Voimaannuttava kirjasto
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Pöytyän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kehityksentie 6
21800
Yhteyshenkilön nimi : 
Laila Uusitalo
Puhelin : 
040 143 5701
Sähköposti : 
laila.uusitalo@poytya.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on tukea työttömien yhteisöllisyyden, osallisuuden ja ihmisarvon kokemusta sekä sosiaalista integraatiota kirjaston tarjoamien palveluiden kautta ja samalla laajentaa kirjaston roolia paikallisyhteisön sosiaalisessa kentässä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Työttömien osallistumismäärä heille suunnattujen tapahtumiin ja tapahtumiin. Työttömille suunnattu tyytyväisyyskysely kirjaston palveluita koskien.

Kuvaus : 

Aikataulu:

8/2018 Työttömien palvelutarpeiden kartoitus, kyselyt ja hankkeen toteutuksen tarkempi suunnittelu yhteistyökumppaneiden kanssa
9/2018 Uusien toimintamuotojen markkinointi ja toimintojen aloitus
10/2018-3/2019 Toiminnan jatkaminen ja jatkomahdollisuuksien selvittäminen

Asiakkaat osallistuvat suunnitteluun heidän palvelutarpeidensa kartoittamisen kautta ja lisäksi antamansa palautteen kautta hankkeen edetessä. Pöytyän sosiaalitoimi tuo hankkeeseen asiantuntemuksensa paikallisista olosuhteista ja työttömien arjesta. Pöytyän kunnan työllistämispalvelut toimivat tärkeänä yhteistyökumppanina kirjaston työttömille suunnattujen palveluiden hankkeessa. Lisäksi on tavoitteena on tehdä yhteistyötä muidenkin toimijoiden kanssa (TE-keskus, Auranlaakson kansalaisopisto, Kela, paikalliset yhdistykset) mutta kiireisestä aikataulusta johtuen yhteistyökuviot ovat vielä avoimena ja täsmentyvät tarkemmin hankkeen alkaessa.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€25 335
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 334
Budjetti euroissa yhteensä: 
€31 669
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Valtionavustusta ei myönnetä kirjaston perustoiminnaksi katsottaviin tehtäviin.

 
okm
avi