ja nuoria paikalle.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjailijavierailut onnistuivat hyvin ja yleisö seurasi esityksiä keskittyneesti. Lapset ja nuoret lainasivat kirjailijoiden kirjoja vierailujen jälkeen. 8.luokan oppilaat lukivat koulussa opettajan johdolla Delikouraksen Nörtti-kirjan. Myös sarjan muut kirjat menivät hyvin lainaan. Kirjavinkkauspäivä onnistui hyvin ja nuoret lainasivat sen jälkeen paljon vinkattuja kirjoja. Kirjoja varattiin myös muista Krannit-kirjastoista. Tällaiset tapahtumat selvästi virkistävät koululaisten lukuintoa.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossakin järjestämme vuosittain koululaisille kirjavinkkausta ja kirjailijavierailuja, jos se suinkin taloudellisesti on mahdollista.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 466
Oma rahoitus yhteensä: 
€466
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
48henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
337henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000
 
okm
avi