Voehan Wilson! - kirjasto tukee kotoutumista
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Lieksan kaupunginkirjasto sarjakuvatyöpaja
Lieksan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Urheilukatu 4
81700
Bibliotekets telefonnummer : 
0401044125
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@lieksa.fi
ISIL-kod : 
FI-Liksa
FO-nummer : 
0169321-6
Ansvarsperson : 
Lea Tserni-Puittinen
Telefonnummer : 
04010 44130
E-post : 
lea.tsernipuittinen@lieksa.fi
Projektbeskrivning : 

Lieksa on ottanut lyhyellä ajalla vastaan ja pyrkinyt järjestämään siedettävät olot kaupungin väestömäärään nähden suhteellisen isolle joukolle maahanmuuttajia. Lieksassa tehdään aktiivisesti työtä maahanmuuttajien hyväksi ja rasismin nousun estämiseksi. Kirjasto haluaa omalla toiminnallaan tukea kaupungissa monella taholla tehtävää maahanmuuttajien kotouttamista, lisätä tietoa ja kanssakäymistä tavallisten ihmisten välillä sekä verkostoitua toimijoiden kanssa.

Lieksassa kirjasto on paikkakunnalle saapuvalle maahanmuuttajalle ensimmäisiä kunnallisia palveluita ja paikkoja, joihin tutustutaan. Lieksassa on useita kouluttajatahoja, jotka ottavat yhteyttä kirjastoomme aineiston ja tiedon tarpeissa ja tuovat ryhmiään tutustumaan kirjaston palveluihin. Suurin kouluttaja on Lieksan kristillinen opisto, jossa on aikuisperusopetuslinja ja monipuolinen Suomea ulkomaalaisille -kielenopetustarjonta. Opistolla toimii myös nuorten maahanmuuttajien perhekoti. Pohjois-Karjalan aikuisopisto tarjoaa monenlaista opetusta maahanmuuttajille. Lisäksi kaupungissa on monia erilaisia yrityksiä kotouttamistyössä.

Kaupunkiin on muuttanut noin vuoden sisällä noin 250 oleskeluluvan saanutta pakolaista - somaleja ja kurdeja. On arvioitu, että määrä tuplaantuu tiedossa olevien perheiden yhdistämisen myötä. Kaupungin perusopetuksessa on tällä hetkellä kaksi maahanmuuttajaluokkaa.

 

Voehan Wilson! – kirjasto kotouttaa

Hanketyöntekijä  4,5  kk (11 000 €):  Maahanmuuttajien kirjastotarpeiden selvittäminen ja  verkostoituminen kotouttamistoimijoiden kanssa.  Kirjastonkäytön opastustuntien suunnittelu ja opastusten pito erilaisille maahanmuuttajaryhmille. Selkokielisten opasteiden tekeminen. Kirjaston lainausosaston muutostyöt: tavoitteena parantaa aineistojen löydettävyyttä uudenlaisella aineistojen kokoamisella ja esiin nostamisella sekä  helpottaa maahanmuuttaja-asiakkaiden itsepalvelua.

Esitteet ja opasteet (500 €): tulkin käyttö kirjaston vieraskielisten opasteiden teossa. Vieraskielisten ja suomenkielisten selkoesitteiden painatus (käyttösäännöt, tiedotteet).

Aineisto (2000 €): kirjasto hakee poikkeuksellisesti rahoitusta aineistojen hankintaa. Kirjaston lainattavaan kokoelmaan tarvitaan maahanmuuttajille kymmeniä kappaleita suomen kielen oppikirjoja ja erilaisia kuvasanakirjoja mm. Aamu-sarjaa sekä eritasoisia suomen kielen kielikursseja. Kirjasto haluaa myös ostaa omaan kokoelmaan somalinkielisiä lastenkirjoja tarjolle kirjastoautoon ja pääkirjastoon päiväkodeille ja kouluille lainattavaksi. Kirjasto hyödyntää koko ajan Helsingin monikulttuurisen kirjaston palvelua tilaamalla sieltä siirtokokoelmia eri kielillä. Mutta kirjaston omaan kokoelmaan helposti ja omalla kirjastokortilla lainattavaksi tarvitaan ainakin somalinkielinen lastenkirjakokoelma.

Kirjastolla on tällä hetkellä suuri kysyntä erikoissanakirjoista: badini, farsi, arabia, somali, turkki. Olemme ostaneet ja kaukolainanneet, mutta kysyntä on päivittäistä eivätkä yhdet kappaleet riitä. Tarvitaan lisää monia kappaleita.

Positiivinen maahanmuuttajamonikulttuurinen kirjailijavierailu (1100 €): Haluamme tuoda positiivisuutta ja iloa kutsumalla vieraaksi maahanmuuttajan ja satukirjailijan, Wilson Kirwan. Hän vierailisi kahdessa päiväkodissa, Jamalin, Merilän ja Rantalan alakouluilla sekä keskustan yhtenäisperuskoululla. Alustavasti on keskusteltu yhteistyöstä vierailun järjestämisessä liikuntatoimen ja urheiluseurojen kanssa matkakulujen ja majoituskulujen jakamiseksi.

