Voimaa vuosiin – senioripalveluiden uudet puhurit Kangasalan kirjastossa
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kangasalan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskusaukio 2
36200
Kirjaston puhelin : 
050 407 3903
Kirjaston sähköposti : 
kangasalan.kirjasto@kangasala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kang
Y-tunnus : 
1923299-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Annamari Nikara-Nummi
Puhelin : 
050 373 8648
Sähköposti : 
annamari.nikara-nummi@kangasala.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoite on lisätä seniori-ikäisten hyvinvointia ja omatoimisuutta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tilaisuuksiin osallistujien lukumäärä. Vertaisopastukseen osallistuneiden lukumäärä.

Kuvaus : 

Taustaa

Kangasalan pääkirjasto sijaitsee kuntakeskustassa torin laidalla ja on helposti saavutettavissa. Kuten muissakin Tampereen kaupunkiseudun alakeskuksissa, Kangasalan keskustassa asuu poikkeuksellisen paljon vanhusväestöä: yli neljännes keskustan väestöstä on yli 74-vuotiaita. Kunnan vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelmassa todetaan, että ”yhteisöllisyys ja osallistuminen eri toimintoihin vähentävät yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta ja lisäävät elämänhalua”.

Tavoitteet

Kirjasto haluaa omalla ja aktiivisella yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa lisätä seniori-ikäisten hyvinvointia ja omatoimisuutta.

Kirjastolla on tällä hetkellä vain vähän kotipalvelutoimintaa, ja se toteutetaan kirjastoauton kautta. Laajempaan kotipalveluun ei nykyisillä resursseilla ole ollut mahdollisuutta. Sen vuoksi on tärkeää kehittää yhteistyötä kunnan vanhuspalvelujen, eri järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa ja selvittää mahdollisia uusia kotipalvelun tuotantotapoja.

Kirjaston tiloissa voidaan järjestää tilaisuuksia niille ikäihmisille, jotka pääsevät itse liikkumaan. Kirjasto voi järjestää tapahtumia yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lisäksi tarkoituksena on nykyistä aktiivisemmin tarjota ja markkinoida senioriyhdistyksille kirjastosta tilaa, missä he voivat järjestää omia tilaisuuksiaan.

Yhteistyökumppaneita on paljon: Kangasalla toimii useita eläkeläisjärjestöjä ja yhdistyksiä sekä vanhusneuvosto, jossa on jäseninä eri eläkeläisjärjestöjä. Muita yhteistyötahoja ovat esim. kunnan vanhuspalvelut, SPR:n ystäväpalvelu ja Valkeakoski-Opiston Kangasalan osasto. Kokonaan uutena partnerina toimii Kangasala-talo, joka avataan vuoden 2015 alkupuolella. Kangasala-talo on kirjaston kylkeen rakennettu, kunnan omistama ja osakeyhtiömuotoisena toimiva kulttuuritalo, joka muodostaa kirjaston kanssa kulttuurikeskuksen. Tarjolla on kulttuurituotanto-osaamista sekä entistä paremmat tilat erilaisten tapahtumisen järjestämiseen. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden ja Kangasala-talon yhteistyötä kehitetään paraikaa.

Keväällä 2016 kirjasto järjestää yhteistyössä Kangasala-talon ja Valkeakoski-Opiston kanssa tapahtuman tai luentotilaisuuden ikäihmisiä kiinnostavasta aiheesta Kangasala-talossa. Tilaisuus toimii alkusysäyksenä muulle jatkuvalle toiminnalle, esim. muutaman kerran vuodessa pidettäville pienemmille luento- ja keskustelutilaisuuksille kirjastossa, jolloin kirjasto nostaa myös esille teemoihin liittyvää aineistoa tutustuttavaksi ja lainattavaksi.

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelija valmistelee 2014-2015 pro gradua, jossa selvitetään, mitkä asiat ovat esteenä ikäihmisten kirjastopalveluiden käytölle Kangasalla. Haastattelututkimuksen kohderyhmänä ovat kirjaston naapurissa toimivan senioritalon asukkaat ja erityisesti kirjaston ei-asiakkaat.

