Virtuaalivieraita kasiluokkalaisille – Asikkalan, Hartolan ja Padasjoen kirjastojen yhteishanke
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Padasjoen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Vaahteratie 4
17500
Kirjaston puhelin : 
0440529300
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@padasjoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Padas
Y-tunnus : 
0151924-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Laura Tyysteri
Puhelin : 
0447533603
Sähköposti : 
laura.tyysteri@padasjoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoitus on tukea kahdeksasluokkalaisten äidinkielen ja kirjallisuuden oppisisältöjen omaksumista ja innostaa heitä kirjallisuuden pariin. Hanke parantaa kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä sekä liittää kirjaston kouluille tarjoamat sisällöt aiempaa paremmin opetussuunnitelmaan. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen onnistumista mitataan kävijämäärällä ja opettajilta kerättävällä suullisella palautteella. 

Kuvaus : 

Mitä?

Asikkalan, Hartolan ja Padasjoen kirjastot tarjoavat kahdeksasluokkalaisille (ja muille kiinnostuneille) mahdollisuuden tutustua eri kirjallisuuden lajeja edustaviin kirjailijoihin ja heidän tuotantoonsa. Hankkeeseen kuuluu kaksi osaa, 1) ennakkotutustuminen ja 2) virtuaalisista kirjailijavierailuista koostuva tapahtumapäivä. Ennakkotutustumiseen kuuluu käynti kirjastossa sekä luokkahuonetyöskentelyä koulussa opettajan johdolla. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisten koulujen kanssa.

Miksi?

Hankkeen tarkoitus on tukea kahdeksasluokkalaisten äidinkielen ja kirjallisuuden oppisisältöjen omaksumista ja innostaa heitä kirjallisuuden pariin. Hanke parantaa kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä sekä liittää kirjaston kouluille tarjoamat sisällöt aiempaa paremmin opetussuunnitelmaan. Elämyksellinen päivä tukee asioiden mieleen painamista. Hanke myös innostaa nuoria itsenäiseen kirjaston käyttöön. Hankkeen tarkoitus on myös testata virtuaalivierailujen toimivuutta kirjastoissa sekä tutustuttaa sekä kirjaston asiakkaita että henkilökuntaa virtuaalivierailut mahdollistavaan tekniikkaan.

Missä?

Ennakkotutustuminen tapahtuu Asikkalan, Hartolan ja Padasjoen kirjastoissa sekä alueen kouluissa. Kirjailijavierailuista koostuva tapahtumapäivä pidetään kirjastoissa. Päivän aikana kirjastoissa vierailee virtuaalisesti kolme kirjailijaa. Virtuaalisesti kirjailijat voivat vierailla kolmessa kirjastossa yhtä aikaa. Koululaiset tulevat vierailun ajaksi kirjastoon, koska siten päivästä saadaan mieleenpainuvampi kuin koulun tiloissa. Lisäksi oppitunnin pitäminen kirjastossa innostaa oppilaita kirjaston käyttämiseen muutenkin.

Milloin?

Kevätlukukaudella 2016. Tarkka ajankohta sovitaan yhdessä koulujen kanssa. Hanke nivotaan osaksi kasiluokkalaisten äidinkielen opetusta.

Kenelle?

Hanke on suunnattu erityisesti kahdeksasluokkalaisille. Tapahtumapäivä on kuitenkin avoin kaikille kiinnostuneille ja sitä markkinoidaan myös muulle yleisölle.

Miten onnistumista mitataan?

Hankkeen onnistumista mitataan kävijämäärällä ja opettajilta kerättävällä suullisella palautteella. Hankkeen suurimmat riskit ovat se, kouluyhteistyö ei toimi ja että yleisö ei siksi löydä tapahtumaa. Riski on myös se, että tekniikka ei toimi.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA AIKATAULU

1)      Ennakkovalmistautuminen (aloitetaan n. 1 kk ennen vierailupäivää)

1. a. Kahdeksasluokkalaiset käyvät yhdessä kirjastossa hakemassa vierailulle tulevien kirjailijoiden teoksia (ja kiinnostuksen mukaan myös muita esiteltäviin genreihin kuuluvia teoksia). Kirjastoihin hankitaan tarvittavia teoksia kirjoja etukäteen kaukolainoina. Kirjastovierailulla oppilaille kerrotaan tulevista kirjailijavierailuista sekä siitä, miten heidän toivotaan valmistautuvan etukäteen.

1. b. Luokat valmistautuvat kirjailijavierailuihin koulussa opettajan johdolla. Vinkkejä valmistautumiseen esim. täällä: http://www.lukukeskus.fi/virtuaalivierailuun-valmistautuminen/

2)      Tapahtumapäivä

Kirjailijavieraat tilataan Lukukeskuksen kautta. Virtuaalivierailut kuuluvat Lukukeskuksen palveluvalikoimaan. Vierailijoita pyydetään puhumaan työstään erityisesti kirjallisuuden genrejen näkökulmasta. Vierailijoita on yhteensä kolme. Esitysten välissä pidetään tauko.

