Virikkeitä ja virkeyttä vuosiin
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuhmon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 16
88901
Kirjaston puhelin : 
044-7255 390
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@kuhmo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kuhmo
Y-tunnus : 
0186204-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Taina Hyvönen
Puhelin : 
044-7255 389
Sähköposti : 
taina.hyvonen@kuhmo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on aktivoida senioreita muistelemaan omaa elämäänsä, tarjota virkeyttä ja elämyksiä elävästä musiikista ja tanssista sekä opastaa senioreita hyvinvointiin (ravinto ja liikunta) liittyvissä asioissa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Seurata senorien osallistumista Kuhmon kirjastossa järjetettäviin yleisötapahtumiin ja kuukausittain järjestettäviin tilasuuksiin (musiikkituokiot, noevllikoukku, klassikko kirjaliisuuspiiri, ilahdu runosta -runopiiri.

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on aktivoida senioreita muistelemaan omaa elämäänsä, tarjota virkeyttä ja elämyksiä elävästä musiikista ja tanssista sekä opastaa senioreita hyvinvointiin (ravinto ja liikunta) liittyvissä asioissa. Tavoitteena on myös edistää kirjaston harvinaisempien palvelujen (kotiseutukokoelma, äänikirjat ja e-kirjat) tunnettavuutta ikäihmisten keskuudessa. Kirjasto järjestää lokakuussa 2016 vanhusten viikolla muistelusillan yhdessä Kuhmon Kotiseutuyhdistyksen kanssa. Kirjastossa pidetään myös tanssi-iltamat elävän musiikin tahdittamana kansalaisopiston senioritanssijoiden antaessa opastusta tanssikuvioista. Kirjasto järjestää hyvinvointiin (ravinto ja terveys) liittyvän iltapäivän yhdessä kuhmolaisten toimijoiden kanssa sekä historiaan liittyvän kirjailijaluennon. Hankeen tuloksena toivotaan aktiivisia ja hyvinvoivia senioreita sekä kirjaston harvinaisempia palveluja tunnetaan paremmin. Rahat käytetään muistelusillan suunnittelijan ja vetäjän palkkaan, muusikoiden palkkioihin tanssi-iltamissa, kirjailijan matkakuluihin ja palkkioon, hyvinvointi-iltapäivän järjestelyihin, ilmoituskustannuksiin ja huonokuntoisten vanhusten kyyditsemiseen kirjaston iltoihin.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kuhmon Kotiseutuyhdistys / Hannu Huotari pj. Kansalaisopiston senioritanssi/ Mari Määttä opettaja Kuhmolaisia muusikoita Kuhmon palvelukoteja

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kuhmon kirjastossa järjestettiin 3. - 7.10.2016 virikeviikko. Virikeviikon ohjelmassa oli Hannu Huotari esitelmä Kuhmon vanhan sillan ja sen ympäristön kulttuurihistoriasta. Viikon ohjelmassa oli kahtena päivänä tabletin ja -kirjojen käytön henkilökohtaista opastusta. Viikon yhtenä iltana oli kirjailijailta: Maarit Tyrkkö kertoi kirjailijan työstä ja tuotannosta. Viikon päätti perjantaina iltamat sisältäen tanssia, ruonjen lausuntaa, sketsejä, yhteislaulua ja kahvitarjoilun. Vanhusten viikolla 10.10.2018 järjestettiin FT Kaisa Salmisen yleisöluento luontaistuotteiden ja lääkkeiden yhteiskäytöstä.

Hankkeella järjestetty ohjelma oli monipuolinen ja kiinnostava. Ohjelma sai senioreita hyvin liikkeelle ja aktivoi heitä osallistumaan eirlaisiin tapahtumiin edistäen näin senoredien kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

www.kuhmo.fi/kirjasto

julisteet, jaettavat esitteet

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjasto järjesti yhteistyössä Kuhmon Kotiseutuydistyksen kanssa Hannu Huotarin Kuhmon kulttuurihistoriaan liityvän yleisöluennon. Kirjasto järjesti yhteistyössä kanslaisopiston senioritanssijoiden  ja Ilahdu runopiiristä- piiriläisten kanssa iltamat. Hannu Huotari luento vanhasta sillasta ja sen ympäristön kulttuurivaikutuksista oli myös pohjustus käynnistää hanke uuden sillan rakentamiseksi entisen sillan paikalle. Yhteislauluilta oli suosittu ja siitä kirjasto sai idean niiden toteuttamiseen jatkossakin mm. musiikkituokioiden yhteydessä. Kirjasto teki yhteystyötä Kuhmon apteekin kanssa yleisöluennon järjestämiseksi kirjaston kanssa.

Kirjasto sai hyviä yhteistyökumppaneita tapahtumien järjestämisessä. Kirjasto on ns. matalankynnyksen tapahtumapaikka, jonne on helppo tulla. Ohjlema sai kiitosta monipuolisuudesta ja sai senioreita hyvin osallistumaan tapahtumiin.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastossa järjstetään kerran kuussa musiikkituokoita, novellikoukku tapaamisia, kaverikoira + satutunteja, klassikko lukupiiri eli kirjasto aktivoitui säännöllisten tapahtumien järjstämisessä.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 050
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 550
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€900
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
27henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
200henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.