Voimaannuttava kirjasto
År 2018 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Pöytyän kirjasto
Bibliotekets adress : 
Kehityksentie 6
21800
Ansvarsperson : 
Laila Uusitalo
Telefonnummer : 
040 143 5701
E-post : 
laila.uusitalo@poytya.fi
Projektets målsättning: 

Tavoitteena on tukea työttömien yhteisöllisyyden, osallisuuden ja ihmisarvon kokemusta sekä sosiaalista integraatiota kirjaston tarjoamien palveluiden kautta ja samalla laajentaa kirjaston roolia paikallisyhteisön sosiaalisessa kentässä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Työttömien osallistumismäärä heille suunnattujen tapahtumiin ja tapahtumiin. Työttömille suunnattu tyytyväisyyskysely kirjaston palveluita koskien.

Projektbeskrivning : 

Aikataulu:

8/2018 Työttömien palvelutarpeiden kartoitus, kyselyt ja hankkeen toteutuksen tarkempi suunnittelu yhteistyökumppaneiden kanssa
9/2018 Uusien toimintamuotojen markkinointi ja toimintojen aloitus
10/2018-3/2019 Toiminnan jatkaminen ja jatkomahdollisuuksien selvittäminen

Asiakkaat osallistuvat suunnitteluun heidän palvelutarpeidensa kartoittamisen kautta ja lisäksi antamansa palautteen kautta hankkeen edetessä. Pöytyän sosiaalitoimi tuo hankkeeseen asiantuntemuksensa paikallisista olosuhteista ja työttömien arjesta. Pöytyän kunnan työllistämispalvelut toimivat tärkeänä yhteistyökumppanina kirjaston työttömille suunnattujen palveluiden hankkeessa. Lisäksi on tavoitteena on tehdä yhteistyötä muidenkin toimijoiden kanssa (TE-keskus, Auranlaakson kansalaisopisto, Kela, paikalliset yhdistykset) mutta kiireisestä aikataulusta johtuen yhteistyökuviot ovat vielä avoimena ja täsmentyvät tarkemmin hankkeen alkaessa.

Projektet börjar : 
01/08/2018
Projektet avslutas : 
31/03/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€25 335
Egen finansiering: 
€6 334
Budget sammanlagt: 
€31 669
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Valtionavustusta ei myönnetä kirjaston perustoiminnaksi katsottaviin tehtäviin.