Virkkalan kirjastossa opetus teoriasta käytäntöön
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
019-3691478
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050-4621642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Kuvaus : 

Virkkalan lähikirjasto on osa Lohjan kaupungin kirjastoverkostoa. Se toimii Virkkalan keskustassa ja palvelee Virkkalan keskustan ja lähiympäristön asukkaita ( noin 8000 as).  Virkkalassa toimii kaksi suomenkielistä alakoulua, ruotsinkielinen alakoulu,   suomenkielinen ja ruotsinkielinen yläkoulu ja ruotsinkielinen lukio. Oppilaita on noin 1500. Myös Lohjan kirjastoauton toiminta hoidetaan Virkkalan kirjastosta.

Lohjalla on tällä hetkellä vireillä koko alueen kattavan koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelman laadinta. Sen yhteydessä panostetaan kirjastonkäytön opetukseen. Tämä toiminta kasvaa entistä enemmän sekä Virkkalan lähikirjastossa että kirjastoautossa mm. osana kaupungin uutta kulttuuripolkuhanketta. 

Virkkalan kirjastossa ei ole riittävästi yleisökoneita opetusta varten. Kirjasto tarvitsee kannettavia tietokoneita tai tabletteja oppilaiden käyttöön. Koneiden käyttö on edellytys siihen, että opetustilaisuudet antavat mahdollisimman hyvän tuloksen. Ilman koneita kirjastonkäytön ja tiedonhakuopetuksen järjestäminen on erittäin vaikeata. Nykyään opetus on teoreettista, koska nykyaikasta tietotekniikkaa ei ole ollut käytössä. Kannettavia tietokoneita tai tabletteja tarvitaan myös kirjastoauton opetustilanteissa. Tässä yhteydessä etsitään myös sopivaa verkkoa kirjastoautoon, jotta kannettavia tietokoneita tai tabletteja voitaisiin käyttää myös siellä.

Kirjasto ei saa tähän hankkeeseen avustusta muualta.

Kustannusarvio:

7000 €, 10 kannettavaa tietokonetta tai tablettia

3000 €, WLAN-verkko

1000 € omarahoitusosuus, kaupungin tietohallinto vastaa hankinnasta ja asetuksista

Aiemmat hankkeet: 

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksena 6000 € hankkeeseen "Kannettavia tietokoneita kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksen tueksi" v. 2011.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Avustuksella hankittiin:

* 14 kpl iPadeja

* 14 kpl suojakuoria

* 1 kpl latauslaatikko

* 1 kpl kannettava, ns. opettajan kone

* 1 kpl tulostin oppilaiden töiden tulostamiseen

* 1 kpl dataprojektori iPadien langatonta kuvansiirtoa varten

* 1 kpl AppleTV langatonta kuvasiirtoa varten

lisäksi eri laitteiden väliseen tiedonsiirtoon tarvittavat kaapelit

 

Lohjan kaupungin wlan-verkko asennettiin Virkkalan kirjastoon kesällä 2014 kaupungin oman tietohallinnon toimesta. Hankitut IPadit ovat samanlaisia kuin lähistön kouluilla on käytössä, joten helpottaa oppilaiden laitteiden haltuunottoa.

Virkkalan kirjastossa tullaan kevätlukukaudesta 2015 alkaen järjestämään kirjastovierailuja, joiden aikana hyödynnetään iPadeja tutustuttaessa:

  • kirjaston kotisivuihin ja niillä olevien linkkien kautta käytössä oleviin sivustoihin
  • kirjastot.fi –sivujen tarjontaan lapsille ja nuorille
  • web-origon käyttöön
  • mediakasvatusaineistoihin
  • videoituihin kirjavinkkauksiin
  • tiedonhakuun ja tiedonhallintaan
  • omien tuotosten esim. digitarinoiden tekemiseen

 

IPad-avusteista mediakasvatusta annetaan kaikille ikäryhmille esikoululaisista, yläkoulu- ja lukioikäisiin asti. Saadun laitteiston avulla Virkkalan kirjasto pystyy omalta osaltaan vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan ja koulumaailman muutoksiin. Kirjaston ja koulujen valmiudet opettaa mediakasvatusta ovat nyt yhtenevät ja toisiaan tukevat. IPadien avulla oppilaiden oma tekeminen tulee keskiöön ja oppiminen tehostuu.

Kuljetettavan latauslaatikon avulla iPadeja voidaan siirtää esim. kirjastoauton mukana kaukana kiinteästä kirjastosta sijaitseville kouluille mediakasvatuksen antamista varten. Se antaa kaikille oppilaille mahdollisuuden saada tasavertaista opastusta tiedonhallintataitoihin. Tämä on kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen sekä Lohjan kulttuuripolun periaatteiden mukaista.

 

Jatkotoimenpiteet: 

IPadien käytön tehostamiseksi, Virkkalan kirjasto laatii kevään 2015 aikana eri luokka-asteille soveltuvia mediakasvatusaineistoja.

Lisätietoa: 

Kohdassa Oma rahoitus henkilöstökustannukset koostuvat 32 kokoustunnista ja 4 projektin hallinnointiin menneistä tunneista, yhteensä 36 h x 20,65 €, yht. 743 €. 342 euroa käytetty kaupungin rahaa laitteiden hankintaan.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 085
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 085
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000