Toteutus ja aikataulu 

Hankekausi on 1.10.2015-31.5.2016. Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä, jonka tehtävänä on ottaa yhteyttä Kangasalla toimiviin järjestöihin ja yhdistyksiin ja kartoittaa, millaista toimintaa kirjasto yhteistyössä kumppaneiden kanssa voisi tarjota ikäihmisille ja miten yhteistyötä voidaan toteuttaa. Toiveiden ja ehdotusten perusteella työntekijä suunnittelee toimintaa yhdessä kirjaston ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektityöntekijä osallistuu myös luentotilaisuuden organisointiin.

Kustannusarvio

Toiminnan kulut
Henkilöstökulut: projektityöntekijän palkka- ja matkakulut 15 000 €, henkilökunnan oman työn osuus 1 500 €
Asiantuntijapalvelut: luennoitsijan palkkio 2 000 €
Tiedotus ja markkinointi 1 000 €
Tilavuokrat, laite- ja työvälinekustannukset 1 000 €
Toimintakulut yhteensä 20 500 €                                                                        

Toiminnan rahoitus
AVIn hankeavustus 17 500 €
Omarahoitus: oma työ, matkakustannukset, tilavuokra, laite- ja työvälinekustannukset 3 000 €
Toiminnan rahoitus yhteensä 20 500 €                              

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Taustaa

Kangasalan pääkirjasto sijaitsee kuntakeskustassa torin laidalla ja on helposti saavutettavissa. Kuten muissakin Tampereen kaupunkiseudun alakeskuksissa, Kangasalan keskustassa asuu poikkeuksellisen paljon vanhusväestöä: yli neljännes keskustan väestöstä on yli 74-vuotiaita. Kunnan vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelmassa todetaan, että ”yhteisöllisyys ja osallistuminen eri toimintoihin vähentävät yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta ja lisäävät elämänhalua”.

Tavoitteet

Kirjasto haluaa omalla ja aktiivisella yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa lisätä seniori-ikäisten hyvinvointia ja omatoimisuutta.

Kirjastolla on tällä hetkellä vain vähän kotipalvelutoimintaa, ja se toteutetaan kirjastoauton kautta. Laajempaan kotipalveluun ei nykyisillä resursseilla ole ollut mahdollisuutta. Sen vuoksi on tärkeää kehittää yhteistyötä kunnan vanhuspalvelujen, eri järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa ja selvittää mahdollisia uusia kotipalvelun tuotantotapoja.

Kirjaston tiloissa voidaan järjestää tilaisuuksia niille ikäihmisille, jotka pääsevät itse liikkumaan. Kirjasto voi järjestää tapahtumia yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lisäksi tarkoituksena on nykyistä aktiivisemmin tarjota ja markkinoida senioriyhdistyksille kirjastosta tilaa, missä he voivat järjestää omia tilaisuuksiaan.

Yhteistyökumppaneita on paljon: Kangasalla toimii useita eläkeläisjärjestöjä ja yhdistyksiä sekä vanhusneuvosto, jossa on jäseninä eri eläkeläisjärjestöjä. Muita yhteistyötahoja ovat esim. kunnan vanhuspalvelut, SPR:n ystäväpalvelu ja Valkeakoski-Opiston Kangasalan osasto. Kokonaan uutena partnerina toimii Kangasala-talo, joka avataan vuoden 2015 alkupuolella. Kangasala-talo on kirjaston kylkeen rakennettu, kunnan omistama ja osakeyhtiömuotoisena toimiva kulttuuritalo, joka muodostaa kirjaston kanssa kulttuurikeskuksen. Tarjolla on kulttuurituotanto-osaamista sekä entistä paremmat tilat erilaisten tapahtumisen järjestämiseen. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden ja Kangasala-talon yhteistyötä kehitetään paraikaa.

