Virtain kirjastoautotoimintaa 40 vuotta
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Anne-Mari Kytölä
Virtain kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Mäkitie 2
34800
Kirjaston puhelin : 
03 485 1291, 044 715 1292
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@virrat.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Virta
Y-tunnus : 
0206333-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne-Mari Kytölä
Puhelin : 
044 715 1292
Sähköposti : 
anne-mari.kytola@virrat.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on edistää lukemisen ja kirjallisuuden harrastamista.

Lukukeskuksen kautta hankitaan vieraaksi lastenkirjailija, joka kahden päivän aikana käy kullakin viidellä kirjastoautoreitin varrella olevalla kyläkoululla esiintymässä: Liedenpohjan koululla, Killinkosken koululla ja Kotalan koululla sekä Kurjenkylän koululla ja Vaskiveden koululla. Kirjailijakiertue toteutettaisiin maaliskuussa 2014. Kuluina kirjailijakiertue teettää 5 kappaletta 45-minuuttista esiintymistä eli 1500 €, lisäksi kirjailijan (yöpymis-) ja matkakulut arviolta 300 €. Virtain kirjaston omiksi kuluiksi jää kiertueen organisoimiseen käytetty henkilökunnan aika.

Virtain ja Ruoveden yhteisen kirjastoauton asiakkaille tarkoitettu kirjanmerkkikilpailu julkaistaan elokuussa 2014 heti uuden lukuvuoden alkajaisiksi, ja valitut voittajatyöt painatetaan kirjanmerkeiksi syksyllä 2014. Kirjanmerkkien painatuskuluihin varataan 600 €. Virtain ja Ruoveden kirjaston omiksi kuluiksi jää tarjoilun järjestäminen kirjastoautoon (100€) sekä mainostamiskulut mm. paikallislehdissä (50€).

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lukukeskus

Aiemmat hankkeet: 

Virtain kirjasto 90-vuotta

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Virtain kaupunginkirjaston ja Ruoveden kunnan yhteisen kirjastoauton asiakkaille suunnattu kirjanmerkkikilpailu järjestettiin 11.8.-5.9.2014. Kilpailua markkinoitiin 11.8.2014 alkaen erityisesti Virtain kyläkouluille, joilta saatiinkin kilpailutöitä lähes 60 kappaletta kaikenikäisiltä alakoululaisilta. 6-jäseninen raati kokoontui 30.9.2014 ja valitsi 2 kilpailutyötä, jotka painatettiin kirjanmerkeiksi lokakuun alussa. Voittajat palkittiin lahjakorteilla. Lisäksi valittiin 5 muuta työtä, jotka saivat kunniamaininnan sekä kirjapalkinnot.  Kirjanmerkkejä jaettiin sekä pääkirjaston että kirjastoauton asiakkaille 20.10.2014 alkaen.

Kirjanmerkkikilpailusta ilmestyi lehtikirjoitus Virtain paikallislehdessä Suomenselän Sanomissa 7.8.2014, minkä lisäksi kyläkouluille lähetettiin tietopaketti kilpailusta. Kilpailu oli myös nähtävillä Virtain kirjaston kotisivulla ja facebookissa. Tieto voittajatöistä julkaistiin Suomenselän Sanomissa 16.10.2014 sekä kirjaston facebookissa. Kaikki kilpailutyöt olivat nähtävillä Virtain kirjastossa 1.-31.10.2014 välisen ajan.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjastoauton 40-vuotista toimintaa juhlittiin Virroilla suunnitelman mukaan järjestämällä kirjanmerkkikilpailu auton asiakkaille, kirjailijavieras kyläkouluille sekä lisäksi kahvi- ja mehutarjoilu asiakkaille kirjastoautossa. Samalla juhlittiin myös nykyistä, elokuussa 2014 kymmenen vuotta täyttänyttä kirjastoautoa, joka on yhteinen Ruoveden kunnankirjaston kanssa. Toimintaa kohdistettiin erityisesti asiakkaille kyläkouluilla, jotka ovat auton suurin käyttäjäryhmä.

Juhliminen aloitettiin kirjanmerkkikilpailulla, joka järjestettiin yhteistyössä Ruoveden kunnankirjaston kanssa 11.8. - 5.9.2014. Kilpailua markkinoitiin erityisesti kyläkouluille, joilta saatiinkin kilpailutöitä lähes 60 kappaletta kaikenikäisiltä alakoululaisilta. 6-jäseninen raati kokoontui 30.9.2014 ja valitsi 2 kilpailutyötä, joista painatettiin 1800 kirjanmerkkiä. Voittajat palkittiin lahjakorteilla. Lisäksi valittiin 5 muuta työtä, jotka saivat kunniamaininnan sekä kirjapalkinnot.  Kirjanmerkkejä jaettiin asiakkaille sekä pääkirjastossa että kirjastoautossa 20.10.2014 alkaen. Kaikkien kilpailutöiden näyttely oli kirjastossa 1.10. - 31.10.2014.

Kirjastoautossa järjestettiin asiakkaille kahden viikon aikataulujakson ajan (22.10.-30.10.2014) kahvi- ja mehutarjoilu, josta tiedotettiin kirjaston facebook-sivuilla ja Suomenselän Sanomissa. Samassa lehtijutussa kerrottiin kirjanmerkkikilpailun tuloksista. Tarjoilujen lisäksi autossa oli esillä kirjastoautotoiminnan historiasta kertova näyttely ja jaossa kilpailun voittajatöistä painettuja kirjanmerkkejä. Ensimmäisellä juhlaviikolla autossa kävi 128 asiakasta ja toisella 118.

Kirjailija Kirsti Kuronen vieraili ja kertoi kirjoistaan ja kirjailijantyöstään Virtain viidellä kyläkoululla ja keskustan alakoululla: 25.11.2014  (Rantatien, Killinkosken ja Kotalan alakouluilla) ja 1.12.2014 (Vaskiveden, Kurjenkylän ja Liedenpohjan alakouluilla); oppilaita kuulijoina yhteensä 191.

Tavoitteet arvioimme saavuttaneemme hyvin. Kirjasto sai myönteistä palautetta ja julkisuutta juhlavuoden eri tapahtumien ansiosta. Kirjailijavierailu onnistui hyvin ja innosti oppilaita lukuharrastuksen pariin.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana kertyneitä kokemuksia voidaan hyödyntää toiminnassa edelleen. Kirjastoautossakin on mahdollista järjestää monenlaista oheistoimintaa. Kirjailijavieraita pyritään mahdollisuuksien mukaan jatkossakin hankkimaan kouluille yhteistyössä opetustoimen kanssa.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuudeksi on ilmoitettu kirjastovirkailijan viikon palkka sivukuluineen.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2014
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 511
Oma rahoitus yhteensä: 
€654
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
437henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi