Vinkkausta ylämummoon!
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Heinolan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 12
18100
Kirjaston puhelin : 
03 849 3619
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@heinola.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Heino
Y-tunnus : 
1068892-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Tiina Ketola
Puhelin : 
044 797 6838
Sähköposti : 
tiina.ketola@heinola.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjavinkkauksen laajentaminen yläkouluun, lukemiseen innostamisen tehostaminen ja lukudiplomin laatiminen alakouluille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vinkkausten tavoittamien henkilöiden määrä

Lukudiplomin valmistuminen ja sen käytön seuraaminen

 

Kuvaus : 

Yläkoulustamme toivotaan kirjaston laajentavan vinkkausta teineihin. Haaste on mittava, sillä koulussa on oppilaita liki 600 ja alakoulujen vinkkaukset pitävät omat vinkkarimme vauhdissa. Tarvitsemme siis lisävoimia. 

Koska polut kaupungin kaikista ala-asteista vievät samaan yläkouluun, on ala-asteella aloitettua lukemaan innostamista luontevaa jatkaa myös siellä. Niinpä haluamme, alakoululaisten lisäksi, innostaa myös yläkoululaisia lukemisen pariin tarjoamalla täsmävinkkausta teineille, kirjallisuuspainotteisia esityksiä sekä live-on-air kirjailijatapaamisia.

Toimintasuunnitelma:

 Yläkoulut:

1. Kumukivinkkausta (vinkkarien palkat, esittelyohjelma Prezin käyttökustannukset 59/kk, 2500 €) 

2. Lukemaan innostavia improvisaatioesityksiä (esim. Tarinataikurit 6 esitystä, 1800 €)

3. Kirjailijatapaaminen livenä tai virtuaalisesti (1000 €)

Alakoulut:

Alakoulujen vinkkausta käännetään kohti kaverivinkkausta eli vinkkarin käynti innostaa oppilaita omatoimiseen vinkkaukseen. Kirjailijavierailujen avulla panostetaan lukemiseen tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa. Niemelän alakoulun toiveesta koululle räätälöidään lukudiplomi, joka valmistuttuaan jää kaikkien Heinolan koulujen käyttöön.

1. Kohti kaverivinkkausta -projekti. (Sijaisen palkkaus + matkakulut kouluille projektin aikana 2000 €)

2. Lukemislietsontaa kirjailijatapaamisen avulla (1000 €)

3. Niemelän alakoulun lukudiplomi -projekti (500 €)

Lisäksi:

Lasten- ja nuortenkirjallisuuskurssi pitää vinkkarimme ajan hermolla. (400 €)

Lastenosasto järjestää pop up- tyylisiä minikursseja kirjastossa asiakkaiden toiveiden perusteella. (300 €)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Heinolan ylä- ja alakoulut
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Heinolan ylä- ja alakoulut

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Yläkoulumme kirjavinkkaustoiveisiin vastattiin vinkkaamalla koulun kaikki 7.- ja 8. -luokat. Vikkaukset tavoittivat 16 ryhmää, joissa oli 333 oppilasta. Seiskaluokkien vinkkariksi tilattiin Jaana Kakkonen. Tarinataikurien lukemaan innostavaa improvisaatioesitystä seurasi 193 henkilöä ja kirjailija Sari Peltoniemen tapasi 203 oppilasta. Yläkouluyhteistyömme nousi aivan uudelle tasolle.

Alakouluissa vinkattiin 300 oppilasta 15 ryhmässä luokilla 1-4. Emilia Lehtinen, Paula Noronen ja Hannele Huovi vierailivat kolmessa alakoulussa ja tapasivat yhteensä 380 oppilasta opettajineen. Vierailujen yhteydessä luettiin ahkerasti kirjailijoiden tuotantoa ja unelmoitiin omien kirjojen kirjoittamisesta.

Niemelän alakoulun lukudiplomi luokille 1-6 valmistui ja otettiin käyttöön. Koulun 5. ja 6. luokat testaavat parhaillaan lukudiplomia ja vierailevat säännölllisesti kirjastossa lainaamassa uusia diplomikirjoja.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kokonaisuutena hanke onnistui erinomaisesti. Vinkkaukset olivat työläitä toteuttaa, mutta antoisia. Kasiluokkien vinkkaus jää kirjastomme palveluksi ja ala-asteella on esitetty toiveita myös 5-6. luokkien vinkkauksista. Kirjailijavierailut ja lukemaan innostava improvisaatioesitys lisäsivät kiinnostusta esillä olleisiin kirjoihin ja lukemiseen yleensä. Kirjastollamme on nyt oma lukudiplomi, jota myös käytetään. Diplomin laatiminen oli iso urakka, jonka onnistuminen näkyy dilomikirjojen lainaamisen - ja siten myös lukemisen, lisääntymisenä. Pitkäaikainen tavoite ja unelma on saavutettu.

Jatkotoimenpiteet: 

Vinkkaukset jatkuvat sekä ylä- että alakouluissa.

Niemelän koulun lukudiplomi päivitetään Heinolan kirjaston lukudiplomiksi ja jää kaikkien Heinolan alakoululaisten käyttöön.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 508
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 008
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€19 166
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 780
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
49kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 586henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000
 
okm
avi