Sarjakuva vaikuttamisen välineenä (1000 €): Kirjasto haluaa järjestää sarjakuvatyöpajoja oman tarinan kertomiseen. Osallistujat piirtävät sarjakuvajulisteen. Tehdyistä sarjakuvista kootaan näyttely, jossa kokeillaan ja tuodaan tutuksi sarjakuvaa vaikuttamisen välineenä. Teemana voisi olla lieksalaisten koululaisten ml. maahanmuuttajat, tulevaisuuden haaveet. Työpajojen tuotoksista kootaan näyttely kirjastoon ja  mahdollisesti myös kiertoon. Yhteistyökumppanina perusopetus ja joensuulainen sarjakuvataiteilija Sanna Hukkanen .

Haetaan avustusta 15 600  €

Lisäksi KIRJASTON OMA OSUUS

1000              henkilökunnan työpanos

500                tietokonekulut ja työhuonekulut

1000              esittelyhyllyjen hankinta lainausosastolle

Yhteensä 2 500 €

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Lieksan kaupungin liikuntatoimi,  perusopetus ja varhaiskasvatus

Lieksan Kristillinen Opisto

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Lieksa

 

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Kirjaston esitteet laadittiin eri kielillä sähköisinä ja paperiversioina, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusmateriaalit laadittiin selkokielellä, opasteita ja aineiston esillepano parannettiin.  Parannukset mm. selkokirjojen esillepano, helppolukuisten kirjojen markkinointi, kuvasanakirjojen hankinta  palvelevat muitakin asiakasryhmiä kuin vain maahanmuuttajia. Kirjasto tarjosi hankkeen avulla näyttelytilat neljälle eri näyttelylle, joissa aiheina erilaiset kulttuurit esim. Venäjän nuoriso, Minun Afrikkani, irakilaisen nuoren miehen mielikirjat.  Wilson Kirwan vierailu kouluilla ja pääkirjastossa ilahdutti monen ikäisiä asiakkaita. Kouluilla vierailuun liittyi myös koulujen henkilökunnan oma tapaaminen.

Sarjakuvatyöpajan tuotokset ovat olleet   näyttelyinä esillä kirjastossa, kirjastoautossa ja kouluilla. Näin on tuotu esille sarjakuvataidetta yleensäkin.

http://www.lieksa.fi/Resource.phx/sivut/sivut-lieksa-kirjasto/mamu/kirjastoesitteet.htx

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen avulla kirjasto on osallistunut kotouttamiseen omilla toimillaan. Kirjaston tapahtumat, näyttelyt, kirjallisuusillat, opastukset, aineiston hankinnat ja tarjolle panot, harjoittelupaikat, asiakaskoneiden  ja tulostuspalveluiden käytön opastus ovat olleet yksi osa Lieksan kaupungin tekemää kotouttamistyötä. Maahanmuuttajat tarvitsevat erityistä opastusta kirjaston käytössä lainaus- ja palautustilanteista lähtien. Kirjaston käyttösääntöjen opastamiseen on käytetty paljon aikaan niin ryhmäopastuksissa kuin yksittäisten asiakkaiden opastuksissa. Näin olemme välttäneet väärin ymmärryksia, turhia myöhästymistapahtumia puolin ja toisin.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjasto jatkaa kotouttamisen tukemista opastamalla, tarjoamalla tiloja ja aineistoja maahanmuuttajien tiedon ja kirjallisuuden tarpeiseen.  Kevään 2014 aikana kirjasto on mukana maahamuuttajaäideille suunnatun  Luetaan yhdessä -kerhon toiminnassa. Kerho vieraillee kirjastossa. Kerhon vetäjille tarjotaan aktiivisesti lasten- ja nuorten kirjallisuutta sekä suomen kielen opetukseen sopivia aineistoja kirjaston kokoelmista.  Perusopetukssen valmistavat ryhmät käyttävät kirjaston aineistoja ja vierailevat säännöllisesti kirjastossa. Suomenkielen opetusta maahanmuutajille järjestävät koulutustahot  ja opiskelijat kutsutaan tutustusmiskäynnille kirjastoon.  Kirjasto tarjoaa harjoittelupaikkoja suomen kielen opiskelijoille.

Helsingin kaupunginkirjaston monikulttuurisesta kirjastosta tilataan säännöllisesti eri kielisiä siirtokokoelmia kaukolainaksi. Omaan kokoelmaan ostetaan lasten kirjallisuutta mm.  somalin ja venäjän kielillä.  Sanakirjoja hankitaan myös omaan kokoelmaan.

Projektet börjar : 
29/02/2012
Projektet avslutas : 
30/10/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€15 600
Egen finansiering: 
€2 500
Budget sammanlagt: 
€18 100
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€13 677
Egen finansiering: 
€77
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
13kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
508henkilö/person
Antalet evenemang: 
16kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
613henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€13 600

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti lukuunottamatta aineistojen hankintaa. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012