BUDJETTI

Yhden kirjailijan virtuaalivierailu maksaa 200 €. Palkkioon lisätään Lukukeskuksen palvelumaksu (75 € / esitys). Lisäksi rahaa on varattava postikuluihin (esim. kaukolainoina tilattavat kirjailijavieraiden teokset), tiedotuskuluihin (tapahtumapäivän markkinointi muille asiakkaille esim. paikallislehdissä) sekä mahdollisiin tarjoiluihin (koululaisille).

Hankkeen kokonaiskustannukset:

Kirjailijoiden virtuaalivierailut

200 € x 3 = 600 €

Lukukeskuksen palvelumaksut

75 x 3 = 225 €

Postikulut/kirjasto

75 € x 3 = 225 e

Tiedotuskulut/kirjasto

150 € x 3 = 450 €

Tarjoilut/kirjasto

20 € x 3 = 60 €

Yhteensä

1560 €

 

Hankkeen kustannukset kirjastoa kohti:

Kirjailijoiden virtuaalivierailut

200 €

Lukukeskuksen palvelumaksut

75 €

Postikulut/kirjasto

75 €

Tiedotuskulut/kirjasto

150 €

Tarjoilut/kirjasto

20 €

Yhteensä

520 €

 

Haettava avustus kirjastoa kohti:

Kirjailijoiden virtuaalivierailut

200 €

Lukukeskuksen palvelumaksut

75 €

Tiedotuskulut/kirjasto

150 €

Yhteensä

425 €

 

Kirjastojen oma rahoitusosuus:

Postikulut/kirjasto

75 €

Tarjoilut/kirjasto

20 €

Yhteensä

95 €

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Asikkalan kirjasto (Tanja Kairimo), Hartolan kirjasto (Katja Komonen), Pappilanmäen koulu (Padasjoki), Vääksyn yhteiskoulu (Asikkala) ja Hartolan yhtenäiskoulu (Hartola)
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Työryhmä: Padasjoen kirjasto (Laura Tyysteri), Asikkalan kirjasto (Tanja Kairimo) ja Hartolan kirjasto (Katja Komonen)

Yhteistyökumppanit: Pappilanmäen koulu (Padasjoki), Vääksyn yhteiskoulu (Asikkala) ja Hartolan yhtenäiskoulu (Hartola)

Aiemmat hankkeet: 

Virtuaalivierailuja on hyödynnetty samantyyppisessä hankkeessa esimerkiksi Haapaveden kirjastossa http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/eik%C3%B6-ne-viel%C3%A4k%C3%A4%C3%A4n-lue

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 
    • Totesimme, että virtuaalivierailut ovat edullinen ja toimiva tapa järjestää kirjailijavierailuita pienissä kirjastoissa. Virtuaalivierailua voidaan seurata useassa kirjastossa yhtä aikaa, joten vierailuja voidaan tilata useammalle pienelle kirjastolle yhteisesti.
    • Hanke auttoi tiivistämään kirjaston ja koulun yhteistyötä. Hanke oli suunniteltu 8-luokkalaisten opetussuunnitelma huomioon ottaen. Hanke toi sekä opettajien että oppilaiden mielestä uusia ja mielekkäitä tapoja oppia.
    • Kaiken kaikkiaan hanke onnistui hyvin. Seuraavilla kerroilla kiinnitetään huomiota siihen, että tekniikan toimivuus on varmasti varmistettu joka paikassa etukäteen. Jos vastaava hanke toteutetaan uudelleen yhteistyössä koulujen kanssa, olisi kiireisten opettajien tavoittamiseen hyvä keksiä uudenlaisia keinoja.
Jatkotoimenpiteet: 
    • Hanke toi kirjastoja ja kouluja lähemmäs toisiaan, mikä helpottaa jatkossa kaiken kouluyhteistyön tekemistä.  
    • Virtuaalivierailuja tullaan todennäköisesti käyttämään kaikissa mukana olleissa kirjastoissa jatkossakin. Virtuaalivierailut sopivat erityisen hyvin juuri koululaisryhmille, sille nuoret eivät vierasta kommunikointia tietokoneen ja videokuvan välityksellä.
Aloituspäivämäärä : 
15/03/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 275
Oma rahoitus yhteensä: 
€285
Budjetti euroissa yhteensä: 
€1 560
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 201
Oma rahoitus yhteensä: 
€201
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
3kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
138henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 000

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje kuntiin ja kirjastoille 2.9.2015 OKM14/691/2015.

 
okm
avi