Virkailijat päivitykseen
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kannuksen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 27
69100
Kirjaston puhelin : 
044 4745 440
Kirjaston sähköposti : 
kannus.kirja@kannus.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kannu
Y-tunnus : 
0178455-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Kinnari
Puhelin : 
044 4745441
Sähköposti : 
satu.kinnari@kannus.fi
Hankkeen tavoite: 

 Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon päivittäminen

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Täydennyskoulutus

Kuvaus : 

Tämän päivän kirjastomaailmassa kirjastot ovat jatkuvassa päivittymisen tilassa; kirjastojärjestelmät, laitteet ja sisällöt ovat päivitettävänä tämän tästä. Samassa tahdissa pitäisi pysyä myös kirjastojen henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon päivittäminen, jotta turvattaisiin myös tätä kautta yksittäisten kirjastojen uusiutumiskyky muuttuvassa toimintaympäristössä. Henkilöstö tekee kirjaston ja ilman henkilöstön osaamisen päivittämistä kirjastojen palveluita ei voida kehittää ja monipuolistaa. Osaamisen päivittäminen tapahtuu luontevimmin täydennyskoulutuksella.  Pienissä kunnissa, joissa erikoisosaamista ei ehkä ole lainkaan,  tilanne on usein sellainen, että täydennyskoulutuspäivien määrä jää pieneksi vähäisten koulutusmäärärahojen vuoksi ja vaarana silloin on, ettei alan kehityksessä enää pysytä mukana. Tähän hankehakemukseen osallistuvista kirjastoista kaikki ovat viime vuosina jääneet täydennyskoulutuspäivien suhteen alle laatusuositusten, osassa kirjastoja täydennyskoulutuspäiviä on ollut keskimäärin vain 2 pv/htv.

Tähän hankehakemukseen osallistuu yhteensä 5 kirjastoa: Halsuan kunnankirjasto, Kannuksen kaupunginkirjasto, Kaustisen kunnankirjasto ja Toholammen kunnankirjasto Anders-kirjastoista sekä Evijärven kunnankirjasto Yty-kirjastoista. Kirjastojen henkilöstönmäärä on 14 ja täydennyskoulutus on tarkoitus suunnata koko henkilöstölle.

Kannuksen kaupunginkirjasto vastaa hankkeen suunnittelusta ja hallinnoinnista yhdessä hankkeen ohjausryhmän kanssa, jonka muodostavat hakijakirjastojen esimiehet.Hanke aloitetaan järjestämällä kartoitus koulutustarpeista; saatujen tulosten perusteella järjestetään koulutuspäiviä joko jossain hakijakirjastoista tai järjestetään kuljetukset muualla tapahtuviin koulutuksiin. Koulutussuunnitelussa voidaan käyttää apuna myös asiantuntijatahoja.

Hankkeen menot koostuvat pääosin palkkakuluista, ostettavista koulutuksista ja matkakustannuksista sekä mahdollisten sijaisten palkkakuluista. Hakijakirjastojen osuus  kustannuksista koostuu ohjausryhmän jäsenten palkkakuluista sekä koulutukseen osallistuvan henkilökunnan palkkakuluista koulutuspäivien osalta.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Marja Myllymäki

Kaustisen kunnankirjasto

Kappelintie 13, 69600 Kaustinen

050-4436 885

marjamy@kase.fi

 

 

Tuija Mäntykorpi-Kaunisto

Halsuan kunnankirjasto

Perhontie 27, 69510 Halsua

040 680 2260

tuijama@halsua.fi

 

 

Satu Kinnari

Toholammin kunnankirjasto

Kirkkotie 2, 69300 Toholampi

040 150 5281

satu.kinnari@toholampi.fi

 

Merle Kupila

Evijärven kunnankirjasto

Voltintie 6

62510 Kuoppa-aho

06-2412 3230

merle.kupila@evijarvi.fi

 

 

  

Aiemmat hankkeet: 

Lukki-kirjastojen henkilökunnan osaamisen kehittäminen muutosten keskellä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kannuksen, Toholammin ja Kaustisen kirjaston henkilökuntaa osallistui Kirjastopäiville Seinäjoella 10.-12.6.2015. Mahdollisuutta osallistua kirjastopäiville tarjottiin kaikkien hankkeeseen osallistuneiden kirjastojen koko henkilökunnalle. Toivottavaa olisi ollut, että kaikista kirjastoista olisi päästy osallistumaan. Kirjastopäivien luennoille ja tietoiskuihin osallistuttiin siten, että liki kaikille luennoille osallistui aina joku em. kirjastoista. Kirjastopäivät koettiin onnistuneina ja osallistuneet saivat runsaasti uusia ideoita ja uutta virtaa omaan työhönsä. Kirjastopäivillä kuultujen esitysten sisältöä on hyödynnetty laajasti kirjastojen arjessa sekä esimerkiksi uusien hankkeiden ideoinnissa.

Evijärven ja Kaustisen kirjastoista osallistuttiin lisäksi Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston 25.11.2015 järjestämään maksulliseen koulutukseen Lastenkirjallisuus ajan hermoilla: eli mitä kotimaisessa lastenkirjallisuudessa juuri nyt tapahtuu. Koulutus koettiin erittäin tarpeellisena ja hyvänä.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Koulutukset ja kirjastoalan tapahtumat koetaan ensisijaisen tärkeinä oman ammattitaidon ylläpitämisessä, työssäjaksamisessa sekä ajan tasalla pysymisessä mitä tulee oman alan ajankohtaisiin asioihin. Jatkossa kirjastoista pyritään osallistutaan aina tilaisuuden tullen sellaisiin koulutuksiin, jotka tuovat uutta omaan työhön ja auttavat ammattitaidon ylläpitämisessä.

Lisätietoa: 

Suurin osa hankkeen kustannuksista koostui Kirjastopäivien osallistumismaksuista sekä majoituskuluista. Omavastuuosuuden maksoi Kannuksen kaupunginkirjasto. Omavastuuosuutta kului matkakustannuksiin, osallistumimaksuihin sekä henkilöstökuluihin.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 397
Oma rahoitus yhteensä: 
€397


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

Alueellisia täydennyskoulutuksia toteutetaan jatkossa myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjastoimen kanssa.

 
okm
avi