Visuaalisuudella helpotusta lukuvalinnan vaikeuteen
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Riihimäen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 16, PL 197
11100
Yhteyshenkilön nimi : 
Olli Setälä
Puhelin : 
0197584680
Sähköposti : 
olli.setala@riihimaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjallisuuden ja muun aineiston esilletuomista pidetään Riihimäen kirjastossa tärkeänä asiakaspalvelun muotona. Aktiivisella kirjanäyttelytoiminnalla avataan teosten sisältöjä ja autetaan asiakkaita löytämään lukemista laajasta kokoelmasta. Samalla edistetään monipuolisia lukutaitoja ja elinikäistä oppimista. Kirjanäyttelyiden vaikuttavuutta voidaan tehostaa visuaalisin keinon. Visuaalisesti rakennettu näyttely houkuttelee asiakasta tarttumaan kirjaan ja lukemaan myös valtavirrasta poikkeavaa kirjallisuutta. Lisäksi kauniit ja taiten rakennetut kirjanäyttelyt lisäävät kirjastotilojen viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta. Teemat 1 ja 3.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Niiden kirjanäyttelyiden ja vinkkaustapahtumien lukumäärät, joissa on käytetty hankittua näyttelyrekvisiittaa.
Kirjanäyttelyistä saatu suullinen ja kirjallinen asiakaspalaute. Vuonna 2018 pidettävässä asiakaskyselyssä saatava palaute.

Kuvaus : 

Kirjaston aikuistenosastolla pidetään joka kuukausi kolme kaunokirjanäyttelyä: yksi suurempi 50 - 60 kirjan tasonäyttely ja kaksi pienempää 20 - 30 kirjan hyllynäyttelyä. Tämän lisäksi esillä on merkkipäiväsankareita ja muistonäyttelyitä.

Kirjanäyttelyiden rakentamisessa hyödynnetään monenlaisia visuaalisia elementtejä: kankaita, julisteita, tapetteja, kirjallista materiaalia ja aiheeseen liittyviä pienesineitä. Visuaalisten elementtien avulla luodaan vahva mielikuva näyttelyn aiheesta ja tehdään esillä olevien teosten lainaaminen houkuttelevaksi.

Tavoitteiden toteuttamiseksi haetaan lisäresursseja monikäyttöisen ja laadukkaan rekvisiitan hankkimiseen sekä kirjanäyttelyiden suunnitteluun ja toteutukseen. Näitä resursseja hyödynnetään myös kirjavinkkaustapahtumissa. Toteutuneet kirjanäyttelyt ja kirjavinkkaustapahtumat dokumentoidaan ja niistä informoidaan sanoin ja kuvin sekä kirjaston verkkosivuilla että sosiaalisessa mediassa.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€375
Budjetti euroissa yhteensä: 
€1 875
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hankkeen toiminta on kirjaston perustoimintaa, johon ei myönnetä erillistä valtionavustusta.

 
okm
avi