Keväällä 2016 kirjasto järjestää yhteistyössä Kangasala-talon ja Valkeakoski-Opiston kanssa tapahtuman tai luentotilaisuuden ikäihmisiä kiinnostavasta aiheesta Kangasala-talossa. Tilaisuus toimii alkusysäyksenä muulle jatkuvalle toiminnalle, esim. muutaman kerran vuodessa pidettäville pienemmille luento- ja keskustelutilaisuuksille kirjastossa, jolloin kirjasto nostaa myös esille teemoihin liittyvää aineistoa tutustuttavaksi ja lainattavaksi.

Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen opiskelija valmistelee 2014-2015 pro gradua, jossa selvitetään, mitkä asiat ovat esteenä ikäihmisten kirjastopalveluiden käytölle Kangasalla. Haastattelututkimuksen kohderyhmänä ovat kirjaston naapurissa toimivan senioritalon asukkaat ja erityisesti kirjaston ei-asiakkaat.

Toteutus ja aikataulu 

Hankekausi on 1.10.2015-31.5.2016. Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä, jonka tehtävänä on ottaa yhteyttä Kangasalla toimiviin järjestöihin ja yhdistyksiin ja kartoittaa, millaista toimintaa kirjasto yhteistyössä kumppaneiden kanssa voisi tarjota ikäihmisille ja miten yhteistyötä voidaan toteuttaa. Toiveiden ja ehdotusten perusteella työntekijä suunnittelee toimintaa yhdessä kirjaston ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektityöntekijä osallistuu myös luentotilaisuuden organisointiin.

Kustannusarvio

Toiminnan kulut
Henkilöstökulut: projektityöntekijän palkka- ja matkakulut 15 000 €, henkilökunnan oman työn osuus 1 500 €
Asiantuntijapalvelut: luennoitsijan palkkio 2 000 €
Tiedotus ja markkinointi 1 000 €
Tilavuokrat, laite- ja työvälinekustannukset 1 000 €
Toimintakulut yhteensä 20 500 €                                                                        

Toiminnan rahoitus
AVIn hankeavustus 17 500 €
Omarahoitus: oma työ, matkakustannukset, tilavuokra, laite- ja työvälinekustannukset 3 000 €
Toiminnan rahoitus yhteensä 20 500 €                              

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeeseen palkattiin kolmeksi kuukaudeksi projektityöntekijä. Hän oli jo aiemmin gradussaan tutkinut kangasalalaisten ikääntyneiden kirjastonkäyttöä. Hanketyö oli konkreettista jatketta tutkimustyölle. Työn pohjalta ja kirjaston henkilökunnan ajatuksista valikoitui neljä kehittämiskohdetta, joihin hankkeen aikana keskityttiin: tietotekniikan vertaisopastustoiminnan organisoiminen, kirjaston kotipalvelun käynnistäminen, yhteistyön aloittaminen Celia-kirjaston kanssa ja senioreille suunnattujen tilaisuuksien suunnittelu. Projektityöntekijä otti yhteyttä kunnan eri senioritoimijoihin ja hän vieraili eläkeläisyhdistysten kokouksissa kertomassa kirjaston palveluista, käynnissä olevasta hankkeesta ja kyselemässä ikääntyneiden omia toiveita ja ajatuksia. Hän laati myös vastauslomakkeen, jolla kyseltiin toiveita ja kehitysehdotuksia. Palautelaatikot ja vierailut tuottivat runsaasti ajatuksia ja ehdotuksia kirjastopalveluiden kehittämiseksi.

Tietotekniikan vertaisopastus käynnistyi keväällä 2016. Valkeakoski-opisto järjesti kirjastossa opastajille kuuden tunnin mittaisen koulutuksen, joka rahoitettiin hankerahalla. Toinen vastaava koulutus järjestettiin syksyllä 2016. Näin kirjastoon saatiin yhteensä 11 vertaisohjaajaa. Koulutuksessa keskityttiin neuvonta- ja ohjaustaitojen opetteluun ja syvennettiin osallistujien tietotekniikka-osaamista heidän toiveittensa mukaan. Vertaisopastus aloitettiin keväällä heti kurssin jälkeen. Lehti-ilmoituksella haettiin opastettavia, joita ilmoittautui enemmän kuin voitiin ottaa. Jokaisella opastajalla oli yksi oppilas kerrallaan. Opastus tapahtui kirjaston tiloissa, ja opastuskertoja oli kerran viikossa yhteensä 5 t/opastettava. Eniten opastusta tarvittiin älypuhelimien ja tablettien käytössä. Opastettavat olivat hyvin tyytyväisiä saamaansa henkilökohtaiseen ohjaukseen. Syksyllä 2016 järjestettiin vastaavaa ohjausta. Opastusta sai yhteensä 43 henkilöä.

