Virtuaalirukkanen - kohti vaikuttavampaa kirjastoa
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Gallen-Kallelankatu 12
28100
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
0447015829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen avulla tarjotaan lapsille ja nuorille sekä erityisryhmille mahdollisuus käyttää lisätyn todellisuuden menetelmiä ja osallistua työpajatoimintaan kirjastossa. Lisätyn todellisuuden menetelmät ja työpajatoiminta ovat keino tutustua ja käyttää kirjaston palveluita sekä olla aktiivinen toimija.
Teema: Monipuoliset lukutaidot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen aikana toteutettujen tapahtumien osallistujamäärät tilastoidaan.
Hankkeen aikana henkilökunnan koulutuksien osallistujamäärät tilastoidaan.
Hankkeen kulusta ja sisällöstä raportoidaan kirjaston verkkosivuilla ja somessa sekä hankkeen omassa blogissa.
Ohjausryhmää ja yhteistyökumppaneita pyydetään arvioimaan toimintaa ja mahdollisten kehitysehdotusten pohjalta toimintaa kehitetään edelleen.

Kuvaus : 

Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä, joka toteuttaa yhdessä ohjausryhmän kanssa lisätyn todellisuuden menetelmien sekä työpajatoiminnan mallin Porin kaupunginkirjastolle. Projektityöntekijä on aktiivisesti yhteydessä hankkeen kannalta olennaisiin sidosryhmiin, kuten varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisoalan toimijoihin.
Projektityöntekijä vastaa henkilökunnan koulutuksen suunnittelusta. Koulutukset toteutetaan yhdessä projektityöntekijän ja kirjaston henkilökunnan kanssa hyödyntäen vertaisoppimista.
Hankkeen aikana hankintaan tablettitietokoneita, jotka soveltuvat erityisryhmien käyttöön ja lisätyn todellisuuden menetelmille. Lisäksi kirjastoon hankitaan työpajatoimintaa varten 3D-tulostin. Laitteita on voitava liikutella kirjaston toimipisteestä toiseen, joten laitteille hankitaan lisäksi kuljetuskotelot.
Hankkeen aikana toteutetaan lisätyn todellisuuden menetelmiä ja työpajatoimintaa hyödyntäviä tilaisuuksia. Hankkeen aikana luotava palvelumalli turvaa näiden palveluiden jatkuvuuden Porin kaupunginkirjastossa osana kirjaston normaalia toimintaa.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Varhaiskasvatus-, peruopetus- ja nuorisoalan toimijat.
Aloituspäivämäärä : 
03/09/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/06/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€37 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€48 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Perustelumuistio 2018.

 
okm
avi