Kotipalvelutoimintaa markkinoitiin kirjastossa ja kunnan kotihoidon kautta. Yhteistyökumppaniksi kirjakassien toimittamiseen löytyi SPR:n ystäväpalvelu. Projektityöntekijä laati palvelua varten tarvittavat lomakkeet ja tiedotteet. Kotipalveluasiakkaita ei syystä tai toisesta ollut helppo löytää. Asiakkaita on vasta yksi, jolle SPR:n ystävä toimittaa kirjakassin kotiin.

Yhteistyösopimus Celian kanssa tehtiin loppuvuonna 2015. Projektityöntekijä opetteli Celian verkkopalvelun käytön, teki ohjeet ja opasti henkilökuntaa palvelun käytössä. Ensimmäiset Celia-asiakkaat saatiin heti palvelun käyttöönoton jälkeen.

Senioreille suunnattujen teemallisten tilaisuuksien lähtölaukauksena toimi keväällä Voimaa vuosiin -senioripäivä, joka järjestettiin yhdessä Kangasala-talon kanssa. Ohjelmassa oli professori Markku Ojasen luento, kahvitarjoilu ja paikallisen nuorisobändin johdolla päätettiin tilaisuus tanssien. Osallistujia oli n. 110 henkeä. Syksyllä aloitettiin senioritunnit. Syyskuun aihe oli Lelut ja leikit - ennen ja nyt. Leikittiin yhdessä lasten ja vanhempien kanssa. Lokakuussa Seniorsurf-päivänä paikalliset pankit opastivat verkkopalveluiden käytössä. Marraskuun senioritunnin aiheena oli Kotiseutuni Kangasala. Se järjestettiin yhdessä Kangasala-Seuran kanssa. Joulukuussa kokoonnuttiin kuulemaan osallistujien joulumuistoja, kuunneltiin runoja ja esiteltiin joulukirjoja.

Kirjasto järjesti lisäksi suuren suosion saaneen Vanhaa Kangasalaa -elokuvanäytösten sarjan osin yhteistyönä Kangasala-talon kanssa. Syksyllä 2016 kirjastossa järjestettiin yhteistyönä Kesäpäivän kulttuuriyhdistys ry:n kanssa Kirjakahvila, jossa vieraana oli Antti Eskola kertomassa kirjastaan Vanhuus: helpottava, huolestuttava, kiinnostava. Tilaisuuteen osallistui n. 200 henkeä.

Palvelut ja tapahtumat ovat saaneet paljon kiitosta ikäihmisiltä ja heiltä on tullut toiveita toiminnan jatkosta.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Tietotekniikan vertaisopastuksia jatketaan ensi vuonna ”tietoklinikkana”, jolloin opastajat päivystävät tiettynä päivänä kirjaston tiloissa. Vertaisopastajista on muodostunut aktiivinen ryhmä, joka tulevaisuudessa hoitaa opastuksia osittain omatoimisesti. Kirjastossa pyritään järjestämään noin kerran kuukaudessa senioritunti niiden aiheiden pohjalta, joita kyselyissä tuli esille. Järjestämiseen haetaan yhteistyökumppaneita. Kotipalveluasiakkaiden löytämiseksi otetaan aktiivisemmin yhteyttä kunnan kotihoitoon. Vanhusten kotihoidon asiakkaiden lisääntyminen lisää varmasti tarvetta myös kirjaston palveluiden viemiselle ikääntyneiden kotiin. Kirjasto pyrkii kehittämään yhteistyötä hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa, ml. yhdistykset sekä Kangasala-talo.

Aloituspäivämäärä : 
01/10/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 200
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
13henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
889henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€11 000